Ataköy Bilim Fuarı Nefes Kesti
Ataköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Tübitak Bilim Fuarı gerçekleştirilen muhteşem bir açılış töreni ile kapılarını vatandaşlarımıza açtı
Tarih: 7.5.2019 10:53:33

Ataköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Tübitak Bilim Fuarı gerçekleştirilen muhteşem bir açılış töreni ile kapılarını vatandaşlarımıza açtı.,

30 Nisan Salı Günü gerçekleştirilen Bilim Fuarı Açılış Törenine Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Çaykara İlçemizde Misafir olarak bulunan Bolu Seben Kaymakamı Çaykara´lı Hemşerimiz Muhammet Fatih Günlü,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı./resimler/2019-5/7/1055559893719.jpgBilim Fuarının Açılış Kurdelesi Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem,Çaykara İlçemizde Misafir olarak bulunan Bolu Seben Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü, ile Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali tarafından birlikte kesildi

PROJELER NEFES KESTİ

Ataköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerimizin Rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 10 Proje Bilim Fuarında görücüye çıktı.

Neler yoktu ki Bilim Fuarında…Sağlıkta İlkyardımdan tutun da Bilmeden Yediklerimize kadar bir çok önemli Proje,

/resimler/2019-5/7/1058445213415.jpgEdebiyat Alanında Türk Edebiyatının Temel Yapı Taşları Projesi ile Öğrencilerimize ve misafirlere Edebiyatımıza Tarih boyunca hizmet vermiş olan Edebiyatçılarımız anımsatılmaya çalışıldı.

Matematik alanında Trigonometri alanında hazırlanan muhteşem bir proje

Coğrafya Alanında Ülkemizde yetiştirilen Tarım Ürünlerinin tanıtıldığı Örnek bir proje/resimler/2019-5/7/1059083491417.jpgGibi bir çok Proje ile Öğrencilerimiz Geleceğin Bilim Adamları olarak Muhteşem bir Toplumsal Duyarlılık oluşturmaya çalıştılar.

İŞTE PROJE ÖZETLERİMİZ:

Ataköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Muhteşem POrojeleri Çaykara Gündem farkı ile sizlerle paylaşıyoruz.

SAĞLIK HİZMETLERİ

KENDİM TASARLIYORUM VE KULLANIYORUM

Projenin Özeti : İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla yapılan uygulamalardır. Kaza, kişinin kendi isteği ve iradesi dışında aniden gelen bir gücün etkisiyle, önceden planlanmayan ve öngörülmeyen bir zamanda, can ve mal kaybı ile sonuçlanan kötü olay ve bilinen yanlış davranış ve ihmaller veya nedenler zincirinin son halkasıdır. Önceden alınacak önlemlerle kaçınılabilir ve korunabilir bir olay olarak tanımlanmaktadır. Kaza nedenleri; bilgisizlik, sorumsuzluk, umursamazlık, ihmalkârlık, heyecan, panik, şiddet, telaş, dikkatsizlik ve eğitimsizlik olarak bilinmektedir. İnsan yaşamı boyunca ilk yardım gerektirecek durumlarla her an karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ama etkili ve önemli uygulamalar bütünü olan ilk yardımla hayat kurtarmak mümkün olmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerimizin ellerindeki mevcut araç-gereçlerle el becerilerini kullanarak oluşturacakları materyallerle bir ilk yardım sergisi oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin; ip, karton, kağıt, buz dolabı poşeti, plastik materyaller, havlu vb. gibi ulaşılması kolay malzemelerle üç boyutlu basit ilk yardım materyalleri tasarlayarak alternatif yöntemlerle çözüm odaklı uygulama basmağını aktif bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.

TÜRK EDEBİYATI

TÜRK EDEBİYATININ TEMEL TAŞLARI

Projenin Özeti : Projemizde Türk edebiyatında sevilen bazı sanatçılar maketlerle tanıtılacaktır. Maketlerde sanatçıların kişisel özellikleri, eserleri ya da lakapları vurgulanacaktır. Örneğin Refik Halit Karay´ın takma adı olan ‘Kirpi´ maket haline getirilecek ve öğrencilerin bu sanatçıyı tahmin etmesi istenecektir. Öğrencinin tahmini doğru ise kirpi maketinin içinden sanatçıyı tanıtacak bilgilere ulaşılacaktır. Doğru değil ise ipuçları devam edecek ve öğrencinin merak duygusu arttırılacak ve öğrenme zevkli hale getirilecektir. Bu maketlerin yapımında ise geri dönüşüme gidebilecek malzemelerden yararlanılacaktır. Projenin tanıtımı için de yine afişimiz geri dönüşüm malzemelerinden yapılacaktır. Projede öğrencilerin kendi belirleyeceği sanatçılardan on beş tanesinin tanıtımı yapılmak istenmektedir. Bu kapsamda on beş adet maket yapılması planlanmaktadır.

MATEMATİK

TRİGONOMETRİK ÇEMBER

Projenin Özeti : Trigonometri konusu ile yapılan çalışmalar incelendiğinde görülüyor ki gerçek yaşamda kullanım alanlarının geniş olmasına rağmen öğrenciler konunun soyut olması sebebiyle öğrenme güçlüğü yaşamaktadır. Bu doğrultuda projenin amacı trigonometrik

fonksiyonlar ile koordinat düzlemindeki birim çember arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını sağlamaktır Bu amaç ile öğrenme güçlüğünün azalması ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması hedeflenmektedir. Bunun için bir materyal tasarlanması planlanmıştır. Yapılan plan ile önce trigonometrik fonksiyonların tanımı dik üçgen arasındaki ilişki ve koordinat düzlemi ile ilgili gerekli bilgiler araştırılmalıdır.Tasarlanan materyal ile öğrencilerin bilişsel ve psikomotor becerilerinin gelişmesi beklenmektedir. Materyalin kullanılması ile yapılan değişikliklerin sonucu incelenerek elde edilen sonuçlar ile bir afiş hazırlanması planlanmaktadır.

COĞRAFYA

ÜLKEMİN TARIM ÜRÜNLERİNİ TANIYORUM

Projenin Özeti : Eğitim ve öğretimin temel amacı bireylerin yaşadıkları ortamı en iyi şekilde tanıyıp bilmelerini sağlamak ve bilgi noktasında kalıcı şeyler öğretmektir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi diğer öğrenme yöntemlerine nazaran çok daha etkili ve kalıcı izlidir. Coğrafya dersleri de zaten hem görsel materyaller ile zenginleşebilen hem de maketler yardımı ile yaparak yaşayarak öğrenmeye imkan sunan bir derstir. Yapacağımız kabartma haritası ile bölge bölge araştırma ve inceleme imkanı bulacak ve kalıcı bilgiler elde edeceğiz. Öğrencilerin yaşadığı ülke ile alakalı bilgileri derinlemesine araştırması ve edindikleri bilgileri materyaller üzerinde daha da pekiştirmek sureti ile öğrenmeleri daha verimli olacak ve elde edindikleri bilgiler ışığında yaşadıkları ülkenin her bölgesini bilecek ve bilgi açısından daha zengin bir birey olma yolunda hızla ilerleyeceklerdir.

KİMYA

KAYBOLAN MÜREKKEP

Projenin Özeti : Proje kapsamında İlk önce kırmızı mürekkep elde edilir. Bu eldeyi sağlamak için yöntemlerde detayı anlatılacağı gibi fenolftaleyn çözeltisi hazırlanır ve bu çözeltiye sodyum hidroksit çözeltisi eklenir. Kırmızı mürekkebimiz artık hazırdır. Elde edilen mürekkep tercihen pamuklu t-shirt ya da sehpa örtüsü üzerine damlatılır. Çünkü bu tür kumaşlarda ,mürekkebin renk değişimi daha çabuk ve daha net gözlenmektedir. Bir kaç saniye içinde mürekkep lekesi görünmez duruma geçecektir. Renk dönüştükten sonra, kalan renksiz, nemli kısımda kısa süre içinde kuruyacaktır. Siyah kumaş kullanımı olursa beyaz tortu oluşabilir. Başlangıçtaki mürekkep çözeltisinin ph ı ile havayla temas eden mürekkep çözeltisinin pHı arasında fark vardır. Hava ile temastan sonra mürekkep çözeltisinin pH´ı düşer. Bu PH indikatörlerin renk değişimi sonucu mürekkep görülmez olur.

SAĞLIK HİZMETLERİ

BİLMEDEN YEDİKLERİMİZ

Projenin Özeti : Literatüre göre gıda, insan ihtiyaçlarının birinci basamağı olan fizyolojik ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu bu çağda, doğal beslenmenin yerini alan, hazırlanması, vakti kısıtlı insanlar tarafından kolay olan ve içerisinde çeşitli ‘Katkı Maddeleri´ni içeren yiyeceklere hazır gıdalar denmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu hazır gıdaların insan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokabileceğine dair veriler elde edilmiştir. İçeriklerinden dolayı katkı maddesi içeren bu ürünlerin aşırı dozda tüketilmesinde bir takım sakıncalı durumlar oluşabilmektedir. Etiketlerin okunması bilinçli satın alma ve sağlıklı beslenme için tüketicinin yapabileceği en önemli davranış biçimi olarak belirtilmektedir. Bu gereksinimlerden yola çıkarak hazır gıdaların vücudumuzdaki ve sağlıklı beslenme üzerindeki etkileri bu proje kapsamında incelenerek öğrencilerde zararlı gıdaların kullanımıyla ilgili eğitim yoluyla duyarlılık kazandırılacaktır. Proje kapsamında gıda içerik analizi görsel materyallerle desteklenerek sergilenecektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

BEDENİME KÜS DEĞİLİM ARTIK!

Projenin Özeti : Beden algısı kişinin kendi bedeninin parçalarına ve onların işlevlerine karşı olumlu ve olumsuz duygularının kendisi tarafından değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendi bedeni ile olmak istediği beden şekli arasında fark varsa beden memnuniyetsizliği ortaya çıkmaktadır. Yeme davranışı bozuklukları ise, bireyin beden algısının bozulması sonucunda yeme tutumu ve davranışında bozuklukların ortaya çıktığı bir hastalık tablosudur. Beden algısı ile yeme davranış bozukluklarının ilişkili olduğu bildirilmektedir. Özellikle adölesan dönem beden algısı ve beslenme sorunlarının yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu dönemde dış görünüşe verilen önem daha belirgin olup beden imajından hoşnutsuzluk daha sık görülür. Bu yaş grubunda toplumun belirlediği ideal vücut ölçülerine kavuşma isteği, bu istek neticesinde beslenme düzeni üzerinde yapılan değişiklikler ve yanlış diyet uygulamaları, yetersiz ve dengesiz beslenmeye sebep olabilmektedir. Bu projenin amacı; lise öğrencilerinin beden algıları ile yeme tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oluşturmaktadır. Proje kapsamında öğrencilerin BKİ(Beden Kitle İndeksi) hesaplanarak uygulanan test sonuçları ile arasındaki ilişki incelenecektir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

KİM KORKAR MASKEDEN?

Projenin Özeti : Maske kullanılmasına ve kullanan kişinin bulaşıcı bir hastalığı olmayacağını eğlenceli bir şekilde dikkat çekmek amacıyla 2-6 yaş arası çocuklar için 12,5 x 8 cm, 6-12 yaş arası çocuklar için 14,5 x 9 cm, yetişkin için 17,5 x 9,5 cm gerçek maske boyutlarında köpük,

bez ve kağıttan burun üst kısmına uyum sağlayan bükülür tel parçaları kullanarak maskeler yapılacak. Yapılan ve tek kullanımlık, hijyenik, esnek ve yumuşak olması ile yüze tam uyum sağlayan, tüylenmez, 2 katlı 2 körüklü, tel maşa sayesinde burun kısmına sabitlene bilme özelliği olan bu maskeler hem boyama hem de kelebek, tavşan, arı ve benzeri şekiller verilerek tasarlanacak. Bu maskeler fon kartonu üzerinde sergilenecek. Sergilenme aşamasında yaptığımız literatür araştırması sonucu oluşturduğumuz lösemi nedir? Hangi durumlarda maske kullanılır ve lösemi hastaları neden maske kullanılır ? Lösemi bulaşıcı mıdır? Açıklayıcı bilgilere yer verilerek maskeden korkulmaması gerekliliği vurgulanacak.

KELİME ÖĞRENİYORUM ADIMIN ANLAMINI ÖĞRENİYORUM

Projenin Özeti : Dilimize yerleşmiş olan insan isimlerinin anlamlarını tespit etme.

Projenin amacı: Projemiz kapsamında binlerce yıllık bir kültür birikimine sahip olan milletimizin bugüne kadar biriktirerek getirdiği isim hazinesine dikkat çekeceğiz. Birçok kültür, ırk, dil ve dinin bir araya gelerek oluşturduğu ülkemizin benzersiz bir dil hazinesi vardır. Bununla birlikte bugün hepimizin sahip olduğu ve çocuklarımız için seçtiğimiz isimlerin de bu kültür birikiminin bir sonucu olduğu gerçeğinden yola çıkarak isimlerimizin geçmişini, hangi dilden dilimize geçtiğini ve isimlerimizin anlamlarını araştıracağız. Öğrencilerimizin kendi isimlerinin ve diğer isimlerin anlamlarını bilmesi onların kelime hazinelerini geliştirecektir. Biz de bu kapsamda öğrencilerimize isimlerinin anlamlarını öğretmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca insanların isimlere verdiği önemi de kavratmak istiyoruz. Günümüzde sıkça değişen isimlerin anlamları ne kadar biliniyor bunu görmek istiyoruz. Özellikle anlamı kötü olup bilinmeyen isimlerin zararlarını öğrencilerimize anlatmayı planlıyoruz. Bu kapsamda en az beş yüz ismin anlamını bulmayı ve bunu bir kitapçık şekline dönüştürdükten sonra öğrencilerimizin kullanımına sunmayı amaçlıyoruz.

TARİH

TAKVİM MAKİNESİ

Projenin amacı: Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerden 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Rumi takvim ve Miladi takvimlerin üzerinde yer aldığı bir maket hazırlanacak. Bu maket hazırlanırken öğrencilerin sahip olduğu teorik bilgiler el becerileriyle desteklenerek hayat geçirilecek böylece teorik bilginin psikomotor becerilerle sentezlenerek kendi tasarladıkları ve özümsedikleri bir ürün ortaya çıkarmaları sağlanacaktır. Hazırlanan maket üzerindeki mekanizmanın hareket ettirilmesiyle birbirine bağlı şekilde bütün takvimler aynı anda hareket ederek ilerlemeye başlayacak bir yıllık bir hareket dönüşünün sonucunca ortaya çıkan farkları: öğrencilerin hem görsel hem de uygulamalı olarak görmeleri sağlanacak. Böylece ay yılını esas alan Hicri takvim ile Güneş yılını esas alan 12 hayvanlı Türk takvimi, Rumi takvim ve Miladi takvimler arasındaki farklar karşılaştırılarak daha iyi kavramaları sağlanacaktır

Habe: Hilmi Kanık/Çaykara Gündem 

Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Ataköy Bilim Fuarı Nefes Kesti
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
İmam Hatip Şampiyonları Belli Oldu
İmam Hatip Şampiyonları Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Yarışmalarda Çaykara İlçemizi Temsil edecek olan Öğrencilerimizin seçimi gerçekleştirildi.
Zafer Özel Eğitim Okulu Uzungöl´de
Zafer Özel Eğitim Okulu Uzungöl´de
Trabzon İlinde Eğitim Öğretim veren Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmen ve Öğrencileri için Müdür Yardımcısı Ali Haydaroğlu ve Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali´nin Organizasyonu ile Uzungöl Gezisi düzenlendi.
Bir Asır Önceki Batı Zihniyetinden Bir Örnek
Bir Asır Önceki Batı Zihniyetinden Bir Örnek
Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Hemşehrimiz Prof.Dr. Necati Ağıralioğlu´nun yazdığı “BİR ASIR ÖNCEKİ BATI ZİHNİYETİNDEN BİR ÖRNEK” adlı araştırma yazısını siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.
Çaykara´da servis Taşıma Toplantısı Gerçekleştirildi.
Çaykara´da servis Taşıma Toplantısı Gerçekleştirildi.
Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Servisi Planlama toplantısı 23 Ekim 2019 Çarşamba Günü Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan TOPAL Başkanlığında gerçekleştirildi.
Çaykara´da TEFBİS Semineri
Çaykara´da TEFBİS Semineri
Çaykara İlçemizde bulunan Okul ve Kurumlarımızın Yöneticilerine yönelik TEFBİS Eğitim Semineri gerçekleştirildi.
Çaykara´dan Sosyal Etkinlik Yağmuru
Çaykara´dan Sosyal Etkinlik Yağmuru
Eğitim Öğretim Alanında Trabzon İlimizde Zirvede yer alan Çaykara İlçesi Sosyal,Kültürel ve Sportif Etkinlikler anlamında da birbirinden güzel etkinliklerin altına imza atıyor.
Çaykara ve Eğitim
Çaykara ve Eğitim
Öğretmen Hilmi Kanık´ın Çaykara ve Eğitim İsimli Yazısını Sizlerle Paylaşıyoruz
Çaykara´da Öğrenciler Güven İçinde
Çaykara´da Öğrenciler Güven İçinde
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ile birlikte Çaykara İlçemizde de Hem Eğitim Öğretim alanında hem de Öğrencilerimizin daha rahat bir ortamda Eğitim Öğretim Faaliyetlerini sürdürebilme anlamında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor
Çaykara´da İlköğretim Haftası Coşkusu
Çaykara´da İlköğretim Haftası Coşkusu
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının başlaması ile birlikte Trabzon İlimizde Eğitimde Zirvede yer alan Çaykara İlçesinde de hem Eğitim Öğretim hem de Sosyal etkinlikler büyük bir hız ile başladı.
En Büyük Öğretmen Anne Babadır
En Büyük Öğretmen Anne Babadır
Öğretmen Hilmi Kanık´ın En Büyük Öğretmen Anne Babadır İsimli Yazısını Sizlerle Paylaşıyoruz.
Başkan Zorluoğlu, Eğitim Camiasının ilk Ders Heyecanına Ortak oldu
Başkan Zorluoğlu, Eğitim Camiasının ilk Ders Heyecanına Ortak oldu
Başkan Zorluoğlu, Eğitim Camiasının ilk Ders Heyecanına Ortak oldu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Araklı ilçesi Yılmaz Çebi İlk ve Ortaokulu´nda 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışına katıldı.
Üniversite Sınavında Çaykara Fırtınası
Üniversite Sınavında Çaykara Fırtınası
2019 Yılı Üni,versite Sınav Sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından Çaykara İlçemizden Üniversitelere yerleşen Öğürencilerimiz de belli oldu.
Çaykara İmam Hatip´te Kuşaklar Buluşuyor
Çaykara İmam Hatip´te Kuşaklar Buluşuyor
Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Kurban Bayramında Çaykara´da bir araya geliyor
Çaykara´da 5 Yıl Önce Onayı Alınan Yüksekokul Neden Açılmıyor!
Çaykara´da 5 Yıl Önce Onayı Alınan Yüksekokul Neden Açılmıyor!
Çaykara´da Yüksekokul İstiyoruz Platformu Başkanı Mehmet Seyit Türker, 5 yıl önce onayı alınmış bir okulu niçin açamıyoruz? Diye sordu.
Çaykara´da Tercih Danışmanlığı Hizmeti
Çaykara´da Tercih Danışmanlığı Hizmeti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Lise ve Üniversiteye Yerleşecek Öğrenciler İçin Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tercih Komisyonu Oluşturuldu.
Çaykara´dan Üniversite Yolculuğu
Çaykara´dan Üniversite Yolculuğu
Çaykara Halk Eğitim Merkezi tarafından 2019 Üniversite Sınavları için açılan Üniversiteye Hazırlık Kursu başarı ile tamamlandı.
Çaykara´da Karne Heyecanı
Çaykara´da Karne Heyecanı
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sona Erdi ve Çaykara İlçemizde Yaklaşık 2500 Öğrenci Yaz tatiline Ayrıldı
Çaykara´da Yaylada Karne Heyecanı
Çaykara´da Yaylada Karne Heyecanı
Çaykara Karaçam, Köknar ilk ve ortaokul öğrencileri karnelerini yaylada düzenlenen etkinlikte aldılar.
Çaykara´da Minik Kalplerden Kocaman Bir Gösteri
Çaykara´da Minik Kalplerden Kocaman Bir Gösteri
Çaykara Merkez Fatma Bilge Anaokulu Öğretmen ve Öğrencileri tarafından hazırlanan Yıl Sonu Gösterisi 13 Haziran 2019 Perşembe Günü Çaykara Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi.
Geleceğin Mucitleri
Geleceğin Mucitleri
Dernekpazarı Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Fuarı çalışmalarını okul bahçesinde sergiledi.
Siyer-i Nebi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Siyer-i Nebi Ödülleri Sahiplerini Buldu
Anadolu Gençlik Derneği(AGD) tarafından her sene Geleneksel olarak düzenlenen ve Öğrencilerimizin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet(SAV)´i ve Peygamberimizin Düşünce Ufkunu kavramaları amaçlanan Siyer-i Nebi Ortaokullar Kitap Okuma Yarışmasında Trabzon İli Ödülleri 28 Mayıs 2019 Salı Günü Dağıtıldı.
Uzungöl´de Bin Öğrenci İftar Yemeğinde Buluşarak Rekor kırdı
Uzungöl´de Bin Öğrenci İftar Yemeğinde Buluşarak Rekor kırdı
Çaykara eğitim gören bin öğrenci Uzungöl´e taşınarak iftar yemeğinde buluşturma rekoru kırıldı
Cevdet Sunay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinden Sigarasız Hayat Etkinliği
Cevdet Sunay Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinden Sigarasız Hayat Etkinliği
Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Sigaranın zararlarını konu alan Sigarasız Hayat Etkinliği gerçekleştirildi.
İlk İftar Öğrencilerle
İlk İftar Öğrencilerle
Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem,Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İLçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali Ataköy MTAL Öğrencileri ile RAmazan Ayının İlk İftarını Birlikte Açtılar
Köknar´da Bilim Fuarı Göz Kamaştırdı
Köknar´da Bilim Fuarı Göz Kamaştırdı
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Köknar Ortaokulu 4006 Tübitak Bilim Fuarı açılışı 3 Mayıs 2019 Cuma Günü Köknar Ortaokulumuzda gerçekleştirildi.
Taşkıran Bilim Fuarı Nefes Kesti
Taşkıran Bilim Fuarı Nefes Kesti
MEB Bilim Fuarı Destekleme Programı çerçevesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Taşkıran Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan Bilim Fuarı açılış töreni gerçekleştirildi.
İmam Hatip´ten Göz Kamaştıran Bilim Fuarı
İmam Hatip´ten Göz Kamaştıran Bilim Fuarı
Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarının Açılış Töreni Okulumuzun Z Kütüphane Salonunda gerçekleştirildi.
SAYFA EDİTÖRÜ

Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi