Çaykara´da Rus İşgali ve Bir Kesit
Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof.Dr.Necati Ağıralioğlu´nun kaleme aldığı " ÇAYKARA´DA RUS İŞGALİ VE BİR KESİT” adlı araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz
Tarih: 18.6.2018 12:53:31/ 3727okunma / 0yorum

Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof.Dr.Necati Ağıralioğlu´nun kaleme aldığı " ÇAYKARA´DA RUS İŞGALİ VE BİR KESİT” adlı araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz

TRABZON VE HAVALİSİN İŞGALİ TÜRK ORDUSUNUN KARŞI SALDIRISI VE 23 HAZİRAN 1916 ÇAYKARA´DA RUS İŞGALİNDEN BİR KESİT

SONUÇ. 

GİRİŞ

Her yıl 23 Haziran günü Sultanmurat Şehitliğinde şehitleri anmak için Trabzon Valiliği tarafından bir devlet töreni düzenlenir. Bu dönemle ilgili bazı olayları tarih şuuru açısından hafızalarda taze tutmak için bu yazı hazırlanmıştır. Önce 1. Cihan Harbinde Türkiye ile ilgili önemli olayların başlıkları kronolojik olarak çıkarılmış ve Tablo-1´de gösterilmiştir. 

Tablo -1 1. Cihan Harbinde Türkiye ile ilgili önemli olayların kronolojik sırası

 

28 Haziran 1914  Saraybosna Suikastı

28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan, Sırbistan´a savaş açtı.

1 Ağustos 1914    Almanya Rusya´ya savaş açtı.

                              Türkiye genel seferberlik ilan etti.

                               Almanya Fransa´ya savaş açtı.

                               İngiltere Almanya´ya savaş açtı.

                               Avusturya-Macaristan Rusya´ya savaş açtı.

                               Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale´de.

                               Japonya Almanya´ya savaş açtı.

1 Kasım 1914        Rusya Türkiye´ye savaş açtı.

                               İngiliz-Fransız donanmasının Çanakkale´nin dış tabyalarını bombardımanları.

                               Fransa ve İngiltere Türkiye´ye savaş açtı.

                               Cihad-ı Ekber ilanı. Rus donanmasının Trabzon´u bombardımanı.

                               İngilizler´ in Basra´yı almaları.

2 Aralık 1914        Sarıkamış harekâtının başlaması.

28 Ocak 1915        İngilizler ‘in Çanakkale´yi geçme kararı.

3 Şubat 1915         Birinci Kanal Harekâtı.  

18 Mart 1915         Fransız ve İngilizler ‘in Çanakkale´ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.

22 Nisan 1915       Müttefikler ‘in Gelibolu´ya çıkarma yapmaları.

2 Mayıs 1915        Van´ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.

5 Ağustos               İtalya´nın Türkiye´ye savaş açması.

18 Nisan 1916        Rusların Trabzon´u alması. İngilizler ‘in Kut ül-Amere´de teslim olmaları.

2 Haziran 1916      Mekke şerifi Hüseyin´in Osmanlı devletine karşı ayaklanması.

1 Temmuz 1916      İkinci kanal harekâtı.

27 Ağustos 1916     Türkiye´nin Romanya´ya savaş açması.

1 Şubat 1917           Türker´in Kut-ül Amare´yi kaybetmeleri.

19 Mart 1917          Rus Çarı´nın tahtını bırakması. Çar´ın tutuklanması. Birinci Gazze savaşı.

2 Nisan 1917            İkinci Gazze savaşı.

9 Ocak 1918            Türk ordusunun Doğu Anadolu´da ilerlemeye başlaması.

17 Şubat 1918          Akçaabat´ın kurtuluşu.

24 Şubat 1918          Trabzon´un kurtuluşu.

27 Şubat 1918          Çaykara´nın kurtuluşu.

28 Şubat 1918          Of´un kurtuluşu.

2 Mart 1918              Rize´nin kurtuluşu.

3 Mart 1918               Erzurum´un geri alınması.

12 Mart 1918             Erzurum´un kurtuluşu.

5 Nisan 1918              Van´ın geri alınması. Batum´un alınması. Kars´ın geri alınması.

18 Nisan 1918            Van´ın kurtuluşu.

12 Eylül 1918             Bakü´nün İngilizlerden geri alınması. İngilizlerin Filistin´e genel saldırısı. İngilizlerin Şam´ı alması.

2 Ekim 1918               İngilizlerin Halep´i alması. Türkiye ile Mondros Mütarekesi.

TRABZON VE HAVALİSİN İŞGALİ

Çaykara yöresindeki ailelerden göçü sürdürebilecek erkek bulunan hanelerin çoğu Bayburt- Kelkit güzergâhı ile batıya kaçmış, geride bazı hanelerde yaşlılar, çocuklar ve kadınlar kalmıştı. Zaten 1914 yılında ilan edilen seferberlikle ülkedeki bütün eli silah tutabilecek askerler askere alınmıştı.

Trabzon Valiliği Ordu´ya aktarılmış. Rize 9 Mart 1916´da, Of ve Çaykara ise 31 Mart 1916´da Rus birlikleri tarafından istila edilmişti. Trabzon Merkezi 18 Nisan 2016´da Rus Ordusu tarafından işgal edilmiş. Sahilden güneye doğru ilerleyen Rus Birlikleri Çaykara köylerini kontrol altına almıştı.

Mayıs 2016´da Türk Ordusu Trabzon ve yöresini kurtarmak için güneyden Kop Cephesinden başlayarak taarruza geçmiş, fakat başarılı olamamış ve pek çok şehit vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı. 

TÜRK ORDUSUNUN KARŞI SALDIRISI VE 23 HAZİRAN 1916

1916 Nisan ayında o zaman Tuğgeneral olan Fevzi Çakmak Doğu Cephesi 3 ncü Bölge Komutanlığına atanmıştır. Kendisi Doğu Cephesinde yaşanan olayları tuttuğu günlüklerde ayrıntılı bir şekilde yazmıştır. Daha sonra bu günlükleri ve olayların değerlendirmelerini 686 sayfalık bir kitap haline getirmiştir (Tetik, 2010).

Türk Ordusu, 2016 Haziran ayında Trabzon ve yöresini Rus işgalinden kurtarmak için harekete geçmişti. Bu olayla ilgili Mareşal Fevzi Çakmak´ın  “Of İstikametinde Karşı Saldırımız ”alt başlıklı yazısı aynen aşağıya alınmıştır.

Of İstikametinde Karşı Saldırımız (bkz. Kroki - 58)

3 ncü Ordu Komutanı Vehip Paşa´yla Gümüşhane´de verdiği­miz karar üzerine, Bayburt´un kuzeyinde birliklerimizi toplamaya başladık, Ruslar da aynı şekilde bir saldırıya hazırlanıyorlardı.

19 Haziran 1916

9 ncu Tümen 9 taburla, 13 ncü Tümen 6 taburla Hart´ta (Aydıntepe) top­landılar.

20 Haziran 1916

Ben karargâhımla Hart´ın kuzeyindeki Akkoyunlu yaylasına geldim. Ordu Komutanı Vehip Paşa da Hart´a gelmişti. Rus keşif tayyareleri, Kop ve Tercan üzerinde uçtular.

21 Haziran 1916

Hart´a gelen kuvvetler, Akkoyunlu´da toplandılar. Sahil Müfre­zesinde, Hortokop ve Zanha´da ateş muharebeleri oldu.

22 Haziran 1916

Sabaha karşı 60 kilometrelik cephede, îpsil (Arpaözü) - Piştokli - Kazıklı Hanları arasındaki Rus mevzilerine yapılan gece baskınıyla taarruz başladı. 29 ncu Alay 1 nci Tabur, 4 ncü Tabur ve Milo Taburu So­ğanlı Dağlarının kuzeyinden 2122 rakımlı tepedeki siperlere; 13 ncü Tümen 4 ncü Alayı Limonsuyu Hanlarının kuzeyindeki Yurttepe´ye; 9 ncu Tümen 26 ncı Alay, Mador Dağının güneydoğusundaki Yarım­ca ve Arpalı Tepelerine başarılı baskınlar yaptılar. Kısa sürede Rus si­perlerini ele geçirerek, 1000´den fazla esir aldılar. 33 ncü Tümen Bah­çecik - Salarot´a saldırdı fakat iki plaston taburu artçılarıyla kendile­rini koruyarak, Boğalı´dan Mador Dağına çıkmayı başardılar.

Ziyaret Tepe Müfrezesi, 34 ncü Tümen, Kolaşe441 - Santa - Piş- tokli güney sırtlarını ele geçirdi. Piştokli kilisesinde savunma ya­pan plastonlar, söktürülemediler. Koleşa ve Santa´nın kuzeyinden plastonların yaptıkları karşı taarruzlar uzaklaştırıldı. 4 ncü Alay, Sultan Muratham´na kadar ilerledi. Orada Rusların yaptıkları kuvvetli tahkimat karşısında 50-100 m mesafede durmak ve siper kazmak zorunda kaldı. 9 ncu Tümen ile 33 ncü Tümen Polot - Mador Dağlarındaki Rus kuvvetlerine karşı gece de muharebeye devam ettiler. Burada yöre halkından Hacı Mecid´in kurduğu 40 kişilik bir gönüllü müfrezesi´ halktan çevik kişilerle, silah ve cep­haneyle takviye edilerek Polot Dağına, Karadere´nin sarp yamaç­larından, yalnız yöre halkının bildiği patikalardan, geceleyin gön­derildi. Plastonların hiç beklemedikleri noktadan arkalarına düşen bu gönüllü müfrezesi, Rusları şaşkınlığa uğrattığı sırada, cepheden hücuma kalkan askerlerimiz mevziye girdiler. Ruslar birçok kayıp ve esir bırakarak kuzeye çekilmeye mecbur oldular.

23 Haziran 1916

Sabahleyin 9 ncu Tümen Mador´u, 33 ncü Tümen de Polot´u işgal ettikten sonra Rusları takip ederek kuzeye doğru ilerlediler. 4 ncü Alay, Sultan Murathanı sırtlarını, topçu ateşinin korumasında ele geçirdi. Mevzileri bombalayan topçumuz, Rusları siperlerin içi­ne gömmüştü. Bini aşan ölü ve bir hayli esir alınmış, dört makineli tüfek ele geçirilmişti. Burada 11 nci ve 15 nci Plaston Taburlarıy­la drujinler çok fazla hırpalanmışlardı. 29 ncu Alaya bağlı iki ta­bur ile Milo Taburu, Rusları şiddetle takip ederek, Solaklı Deresi boyunca Of istikametinde Hatırpazar´a (Hadipazarı) kadar ilerlediler. Burada bir takım kuvvetimiz bir dere içinde sıkıştırdığı bir drujin (Rus) bölüğü­nün tamamını esir aldı. Piştokli manastırı ele geçirilerek, Rus kar­şı taarruzları uzaklaştırıldı. Bugünkü muharebelerde ve takiplerde 500 kadar esir alındı. İki günde alman esir sayısı 1500´e ulaşmış­tı. Düşmanın kayıpları da bu sayının iki katıydı.

Sahil bölgesinde de saldırıya geçilerek, Hızır Nebi ile Kurutepe arasındaki Rus siperleri baskınla ele geçirildi. 18 nci Tümen cep­hesine, Hortokop siperlerine karşı yapılan Rus baskınları uzaklaş­tırıldı. Karşı taarruzla Hortokop´un doğusundaki Gospodyos ma­nastırı alındı. Rus taarruzları tamamen püskürtüldü.´/resimler/2018-6/18/1310252531662.jpg24 Haziran 1916

Rusları takip devam etti. 34 taburlu Liyahof Grubunun, özel­likle sol kanadı hepten bozguna uğramıştı. Bugün 33 ncü Tümene katılan Albay Galatalı Şevket´e Hart bölge komutanlığı görevini verdim. Ruslar, Masat ileri mevzilerine baskınlara başladılar. Sahil Müfrezesinin soluna ve Karaabdal´a art arda baskınlar yapıldı. Hepsi püskürtüldü. Hortokop´un doğusunda, Kınalıköprü baskını da uzaklaştırıldı. Hızır Nebi ve Hortokop siperlerini Ruslar, sürek­li bombaladılar. Grandük Nikola´ya Rusya´dan gönderilen ve bu­gün gelen iki zırhlı otomobil müfrezesinden biri 5 nci Kolorduya verildi. Kelkit muharebelerinde bu zırhlı otomobillerin hareketle­rini göreceğiz. On iki süvari bölüğü, 6 top kuvvetindeki Sibirya Kazak Tugayı, 2 nci Türkistan Kolordusuna geri verildi. Ayrıca iki Kazak alayı da 5 nci Kolorduya bağlandı. Erzurum´da Ordu ihti­yatında 50 tabur, 23 süvari bölüğü ve 72 top kaldı.

25 Haziran 1916

Cephede sis olmasına rağmen harekete devam edildi. Hatıpazarın´dan Çokarohsa´ya (Uğurlu) çekilen düşman artçıları sıkıştırıldılar. Sul­tan Murathanı´ndan Kaçalak Tepesine doğru ilerledik. Polot´un kuzeyinden çekilen Ruslar, Horyan´da442 kıstırıldılar. Plastonlar, Karadere´nin batısında Foşa´dan443 Pervane´ye doğru çekiliyor ve artçıları takip olunuyordu. Piştokli´nin kuzeybatısındaki Gümüşki Han ileri birliklerimiz tarafından ele geçirildi.

26 Haziran 1916

Sis vardı. Kuzey cephesinin sağında Haldizen´in (Demirkapı)doğusunda s Diktaş – Pente(Yente) gönüllü kuvvetler tarafından ele geçirildi. Mador Dağının kuzeyinde Ağaçbaşı yaylasındaki Rus kuvvetleri, Soğuksu hanlarına çekilmeye mecbur edildi. Horyan´ın doğusunda Gono Deresi yamaçlarında tutunmak isteyen plastonlar, perişan bir hal­de uzaklaştılar. Rusların 5 nci Hudut Alayının karşı saldırısıyla Gümüşki Handa bulunan keşif bölüğümüz, Kazıklı hanları´nın kuzeyinde Çatalkaya´ya çekildi. Hortokop´un doğusundaki Gos- podyos manastırına yapılan Rus taarruzu püskürtüldü.

27 Haziran 1916

2 nci Plaston Tugayı son ihtiyatını harcayarak Gonor´un güne­yindeki Kapontaşı´ndaki bölüğümüzü geri sürdü. Mevziye sokulan 60 nci Alay 2 nci Taburun karşı taarruzuyla plastonlar yüzgeri edildiler. Hatıpazarı civarına baskın yapan Ruslar ise kolayca püs­kürtüldü.

28 Haziran 1916

Kop cephesinden gelen 60 nci Alay, Hart cephesine verildi. 9 ncu Tümen, Mescit yaylasının doğusunda Şaphane´de toplandı. Buradan Trabzon´a yeni bir darbe hazırlanıyordu. Rusların faali­yetleri arttı. 17 nci Türkistan Alayının Masat´ın güneyinde Ak- dağ´a yaptığı baskın sonuçsuz kaldı. Ruslar, Kaledere - Muşan- gas´ı devamlı bombalamaya başladılar. 15 nci ve 17 nci Plaston ta­burları, drujinleri takviye ederek, Kaçalak Tepesinin güneyine ya­naştılar. 11 nci Süvari Alayını geri sürüp Sultan Murathan´mn 6 km kuzeyine kadar yaklaştılar. Sahil bölgesinde, Hızır Nebi Kaya­sını yoğun bombardımandan sonra 123 ncü Tümen ele geçirdi. İki Rus muhribi Giresun´u bombaladı, birkaç kayığı tahrip etti.

29 Haziran 1916

60 ncı Alayın, Harmankolu - Kabantaşı hattında 36 saat süren muharebenin sonunda topçu ateşi korumasında ya´ptığı saldırıda bomba ve süngü hücumlarına dayanamayan 2 nci Plaston Tugayı dağılarak kaçtı. 60 ncı Alay 7 subay, 150 asker kaybetti. Rusların karşı taarruzda verdikleri kayıplar çok daha fazlaydı. Gümüşki Hanının güneyinden Çataltepe´ye karşı, Rus 5 nci Hudut Alayının giriştiği dört taarruz da püskürtüldü. Masat cephesinde ise Ak- dağ´da bulunan 17 nci Türkistan Alayının, Sarıgöl taburumuza karşı yaptığı taarruz kırıldı. Ruslar ışıldakla,Kaledere Tepesini ay­dınlatarak tahkimat yapılmasını engelliyorlardı. Haldizen´in do­ğusunda Baliköy´e düzenlenen baskınla, drujinler buradan kaçırtıl­dılar. Böylece, Baliköy - Karaabdal arasındaki kuzey cephesi 110 km olmuştu. Bu geniş cephenin her tarafında zayıf olan Ruslar, özellikle Karadere yönünde tamamen bozguna uğramışlardı. Rus cephesi yarılmıştı. Solaklı Deresinde Of istikametinde, drujinler, yaban domuzlarını gönüllüler geliyor sanıyor ve geceleri paniğe kapılıp kaçıyorlardı. Şaphanede toplanan 9 ncu Tümen, başarılı bir saldırıyla Trabzon´a girebilirdi. Ruslar bu tehlikeyi görerek, 1 nci Kars Alayını hızla Trabzon´a sevk ettiler. Oranın savunmasını tek başına General Schawertz´e bırakarak müstahkem bir mevki yapmaya başladılar.

30 Haziran 1916

Sultan Murat Hanının kuzeyine yanaşan plastonlar ve drujin­ler, bizim 4 ncü Alayın topçu ateşi korumasında yaptığı süngü hü­cumuyla dağıtıldılar. Kaçalak Tepesine kadar takip edildiler. Bu te­peye çıkan ileri birliklerimiz, denizi görünceye kadar ilerlediler. Of sahiline iki saatlik bir mesafe kalmıştı. Ruslar, Of´ta paniğe kapıl­mışlardı. Rus genel karargâhı bile kaygılanmış, bizzat Çar tarafın­dan karşı saldırı emri verilmişti. Sahilde, İskefiye ve Kulkan- doz´da444 çarpışmalar kesilmedi. Santa´ya yanaşan Rus birlikleri uzaklaştırıldılar. Ruslar, Of tarafına kaçarken, Müslüman köylüler 23 Haziran 1916´da Sultanmurat Hanlarında şehit düşen askerlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Hayatlarının baharında, yılın en uzun günlerinde, yemyeşil yaylalar ve çiçekler içinde bu vatanı korumak için canlarını vermişlerdir. 

ÇAYKARA´DA RUS İŞGALİNDEN BİR KESİT

Rus Birlikleri Çaykara-Eğridere Mahallesi Toko (Tok) Kabanında karargâh kurmuşlar. Temmuz aynın ortalarına gelinmiş. Tarlalarda mısırlar boy atmış. Gönüllüler yer yer Rus müfrezelerine pusu kurmakta, saldırmakta ve çatışmalar çıkmaktadır.

Eğridere Mahallesinden olan ve Halen İstanbul´da ikamet eden iş adamı 1945 doğumlu Kemal Yaşar Anlatıyor:

“Babamın babası Hacı Mustafa´nın işgal sırasındaki hikâyesini 1954 yılında vefat eden Babaannem Fatma Yaşar´dan çocukluğumda sık sık dinlemiştim”.

(Hacı Mustafa Yaşar (o zamanlar aile nüfusta Hacımehmetler olarak geçer) Eğridere Köyü, Cami Mahallesindeki evinde yaşamaktadır. Kendisi âlimdir ve bir odada raflar dolusu kitapları ile öğrenciler yetiştirmektedir. Rusça ve Farsça bilmektedir. İşgal sırasında göç etmemiş ve evinde kalmıştı. Korkudan evin ahırda yemek yapılır, değirmene gidilemezmiş. Geceleri etraftaki evlerin kadınları ve çocukları Mustafa Hoca´nın evine sığınır ve ahırda gizlice mısır ekmeği pişirirlermiş. Bölge dışına çıkamayan mahallelilerin hemen hemen hepsi oradaymış. Bu ekmeklerden ve hazırladıkları yemeklerden etraftaki gönüllü savaşçılara da gizlice verirlermiş.)

“Bir gün 3 Rus askeri ve bir rütbeli evimize (Mustafa´nın evine) geldiler:

Mustafa´ya “- Asker sevkiyatımız var. Etrafta bir çete var mı ?”diye sormuşlar.

Mustafa “- Çete yok” demiş.

“Daha sonra Rus Karargâhından çıkıp yukarıya doğru hareket eden 100 kişilik bir Rus birliğine Çaykaralar´ın evinin aşağısındaki yarda 3 milis pusu kurmuş ve birliği çapraz ateşine tutmuş. Çıkan çatışmada Ruslar çok zayiat vermişler. Yaralıları toplamışlar. Bir gönüllü de şehit düşmüş. Mahalleliler o şehidi Eğrilere Merkez Caminin yanındaki mezarlığa defnetmişler.

 Ruslar bu işi soruşturmaya başlamışlar ve birisi bu milisleri Hacı Mustafa Hoca´nın koruduğunu ve beslediğini gammazlamış.

Aradan 10-20 gün geçmiş. Ruslar Hacı Mustafa´yı gelip evden almışlar. Sarıklı Mustafa Hoca evden ayrılırken babaanneme “Belki ben gelemem”  demiş.

3 Rus askeri Mustafa´yı evden yaklaşık 2 kilometre uzakta, orman içindeki Galinos Değirmenlerine götürmüşler. Orada ensesine bıçağı dayamışlar. Kesmeye başlamışlar. O sırada Mustafa “Beni bırakın” diye yalvarıyormuş. İki tanesi “Onu bırakalım” diyormuş, öteki kabul etmiyormuş. Bir tanesi “Bize birer saat verirsen seni bırakırız”, demiş.  Mustafa bu şartı kabul etmiş. Mustafa istenen saatler için söz verince onu bırakmışlar. Mustafa ensesindeki yarayı sarığıyla bağlayıp kanamayı durdurmaya çalışarak eve doğru yürümüş.  Eve yaklaşırken evdeki kadınlar Mustafa Hocayı görmüş yüzünün rengi ile beyaz gömleğinin renginin aynı olduğuna şaşırmışlar. Ve Mustafa geride 5 yetim bırakarak 40 güne kalmadan ölmüş”. 

SONUÇ

Burada Birinci Dünya Harbinde Doğu Anadolu´da, Kafkasya´da ve Doğu Karadeniz´de Rus işgali dolayısıyla yaşananlardan küçük bir dilim verilmiştir. Gerçekte 1. Dünya Harbinde Şark Cephesinde yüz binlerce askerimiz şehit düşmüş ve yüz binlerce sivil bulundukları topraklardan göç etmek zorunda kalmıştı. Göç edenler yollarda açlık, susuzluk ve bulaşıcı hastalıklardan, hatta eşkıyalardan kırılmıştı. Ölenlerin hepsine rahmet diliyoruz. Göçtükleri yerlerde malsız mülksüz, evsiz barksız olan bu insanlar sefil olmuşlardı. İşgal altındaki topraklarda kalanlar ise düşman askerinin süngüsü altında çeşitli hakaret, zulüm ve işkencelere maruz kalmışlardı. Bu toprakların düşman istilasından korunmasını ve bir daha işgal görmemesini niyaz edelim.

Birinci Dünya Harbinde Doğu Cephesinde yaşanan olayların çoğu insanlar tarafından bilinmiyor ve bilinenler de yazılmıyor. Birinci Dünya Harbinde Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Rize Trabzon ve Van vilayetleri Rus – Ermeni kuvvetleri tarafından temelli yerleşmek niyetiyle işgal edilmişti. Bu olayların insanların hafızalarında yaşatılabilmesi için pek çok yazı, kitap yazılmalı ve film hazırlanmalıdır.

www.caykaragundem.com
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Çaykara İşgali Kesit
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Kaymakam Ayrancı´ya Hüzünlü Veda!
Kaymakam Ayrancı´ya Hüzünlü Veda!
Çaykara Kaymakamlığı görevinden, Erzincan Vali Yardımcılığı´na atanan İhsan Ayrancı, “sonu meçhul bir yolculuğa çıkan bir seyyah gibi, tedirgin adımlarla girdiğim bu şehrin sokaklarından, arkamda unutulmaz hatıralar, mutlu anlar bırakarak, ben ve ailem için sonu meçhul yeni bir yolculuğa çıkmak üzere ayrılıyorum,” dedi.
Uzay ve Savunma Sanayisi için Önemli Buluş
Uzay ve Savunma Sanayisi için Önemli Buluş
Çaykaralı başarılı işadamı Dr. Erdal Osmançelebioğlu yaptığı bilimsel çalışması ile uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor.
Çaykara-Of Yolunda Kaza: 14 Yaralı
Çaykara-Of Yolunda Kaza: 14 Yaralı
Çaykaraı-Of Karayolu´nda meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 14 kişi yaralandı.
Elektrik Bağlamak için Çıktığı Direkte can verdi!
Elektrik Bağlamak için Çıktığı Direkte can verdi!
Çaykara Şahinkaya Mahallesinde, 52 yaşındaki emekli İmam hatip Aydın Murutoğlu elektrik kablosunu bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Yaylada Yangın! Ahşap Ev Kül Oldu
Yaylada Yangın! Ahşap Ev Kül Oldu
Çaykara Evoşka Yaylası´nda çıkan yangında yeni yapılan ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Şekersu Deresine 4 Bin Alabalık Bırakıldı
Şekersu Deresine 4 Bin Alabalık Bırakıldı
Şekersu Deresine 4 Bin Hakiki Alabalık Yavrusu Bırakıldı.31 Ağustos 2018 Cuma Günü Trabzon Orman ve Su İşleri Teknik Personeli ile Birlikte Şekersu Yaylasında bulunan çeşitli derelere 4000 adet Hakiki Alabalık yavrusu bırakıldı.
Çaykara´da Kız Öğrenci Yurdu Belediye´ye Devredildi
Çaykara´da Kız Öğrenci Yurdu Belediye´ye Devredildi
Çaykara İlçemizde bulunan en önemli Yurtlardan bir tanesi olan Deva Kız Öğrenci Yurdu Çaykara Belediyesine Devredildi.
Çaykara´nın  Yeni Kaymakamı Salih Çiğdem Oldu
Çaykara´nın Yeni Kaymakamı Salih Çiğdem Oldu
Çaykara´nın yeni Kaymakamı Konya Emirgazı Kaymakamı Salih Çiğdem oldu
Kaymakam Ayrancı Çaykara´ya Veda Ediyor!
Kaymakam Ayrancı Çaykara´ya Veda Ediyor!
2018 yılı Mülki idare amiri atama kararnamesi ile görev süresi dolan Çaykara Kaymakamı İhsan ayrancı Erzincan Vali yardımcılığına atandı.
Çaykara´da Zafer Bayramı Coşkusu
Çaykara´da Zafer Bayramı Coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramının 96.Yıl Dönümü Çaykara İlçemizde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Kıbrıs Girne´ye Çaykaralı Kaymakam!
Kıbrıs Girne´ye Çaykaralı Kaymakam!
Çaykaralı Sinan Güneş, Kıbrıs´ın en büyük ilçesi olan Girne´ye Kaymakam olarak atandı.
Çaykara Adı Nereden Geliyor?
Çaykara Adı Nereden Geliyor?
Hemşerimiz Eğitimci-Araştırmacı Yazar Yılmaz Keskin´in kaleme aldığı “ÇAYKARA ADI NEREDEN GELİYOR?” adlı araştırma yazısını paylaşıyoruz.
Uzungöl ve Medya Oyunları
Uzungöl ve Medya Oyunları
Öğretmen Hilmi Kanık´ın "Uzungöl ve Medya Oyunları" İsimli Yazısını Sizlerle Paylaşıyoruz.
Uzungöl´ün ´İmar Planı´ İptal Edildi
Uzungöl´ün ´İmar Planı´ İptal Edildi
Uzungöl için 2014 yılında hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan ‘Koruma Amaçlı İmar Planı´ mahkeme tarafından iptal edildi.
25 Yaşında Hayatına Kıydı!
25 Yaşında Hayatına Kıydı!
Çaykara Karaçam Mahallesinde 25 yaşındaki Lokman Sivaz silahla yaşamına son verdi.
Personele Veda Yemeği
Personele Veda Yemeği
Çaykara Belediyesinden emekli olan personeller için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği programı düzenledi.
Uzungöl Teleferik İçin İlk Adım!
Uzungöl Teleferik İçin İlk Adım!
Ülkemizin en önemli turizm merkezi Uzungöl´de kış turizmini canlandırmak için teleferik yapımı ile ilgili çalışmalar Çaykara Belediyesi tarafından başlatıldı.
Öğrencilerden Fatma Anneye Vefa Örneği!
Öğrencilerden Fatma Anneye Vefa Örneği!
İlçemizde bir çok alanda hizmetler kazandıran hayırsever Yerekaban ailesinden vefat eden Fatma Yerekaban´ı Çaykaralı öğrenciler unutmadı.
Şahinkaya Mahalle Yolu Asfaltlandı
Şahinkaya Mahalle Yolu Asfaltlandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çaykara Şahinkaya Mahallesi´nde başlatılan asfaltlama çalışması tamamlandı
Çaykara´da Balıklar Sağlıklı Büyüyor
Çaykara´da Balıklar Sağlıklı Büyüyor
Trabzon Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından bundan 4 sene önce Solaklı Deresine Bırakılan Alabalıklar Uzman Personel tarafından kontrol edildi.
Çaykara Saniye İkinci´yi Arıyor!
Çaykara Saniye İkinci´yi Arıyor!
Çaykara İlçesine Bağlı Hanırmak Yaylasında İkamet eden ve 31.07.2018 akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Saniye İkinci Çaykara İlçemizin her tarafında aranıyor
Kaymakam Ayrancı´dan Bulak Suya Ziyaret
Kaymakam Ayrancı´dan Bulak Suya Ziyaret
Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı İlçemizde kısa bir süre önce Üretime başlayan Bulak Su Üretim Fabrikasına Hayırlı Olsun Ziyareti gerçekleştirildi.
Çaykara´dan Bulak Su Soframıza Geliyor!
Çaykara´dan Bulak Su Soframıza Geliyor!
Çaykara Taşkıran Mahallesi´nde Kurulu bulunan su fabrikası kısa bir aradan sonra yeniden üretime başlıyor.
Derindere Mahallesinde 8 Ev Taş Tehdidi Altında!
Derindere Mahallesinde 8 Ev Taş Tehdidi Altında!
Çaykara Derindere Mahallesi Foliza Mevkii´nde bulunan 8 ev sürekli yuvarlanan taşların tehdidi altında.
Salimodi Mezrasına Domuz İstilası!
Salimodi Mezrasına Domuz İstilası!
Doğal güzelliği ile öne çıkan Çaykara Demirli Salimodi Mezrasındaki tüm çayırlar domuzlar tarafından tarlaya çevrildi.
Uzungöl Tabiat Macera Parkı tamamlandı
Uzungöl Tabiat Macera Parkı tamamlandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl´e Tabiat Macera Parkı kazandırdı.
Bu İsrafa Kim Dur Diyecek?
Bu İsrafa Kim Dur Diyecek?
Çaykara Hanırmak yaylasında onlarca sokak lambasının yaklaşık 2 aydır gece gündüz yanması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
SAYFA EDİTÖRÜ

Bugün
18 °C
Salı
20 °C
Çarşamba
17 °C
Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi