İlginizi ÇekebilirÇaykara'da Bir Mahallede Kısmi Karantina Kararı

Çaykara İlçesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgının Yayılmasını Engellemek için 1 Mahallede Kısmi Karantina Uygulaması kararı alındı

Çaykara İlçesinde Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgının Yayılmasını Engellemek için 1 Mahallede Kısmi Karantina Uygulaması kararı alındı

 Çaykara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Salih ÇİĞDEM başkanlığında, toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Ülkemizde COVİD 19 enfeksiyonu ile ciddi bir mücadele verilmektedir. Bu mücadele kapsamında Bakanlığımızın bilgisi ve politikaları doğrultusunda; hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın bu hastalıktan en az etkilenmesi için bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca; İlimiz Çaykara ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokak Küme Evleri No: 21-22-23-24-25-28 adresli toplam 6 (altı) hanenin içinde yer aldığı (COVİD 19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle) bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesine, bölgenin 21.06.2020 tarihi saat 08.00 itibariyle olmak üzere, ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, Şahinkaya Mahallesi Gülveren Sokaktaki trafiğin zorunlu ihtiyaçlar dışında kısıtlanmasına, bahsi geçen mahalledeki çöp toplama hizmetlerinin İlçe Belediyesince özel tedbirler alınarak yerine getirilmesine, ayrıca ilçe merkezinde vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamalarının sağlanmasına, ilçe içerisine ve ilçe dışına olan trafiğin zorunlu ihtiyaçlar dışında kısıtlanmasına, Bu kapsamda;

1. Bölgede oturan vatandaşlarımızdan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların ilgili kolluk veya mahalle muhtarlığınca 112’ye veya İlçe Devlet Hastanesine bildirilmesine,

2. Mahalle halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere (bakkal, market alışverişi, ilaç v.b) her haneden bir kişi olmak üzere hiçbir şikayeti olmayan vatandaşlarımızdan gerekli kişisel tedbirleri alıp sosyal mesafeyi korumak kaydı ile mahalle sınırları içinde izin dâhilinde dışarı çıkabilmesine,

 3. Mutlak şartla evlerinde izolasyon uygulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları 155, 156 nolutelefonlar aranarak bildirim yapılması durumunda İlçede görevlendirilen Vefa Sosyal Destek personelince derhal karşılanmasına,

4. Muhtarlarımız tarafından daha önceden bir şikayetiolmayıp da yeni şikayeti çıkan vatandaşlarımızın bilgileri de hemen Çaykara İlçe Devlet Hastanesine veya 112‘ye bildirilmesine,

5. Belirtilen mahallelerde kamu hizmeti veren her türlü kurum ve kuruluşların çalışanları ile Mahalleye insani ihtiyaçları (ekmek, ilaç, v.b) getiren kişi veya kurumların kontrollü bir şekilde girişinin sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlık tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kurulca; uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtım yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.