İlginizi Çekebilir  • Pazar 11 ° / 8 ° Bulutlu
  • Pazartesi 11 ° / 9 ° Fırtına
  • Salı 11 ° / 9 ° Bulutlu

Çaykara İmam Hatip'ten Hukuk Profesörlüğüne

Çaykara İlçesinin yetiştirmiş olduğu önemli Akademisyenlerden Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Salihpaşaoğlu Profesörlük Ünvanını aldı

HEMŞERİMİZ SALİHPAŞAOĞLU’NUN AKADEMİK KARİYERİ

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2009

Doçentlik Tarihi                  : 2015

Profesörlük Tarihi                 :2021

SALİHPAŞALOĞLU´NU TANIYALIM

Çaykara İlçemizin Yetiştirmiş olduğu Önemli Bilim Adamlarımızdan Prof.Dr Yaşar Salihpaşaoğlu İlçemiz Baltacılı Mahallesi Halkındandır

İlkokulu Baltacılı Mahallesinde Ortaokul ve Liseyi Çaykara İmam Hatip Lisesinde okuyan Prof. Dr. Salihpaşaoğlu 1994 Yılında Kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 Yılında Mezun Olmuştur.    

ÖĞRENİM DURUMU

Profesör  Dr.Yaşar Salihpaşaoğlu´nun Akademik Kariyeri Başarılar ile dopdolu

İşte Akademik Kariyeri

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Ankara

1994-1998

 

Y. Lisans

Kamu Hukuku

Gazi

1999-2000

Doktora

Kamu Hukuku

Ankara

2000-2007

Doktora Sonrası

Kamu Hukuku

University of London, Soas

2010-2011

Doçent

Genel Kamu Hukuku

Üniversitelerarası Kurul

2015

Profesör

Genel Kamu Hukuku

Üniversiteler Arası Kurul

2021

2009 Yılında Yardımcı Docent olan Hemşerimiz Salihpaşaoğlu 2015

Yılında ise Docent,2021 Yılında ise Profesör olmuştur.

ÇAYKARA´LI ÖĞRENCİLERİMİZE MODEL OLDU

Akademik Başarı anlamında Zirvede yer alan Çaykara İlçemizde Prof. Dr Yaşar Salihpaşaoğlu´nun Cumhurbaşkanımızın elinden TÜBİTAK Ödülü alması öğrencilerimiz için ayrı ve farklı bir Motivasyon kaynağı oldu.

Artık Çaykara İlçemizde Öğrencilerimiz İlçemizden Yetişen Bir Büyüğümüz Cumhurbaşkanımızın elinden Ödül alıyorsa,İlçemizden yetişen bir büyüğümüz Ülkemizin en önemli Üniversitelerinden bir tanesinde Hukuk Profesörü olabiliyorsa bizler de ileride gerçekleştireceğimiz Bilimsel Çalışmalar ile Ülkemizin Bilimsel anlamda daha üst seviyelere çıkması için çok daha fazla gayret göstereceğiz düşüncesini taşıyorlar.

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ YUSUF SALİHPAŞAOĞLU´NUN KARDEŞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın elinden TÜBİTAK VE TÜBA Ödülünü alan Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu aynı zamanda Çaykara İlçemizde Eğitim Çalışmalarına Gönüllü olarak Destek Veren Yusuf Salihpaşaoğlu´nun kardeşidir.

Eğitim Gönüllüsü Yusuf Salihpaşaoğlu uzun senelerdir Eğitim alanında Çaykara İlçemize sağlamış olduğu Kıymetli katkıları ile Çaykara İlçemizin Eğitim Öğretim alanında Marka bir İlçe olmasında çok büyük bir pay sahibi olan çık Kıymetli bir Eğitim gönüllüsüdür                                         

ÇAYKARA İMAM HATİP´TEN TÜBİTAK ÖDÜLÜNE

Çaykara´lı Profesör Dr.Yaşar Salihpaşaoğlu´nun yazdığı Din ve Devlet Arasındaki İlişkiler,İktidar Mücadelesi Avrupa Örneği İsimli Kitabı 2020 yılında TÜBİTAK VE TÜBA MANSİYON Ödülüne layık görülmüştü

ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN´IN ELİNDEN ALDI

Hemşerimiz Prof.Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu 30 Aralık 2019 Tarihinde Ankara´da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gerçekleştirilen Ödül Töreni ile MANSİYON Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

ERDOĞAN´ın elinden almıştı

Çok uzun Seneler Gazi Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bölüm Başkanlığı Görevini Yürüten Hemşerimiz Prof Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu Halen Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümünde görev yapmaktadır.

ÇAYKARA’DAN PROFESÖRÜMÜZE TATLI BİR SÜRPRİZ

Bizler Çaykara Gündem farkı ile Hemşerimiz Profesör Dr.Yaşar Salihpaşaoğlu’na tatlı bir sürpriz yapmak istedik

Akademisyenimizin Çaykara İmam Hatip Ortaokulu 1. Sınıftaki öğretmeni Çaykara İlçemizin önemli eğitimcilerinden halen Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Baş Yardımcılığı görevini yürüten Hasan Bal öğretmenimiz Profesörümüzün Ortaokul 1. Sınıfındaki resmini bizim için araştırıp buldu.

Bizler de bu tatlı resim ile Çaykara İlçesinin yetiştirmiş olduğu en önemli Bilim İnsanlarımızdan Profesör Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu’na tatlı bir sürpriz yapmak istedik

B) AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1. Yükseköğretim Kurumlarında Tam Zamanlı Olarak Verilen Dersler:

2009-2016 yılları arasında Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde alanımla ilgili çeşitli dersler vermektedir Hukuk Başlangıcı, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, İnsan Hakları, Egemenlik Teorileri, Demokrasi Teorileri, İnsan Hakları ve Eleştirel yaklaşımlar, Hukukta Metod ve Problem Çözme, Genel Kamu Hukuku I, Genel Kamu Hukuku II bu derslerden bazılarıdır.

2. Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

2009-2016 yılları arasında danışmanlığını yaptığı dokuz öğrenci yüksek lisansını tamamladı. Halen on iki doktora, yedi yüksek lisans olmak üzere toplam yirmi sekiz öğrencinin danışmanlığını yürütmektedir

 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

(1) ?Mutlak Monarşiye Laik Savunma: Tevratın Canavarı Leviathan?, AÜHFD, Cilt:62, Sayı:3, Yıl:2013, s. 819-853.

(2) ?Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:XVII, Sayı:3, Yıl: 2013, s. 227-266.

(3) ?Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye:Bazı Rakamlar ve Gerçekler?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2009, Cilt:XIII, Sayı:1-2, 2010, s. 253-281.

(4) ?Açık ve Mevcut Tehlike Kriteri ve Türk Hukuk Sistemine Yansımaları?, Liberal Düşünce, Yıl:13, Sayı:51-52, 2008, s. 231-243.

(5) ?Türkiye´nin Dil Politikaları ve TRT 6?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2007, Cilt:XI, Sayı:1-2, 2007, s. 1033-1048.

(6) ?Avrupa´da Patlak Veren Karikatür Krizinin İfade Hürriyeti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi?, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:V, Sayı:9, 2007, s. 121-129.

 4. Diğer Yayınlar

(1) ? ?Ana Dilde Eğitim´ Tartışmalarına Terminolojik Bir Bakış?Akademik Bakış, Sayı:11, Tarih Mart 2012, s. 58-61.

(2) Çoğulcu ve Şeffaf Bir HSYK İçin Anayasa Önerisi, ASEM, 2014.

5. Yayımlanmış Kitaplar

(1) Türkiye´de Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007, (Doktora Tezinin basılmış hâlidir).

(2) Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi: Avrupa Örneği, Adalet, 2014. (Doçentlik Temel Başvuru Eseri).

(3) Hukuk Sosyolojisi, Editör: Yaşar Salihpaşaoğlu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018.

 6. Ulusal Kongre/Konferans/Sempozyum/Çalıştay/Seminer

(1) ?Haberleşme Hürriyeti ve Özel Hayatın Gizliliği?The European Law Students´ Association Anakara (ELSA),03.03.2010, Ankara.

 7. Uluslararası Kongre/Konferans/Sempozyum/Çalıştay/Seminer

(1)?Yeni Anayasada Laiklik, Din-Devlet İlişkileri?, Uluslararası Anayasa Kongresi(International Congress On Constitutional Law) 11-14 Mayıs/May 2011, İstanbul. Bu bildiri daha sonra basılan Bildiri Kitabında yayımlandı.

8. Ulusal/Uluslararası Projeler:

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi/Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ?Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi? projesinde yaklaşık olarak bir yıl boyunca kısa dönemli danışman olarak yer almıştır

 9.Doktora Sonrası Kabule Bağlı Akademik Burs:

Doktora sonrasında, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda gerçekleştirilen ?Thomas Hobbes and Secular State (Thomas Hobbes ve Laik Devlet)? çalışmalarına Yükseköğretim Kurumu bursu ile katıldım. Yaklaşık olarak bir yıl süren çalışmalar sonunda hazırlamış olduğu  makale ?Mutlak Monarşiye Laik Savunma: Tevratın Canavarı Leviathan? adıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayımlandı.

10. İdari Görevler ve Üyelikler:

(1) Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2009 - 2016)

(2) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2009- 2018)

(3) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Most ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi Üyesi (2014- 2018)

(4) YÖK Denklik Hukuk Alt Komisyonu Üyesi (2014- ?)

(5) Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2014- ?)

(6) Gazi Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü (2016- ?)

(7) Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019)

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan 2019 yılı TESEP kapsamında; İki Telif Eser Ödülü, bir Halil İnalcık Özel Ödülü ve üç  Kaydadeğer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam altı Türkçe bilimsel telif eser de TÜBA-TESEP Ödülü´ne layık görüldü.

 TÜBA-TESEP Ödülleri; 

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008´de başlatılan ve 2016´ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan programın 2017´den itibaren telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak devamına ve Sosyal Bilimler alanından bir esere ?Halil İnalcık Özel Ödülü? verilmesine karar verildi. 2018 yılında, TESEP ve Halil İnalcık Özel Ödülü 20 bin TL, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) ise, 7 bin TL olarak belirlendi.