Çaykara İmam Hatip´ten TÜBİTAK Ödülüne
Hemşerimiz Doc.Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu 30 Aralık 2019 Tarihinde Ankara´da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Ödül Töreni ile MANSİYON Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN´ın elinden aldı.
Tarih: 31.12.2019 11:10:28

ÇAYKARA İMAM HATİP´TEN TÜBİTAK ÖDÜLÜNE

Çaykara´lı Doc. Dr.Yaşar Salihpaşaoğlu´nun yazdığı Din ve Devlet Arasındaki İlişkiler,İktidar Mücadelesi Avrupa Örneği İsimli Kitabı TÜBİTAK VE TÜBA MANSİYON Ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN´IN ELİNDEN ALDI

Hemşerimiz Doc.Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu 30 Aralık 2019 Tarihinde Ankara´da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Ödül Töreni ile MANSİYON Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN´ın elinden aldı.

/resimler/2019-12/31/1538397589392.jpg

Çok uzun Seneler Gazi Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bölüm Başkanlığı Görevini Yürüten Hemşerimiz Doc Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu Halen Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde görev yapmaktadır.

SALİHPAŞALOĞLU´NU TANIYALIM

Çaykara İlçemizin Yetiştirmiş olduğu Önemli Bilim Adamlarımızdan Doc. Dr Yaşar Salihpaşaoğlu İlçemiz Baltacılı Mahallesi Halkındandır

/resimler/2019-12/31/1151295760381.jpg

İlkokulu Baltacılı Mahallesinde Ortaokul ve Liseyi Çaykara İmam Hatip Lisesinde okuyan Salihpaşaoğlu 1994 Yılında Kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 Yılında Mezun Olmuştur.    

ÇAYKARA´LI ÖĞRENCİLERİMİZE MODEL OLDU

Akademik Başarı anlamında Zirvede yer alan Çaykara İlçemizde Doc. Dr Yaşar Salihpaşaoğlu´nun Cumhurbaşkanımızın elinden TÜBİTAK Ödülü alması öğrencilerimiz için ayrı ve farklı bir Motivasyon kaynağı oldu.

Artık Çaykara İlçemizde Öğrencilerimiz İlçemizden Yetişen Bir Büyüğümüz Cumhurbaşkanımızın elinden Ödül alıyorsa bizler de ileride gerçekleştireceğimiz Bilimsel Çalışmalar ile Ülkemizin Bilimsel anlamda daha üst seviyelere çıkması için çok daha fazla gayret göstereceğiz düşüncesini taşıyorlar.

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ YUSUF SALİHPAŞAOĞLU´NUN KARDEŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden TÜBİTAK VE TÜBA Ödülünü alan Doc. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu aynı zamanda Çaykara İlçemizde Eğitim Çalışmalarına Gönüllü olarak Destek Veren Yusuf Salihpaşaoğlu´nun kardeşidir.

Eğitim Gönüllüsü Yusuf Salihpaşaoğlu uzun senelerdir Eğitim alanında Çaykara İlçemize sağlamış olduğu Kıymetli katkıları ile Çaykara İlçemizin Eğitim Öğretim alanında Marka bir İlçe olmasında çok büyük bir pay sahibi olan çık Kıymetli bir Eğitim gönüllüsüdür                                                                                                                                       

ÖĞRENİM DURUMU

Doc. Dr Yaşar Salihpaşaoğlu´nun Akademik Kariyeri Başarılar ile dopdolu

İşte Akademik Kariyeri

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Ankara

1994-1998

 

Y. Lisans

Kamu Hukuku

Gazi

1999-2000

Doktora

Kamu Hukuku

Ankara

2000-2007

Doktora Sonrası

Kamu Hukuku

University of London, Soas

2010-2011

Doçent

Genel Kamu Hukuku

Üniversitelerarası Kurul

2015

2009 Yılında Yardımcı Docent olan Hemşerimiz Salihpaşaoğlu 2015 Yılında ise Docent olmuştur.

B) AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1. Yükseköğretim Kurumlarında Tam Zamanlı Olarak Verilen Dersler:

2009-2016 yılları arasında Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde alanımla ilgili çeşitli dersler vermektedir Hukuk Başlangıcı, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, İnsan Hakları, Egemenlik Teorileri, Demokrasi Teorileri, İnsan Hakları ve Eleştirel yaklaşımlar, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Genel Kamu Hukuku I, Genel Kamu Hukuku II bu derslerden bazılarıdır.

/resimler/2019-12/31/1145474972424.jpg

2. Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

2009-2016 yılları arasında danışmanlığını yaptığı dokuz öğrenci yüksek lisansını tamamladı. Halen on iki doktora, yedi yüksek lisans olmak üzere toplam yirmi sekiz öğrencinin danışmanlığını yürütmektedir

 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

(1) “Mutlak Monarşiye Laik Savunma: Tevratın Canavarı Leviathan”, AÜHFD, Cilt:62, Sayı:3, Yıl:2013, s. 819-853.

(2) “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XVII, Sayı:3, Yıl: 2013, s. 227-266.

(3) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye:Bazı Rakamlar ve Gerçekler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2009, Cilt:XIII, Sayı:1-2, 2010, s. 253-281.

(4) “Açık ve Mevcut Tehlike Kriteri ve Türk Hukuk Sistemine Yansımaları”, Liberal Düşünce, Yıl:13, Sayı:51-52, 2008, s. 231-243.

(5) “Türkiye´nin Dil Politikaları ve TRT 6”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2007, Cilt:XI, Sayı:1-2, 2007, s. 1033-1048.

(6) “Avrupa´da Patlak Veren Karikatür Krizinin İfade Hürriyeti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:V, Sayı:9, 2007, s. 121-129.

 4. Diğer Yayınlar

(1) “ ‘Ana Dilde Eğitim´ Tartışmalarına Terminolojik Bir Bakış”, Akademik Bakış, Sayı:11, Tarih Mart 2012, s. 58-61.

(2) Çoğulcu ve Şeffaf Bir HSYK İçin Anayasa Önerisi, ASEM, 2014.

5. Yayımlanmış Kitaplar

(1) Türkiye´de Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007, (Doktora Tezinin basılmış hâlidir).

(2) Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi: Avrupa Örneği, Adalet, 2014. (Doçentlik Temel Başvuru Eseri).

(3) Hukuk Sosyolojisi, Editör: Yaşar Salihpaşaoğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.

 6. Ulusal Kongre/Konferans/Sempozyum/Çalıştay/Seminer

(1) “Haberleşme Hürriyeti ve Özel Hayatın Gizliliği”, The European Law Students´ Association Anakara (ELSA),03.03.2010, Ankara.

 7. Uluslararası Kongre/Konferans/Sempozyum/Çalıştay/Seminer

(1)“Yeni Anayasada Laiklik, Din-Devlet İlişkileri”, Uluslararası Anayasa Kongresi(International Congress On Constitutional Law) 11-14 Mayıs/May 2011, İstanbul. Bu bildiri daha sonra basılan Bildiri Kitabında yayımlandı.

8. Ulusal/Uluslararası Projeler:

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi/Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinde yaklaşık olarak bir yıl boyunca kısa dönemli danışman olarak yer almıştır

 9.Doktora Sonrası Kabule Bağlı Akademik Burs:

Doktora sonrasında, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda gerçekleştirilen “Thomas Hobbes and Secular State (Thomas Hobbes ve Laik Devlet)” çalışmalarına Yükseköğretim Kurumu bursu ile katıldım. Yaklaşık olarak bir yıl süren çalışmalar sonunda hazırlamış olduğu  makale “Mutlak Monarşiye Laik Savunma: Tevratın Canavarı Leviathan” adıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlandı.

10. İdari Görevler ve Üyelikler:

(1) Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2009 - 2016)

(2) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2009- 2018)

(3) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Most ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi (2014- 2018)

(4) YÖK Denklik Hukuk Alt Komisyonu Üyesi (2014- …)

(5) Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2014- …)

(6) Gazi Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü (2016- …)

(7) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019)

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan 2019 yılı TESEP kapsamında; İki Telif Eser Ödülü, bir Halil İnalcık Özel Ödülü ve üç  Kaydadeğer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam altı Türkçe bilimsel telif eser de TÜBA-TESEP Ödülü´ne layık görüldü.

 TÜBA-TESEP Ödülleri; 

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008´de başlatılan ve 2016´ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan programın 2017´den itibaren telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak devamına ve Sosyal Bilimler alanından bir esere “Halil İnalcık Özel Ödülü” verilmesine karar verildi. 2018 yılında, TESEP ve Halil İnalcık Özel Ödülü 20 bin TL, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) ise, 7 bin TL olarak belirlendi.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Çaykara İmam Hatip TÜBİTAK Ödülüne
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Uzaktan Eğitim 23 Mart Pazartesi Başlıyor
Uzaktan Eğitim 23 Mart Pazartesi Başlıyor
Koronavirüs nedeniyle okullar iki hafta tatil edildi. Okullar bir hafta tatil edilirken ikinci hafta ise 23 Mart Pazartesi Gününden itibaran ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine online olarak uzaktan eğitim verilecek.
Uzaktan Eğitim İle İlgili Süreç Hafta İçi Simülasyonlarla Anlatılacak
Uzaktan Eğitim İle İlgili Süreç Hafta İçi Simülasyonlarla Anlatılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sosyal Paylaşım sitesinde yaptığı açıklama ile Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA´nın kullanımını örnek videolarla gerçekleştirilecek olan Uzaktan Eğitim ile ilgili olarak bir açıklama yaptı
Çaykara´da İstiklal Marşı Okuma Yarışması
Çaykara´da İstiklal Marşı Okuma Yarışması
İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. Yıl Dönümü sebebi ile Çaykara İlçe genelinde İstiklal Marşı okuma yarışması düzenlendi.
Çaykara´daki Okullar Çevreye Sahip Çıkıyor!
Çaykara´daki Okullar Çevreye Sahip Çıkıyor!
Çaykara´da eğitim veren okullar tarafından hazırlanan ‘Bu Çevre emanettir sana, Temiz Bırak Yarınlara´ adlı projenin tanıtımı yapıldı.
Çaykara TÜGVA´dan Öğrencilere ‘Başarının Sırrı´ Semineri
Çaykara TÜGVA´dan Öğrencilere ‘Başarının Sırrı´ Semineri
Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Çaykara İlçe Temsilciliği olarak Çaykara İlçesinde Lise Öğrencilerine yönelik “Başarının Sırrı” konulu Kişisel Gelişim Semineri düzenlendi.
Çaykara´da Kadınlara Yönelik ‘DİJİTAL BEN´ Projesi Anlatıldı
Çaykara´da Kadınlara Yönelik ‘DİJİTAL BEN´ Projesi Anlatıldı
Kısa İsmi KEİADER olan Trabzon Kadın Eğitimi ve İstihdamı Artırma Derneği tarafından Çaykara İlçesinde kadınlara yönelik “Dijital Ben” Semineri verildi.
Çaykara´da Yapımı tamamlanan Yeni Okul Eğitime hazır
Çaykara´da Yapımı tamamlanan Yeni Okul Eğitime hazır
Çaykara´da PTT tarafından yaptırılan PTT İmam Hatip Ortaokulunun yapımı tamamlandı.
Siyer Şampiyonları Ödüllerini aldı
Siyer Şampiyonları Ödüllerini aldı
Anadolu Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen Siyer-i Nebi yarışmasında Trabzon Şampiyonları ve Çaykara İlçesinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar.
Üniversite Öğrencilerinden Minik Evler Çalışması
Üniversite Öğrencilerinden Minik Evler Çalışması
Trabzon Üniversitesi Öğrencileri Ders Dışı çalışmalar kapsamında çevreye ve hayvanlara Destek Projesi düzenledi.
Çaykara´da Üniversite Yolculuğu Semineri
Çaykara´da Üniversite Yolculuğu Semineri
İlçemizde liselerimizin son sınıflarında okuyan ve 2020 Yılında Üniversite Sınavına girecek olan 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Farkındalık ve Motivasyon Semineri gerçekleştirildi
Emine Büşra Uğur Trabzon Üçüncüsü
Emine Büşra Uğur Trabzon Üçüncüsü
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlimizde Bulunan İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Muhafızlar Güzel Kur´an-ı Kerim Okuma Yarışmasında İlçemiz Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi 8-C Sınıfı Öğrencilerinden Emine Büşra Uğur Trabzon İl Üçüncüsü olmayı başardı.
Anadolu Lisesinden Kur´an-ı Kerim Yarışması
Anadolu Lisesinden Kur´an-ı Kerim Yarışması
Çaykara Anadolu Lisesi Öğrencileri arasında Kur´an-Kerim´i güzel okuma yarışması düzenlendi.
Minik Yüreklerden Karadeniz´den Akdeniz´e Sevgi Köprüsü
Minik Yüreklerden Karadeniz´den Akdeniz´e Sevgi Köprüsü
Taşkıran İlkokulu Anasınıfı ile Antalya Tekeli İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri arasından kurulan Gönül Köprüsü Minik yüreklerin neleri başarabildiklerini bir kere daha gözler önüne serdi.
Karaçam´da Minik Karıncalardan Muhteşem Kermes
Karaçam´da Minik Karıncalardan Muhteşem Kermes
12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinlikleri kapsamında Karaçam İlkokulu Ana Sınıfı Öğrencileri,Öğretmen ve Velileri tarafından “Kermes Etkinliği gerçekleştirildi.
Taşkıran´da Yerli Malı Coşkusu
Taşkıran´da Yerli Malı Coşkusu
Ülkemizde her sene 12-18 Aralık Tarihleri arasında Kutlanan “Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası” İlçemiz Taşkıran Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilen çeşitli Organizasyonlar ile kutlanıyor.
Çaykara´da Üniversite Yolculuğu Devam Ediyor
Çaykara´da Üniversite Yolculuğu Devam Ediyor
Eğitim Öğretim ve Akademik başarı anlamında Trabzon İlimizde zirvede yer alan Çaykara İlçesinde Üniversite Sınavı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Çaykara´da Hafta İçi Eğitim Hafta Sonu Spor ve Sosyal Etkinlik
Çaykara´da Hafta İçi Eğitim Hafta Sonu Spor ve Sosyal Etkinlik
Akademik Başarı anlamında Trabzon İlimizde senelerdir zirvede yer alan Çaykara İlçemiz Sosyal ve Kültürel aktiviteleri ile de Işık Saçmaya devam ediyor.
Karaçam´da Bir Haftada 4 Farklı Etkinlik
Karaçam´da Bir Haftada 4 Farklı Etkinlik
İlçemiz Karaçam İlkokulumuzda 2-6 Aralık tarihleri arasında 4 ayrı etkinlik gerçekleştirilerek hem öğrencilerimizin Sosyal Aktivitelere katılımları sağlandı hem de Farkındalık oluşturularak öğrencilerimizin duyarlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesi için öğrencilere Fırsat Eğitimi imkanı verildi.
Çaykara´ya İki Beyaz Bayrak Bir Beslenme Dostu Okul Ödülü
Çaykara´ya İki Beyaz Bayrak Bir Beslenme Dostu Okul Ödülü
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında İmzalanan Protokol gereği Okullarımızda uygulanmakta olan Beyaz Bayrak Projesi kapsamında Çaykara İlçesinde İki Okulumuz Beyaz Bayrak almaya hak kazanırken bir okulumuz da “Beslenme Dostu Okul” ödülü almaya hak kazandı.
Zeki Bilge Kuşlara Sahip Çıkıyor
Zeki Bilge Kuşlara Sahip Çıkıyor
Çaykara Zeki Bilge Ortaokulu tarafından Kuşların Barınmasını sağlamak amacı ile Öğretmen ve Öğrenciler tarafından Kuş Yuvası hazırlama Etkinliği gerçekleştirildi.
Zeki Bilge İlkokulundan Etkinlik ve Altyapı Yağmuru
Zeki Bilge İlkokulundan Etkinlik ve Altyapı Yağmuru
İlçemiz Zeki Bilge İlkokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlik ve Organizasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Çaykara´da Eğitime Devam
Çaykara´da Eğitime Devam
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Ara Tatilinin tamamlanması ile birlikte Çaykara İlçemizde Eğitim Öğretim çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Çaykara´da Öğretmenler Günü Coşkusu
Çaykara´da Öğretmenler Günü Coşkusu
24 Kasım Öğretmenler Günü Çaykara İlçesinde gerçekleştirilen çeşitli Törenler ile kutlandı.
Çaykara´da Öğretmenler Seminerde Buluştu
Çaykara´da Öğretmenler Seminerde Buluştu
Çaykara İlçesinde Görev yapan Öğretmenler Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen Seminer Çalışmasında bir araya geldiler.
Kur´an Kursları Ve İmam Hatip Trabzon Gezisinde
Kur´an Kursları Ve İmam Hatip Trabzon Gezisinde
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ara Tatil Dönemi devam ederken Çaykara İlçemizde ise Ara Tatil Dönemindeki Etkinlik Yağmuru hız kesmeden devam ediyor.
Öğretmenler Günü Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu
Öğretmenler Günü Masa Tenisi Şampiyonları Belli Oldu
24 Kasım öğretmenler Günü İle ilgili düzenlenen Masa Tenisi turnuvasında Şampiyon olan öğretmenler belli oldu
Zeki Bilge Hem Çalışıyor Hem De Yürüyor
Zeki Bilge Hem Çalışıyor Hem De Yürüyor
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okullar Bir Hafta ara tatile girdi ama Çaykara İlçemizde hem Kurs Faaliyetleri hem de Sosyal Etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.
SAYFA EDİTÖRÜ

Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi