Dernekpazarı Mahalleleri
Dernekpazarı İlçesi Mahalleleri Hakkında Bilgiler
Tarih: 31.3.2016 10:54:23/ 992okunma / 0yorum

DERNEKPAZARI MAHALLELERİ
AKKÖSE (ZENO AKKÖSE )                                   

İlçenin doğusunda yer alır, İlçeye mesafesi 4 km. olup ana yolu tamamen betonlanmıştır. Köy Aksilisa Irmağı ile ikiye bölünmüştür. Batıda kalan yerleşim alanı merkez olup Merkez ve Gürcili semtleri olarak anılır. Doğuya kalan kısımda Lişo ve Lişako diye anılan yerleşim alanlarından ibaret olup her dört alanda birbiriyle iç içedir.

Resmi mahalleleri yoksa da yerleşim alanları mahalle olarak adlandırılmıştır. 8 tane olan mahalleleri şöyledir :

1?Küçük (Ağağorğor ) Mahalle - 2 ? Güney (Ğayleloraş) Mahallesi. 3 - Merkez (Aksilisa ) Mahallesi . ? 4 ? Gürcili Mahallesi. - 5 - Bilali Mahallesi . - 6 - Yencami (Lişo ) Mahallesi.: - 7 - Dikbayır (Lişako ) Mahallesi. ? 8 ? Soğuksu (Sisano ) Mahallesi.

Eldeki mevcut verilere göre Hicri 1117 yılına kadar geçmişine inilmektedir. Köye ilk yerleşenlerin Hacı Fettahoğulları, Kaldırımoğulları ve Gürcüoğulları oldukları söylenmektedir.

Bucakken Dernekpazarı?na bağlı olup ilçe olduktan sonra referandumla Çaykara ya bağlanmayı kabul eden Ulucami Köyü ile iç içe olup tek köydü. İlçenin en geniş çay bahçeleri alanına sahiptir. 

ÇALIŞANLAR (KALANAS)                              

İlçenin güney batısında yer alır. İlçeye 7 km.lik yarısı beton,kalan yarısı da asfalt kaplı yolla bağlanır. Köyü Tüfekçi Köyü altından sola dönerek ve Yenice Köyü altından da sola dönerek iki güzergahdan gidilir.

1950 Yılında devletin verdiği tek komprosörle kısa zamanda beden güçlerini de ekleyerek yolu tamamladıkları için köy adları değiştiğinde ÇALIŞANLAR KÖYÜ oldu.

1942 yılında ilçede bulunan tek telefon bu köye aitti. İlçenin en kalabalık köyüydü. Tüm Holo köylerinin anası olduğu ve ayrılarak yeni köylerin oluştuğu söylenir. İdari zorluklar nedeniyle 1948 yılında bölünmesinden oluşan

Dağardı (Okşoho )Köyü

Küçükdoğanlı (Arhancelo )

Büyük Doğanlı ve

Yılmazlar (Kalis ) Köyleri( Sürmene İlçesine Bugünkü ) Köprübaşı İlçesine bağlandı.Daha sonra geçim nedeniyle dışarı göç edenleri de eklediğimizde ilçenin en ıssız köyüne döndü.

Köyün yerleşim alanlarına göre mahalleleri.

1 - Cami Mahallesi. 2 ? Düz Mahalle . 3 ? Orta (Cilar )Mahalle . 4 - Yeşiltepe (Kastro ) Mahallesi. 5 - Yeni (Ziza ) Mahallesi.

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Hicri 110 ve 1257 tarihli kayıtlara ulaşılmıştır. Hayvancılığa ve dışa bağımlı kapalı ekonomisi Çay ve fındık üretimine döndü.

İlçenin güneyinde yer alıp ilçeye en uzak köyümüzdür. Taşçılar Köyü ile iç içedir. O nedenle Taşçılar Köyü ile Çayırbaşı Köyü birbirini tamamlar. Çünkü aynı coğrafya içinde yer alırlar. Arazileriyle evleri iç içedir. Örneklemek gerekirse Taşçılar Köyü girişinde tam merkez de yolun altında Bugünkü (2008) Çayırbaşı Muhtarının evi vardır.

Yerleşim Yerlerine Göre Mahalleleri :

1 - Merkez Mahallesi. 2 - Çalık Mahallesi.

İlçeye uzaklığı 6-10 Km. arasında değişir. Yolun % 60 i betondur. Ulaşım ve haberleşme sorunu yoktur.

Ekonomisi önceleri hayvancılığa dayalıyken yerini çay ve fındığa yönelmişse de dışa bağımlı kapalı bir ekonomisi vardır. 

GÜLEN MAHALLESİ                                           

İlçenin kuzeybatısında yer alır . İlçeye en uzak noktası 8-9 km. merkezine olan uzaklığı 3-6 km. arasında değişir. Tamamen beton yol ağına sahiptir.

1486 - 1515 - 1553 - 1583 tarihli tahrir defterlerin de ? Karye?i Ohlara nam-ı diğer VİSİR ? olarak

Kayıtlıdır. İncelemelerden anlaşıldığına göre kuruluş tarihi çok eskilere dayanır ve ilk yerleşenlerin Hititlerin bir kolu olduğu ağırlık kazanmaktadır.ilçemizin ilk üç yerleşim birimlerinden biridir.Kuman ve Kıpçak Türkleri tarafından şenlendiğine dair kayıtlar ağırlıklı olanlarıdır.

Yerleşim yerlerine göre Mahalleleri :

Yeni Cami (İfteriyon) Mh. - Bozdağ (Gazeno ) Mh. ?Yeşilalan (Rimandoz )Mh.- Kalkınma (Büyük Cami )Mh. ? Sehiller ? Kirazlık ( Zahameya)

Ekonomisi hayvancılık,çay ve fındık üretimine dayalı kaplı ekonomisi var.

YÜ (VİSİR ) 

ÇAYIRBAŞI (FOTRAKAN ? HAVAŞOÜLEN MAHALLESİ                        

İlçenin kuzeybatısında yer alır . İlçeye en uzak noktası 8-9 km. merkezine olan uzaklığı 3-6 km. arasında değişir. Tamamen beton yol ağına sahiptir.

1486 -1515 -1553 -1583 tarihli tahrir defterlerin de ? Karye?i Ohlara nam-ı diğer VİSİR ? olarak

Kayıtlıdır. İncelemelerden anlaşıldığına göre kuruluş tarihi çok eskilere dayanır ve ilk yerleşenlerin Hititlerin bir kolu olduğu ağırlık kazanmaktadır.ilçemizin ilk üç yerleşim birimlerinden biridir.Kuman ve Kıpçak Türkleri tarafından şenlendiğine dair kayıtlar ağırlıklı olanlarıdır.

Yerleşim yerlerine göre Mahalleleri :

Yeni Cami (İfteriyon) Mh. - Bozdağ (Gazeno ) Mh. ?Yeşilalan (Rimandoz )Mh.- Kalkınma (Büyük Cami )Mh. ? Sehiller ? Kirazlık ( Zahameya)

Ekonomisi hayvancılık,çay ve fındık üretimine dayalı kaplı ekonomisi var.

YÜ (VİSİR )

GÜNEBAKAN (ZENOZENA ) MAHALLESİ                                          

İlçemizin güneybatısında yer alır. Holo Gurup köylerinden biri olup ilçeye 8 km.lik yol ağıyla bağlıdır. Yolun hemen hemen tamamı betondur.

1517 tarihli tahrir defterlerinde ayrıntılı olarak yer alan ?Hola-i Kebir ? Büyükhol bölümüne yer alır. O günkü Büyük Hol tabir edilen ve 7 köyden biri olan Günebakan son yerleşim birimlerinden biri olup Çalışanlar Köyünden ayrılıp bağımsız köye dönüştüğü bilinmektedir. Yine son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Hemen hemen her evden bir kişi yurt dışındadır. Bu nedenle İlçenin Avrupası olarak da anılır.

Ekonomisi:Kısmen hayvancılığa, Çay ve fındığa bağlı ekonomiye sahiptir.                  

ORMANCIK ( MAKİDANOS) MAHALLESİ                                     

İlçenin güneyinde yer alır.İlçeye 7 km. mesafede olup,yolunun çoğunluğu betondur. Köyün tarihçesi hakkında kesin bilgiye ulaşamadık.Söylentilere göre Padişahlık döneminde Of ?da görevli bir memurun üç çocuğu tarafından yerleşime açıldığı,daha sonra Holo ?nun diğer köylerinden ve Of ?dan gelenler tarafından gelişmiş.

İlçenin değişmez olgusu olan göç bu köyümüzün de canlılığının kaybına neden oldu. Ana gelir kaynağı çay ve fındık olup, dışa bağımlı ekonomisi var. Ulaşım sorunu yok.

1877 Trabzon Salnamesi 9. Cildinin 235 ve 243. Sayfalarında iki ayrı isimle (Holo Makidanoz - Makidinos ) Karyesi diye yer alır. Sayfa 235 da 34 Hane 150 Nüfus, - sayfa 241 de 13 Hane 62 Nüfus kayıtları görüldü.

Yerleşim Alanlarına Göre Mahalleleri .

Yenicami Mh. ? Kasran Mh. - Kocaali (Kocalando ) Mh. - Arduç Mh. - Haci Hüseyin Mh.- Arduç Mh. - Varhal Mh. 

TAŞÇILAR (FOTGENE) MAHALLESİ                                         

6 km. olup yolun çoğunluğu beton kaplamadır. En uzak noktası 12 km. dir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1650-1700 yıllarına ait kalıntılara rastlamıştır.

Yerleşim yerlerine göre mahalleleri.

1 - Kirazlık (Limnanos ) Mahallesi. 2 - Orta (Anemoraş) Mahallesi. 3 - Merkez Mahallesi. 5 - Yığımlı (Zamano ) Mahallesi.

Taşçılar Köyü coğrafı konumu itibariyle Çayırbaşı ve Tüfekçi Köyü ile iç içedir. Sorunlarının çoğu çözülmüştür. Her köy gibi fındık ve çaya dayalı ekonomisi vardır. Dışa bağımlı olup kısmen de hayvancılık devam etmektedir. 

TÜFEKÇİ KÖYÜ(ARŞELA ) MAHALLESİ                                           
İlçenin güneyinde olup İlçeye en yakın (3 km. ) ikinci köyüdür. Tarihi yerleşimi ile ilgili bilgilere ulaşılamadı.

1877 Trabzon Salnamesi 9. Cilt, 233. Sayfadaki gurup köylerinden ilkidir. Onların tarihi ile aynı özellikleri taşır. Bir bölümü Ormancık tarafında bir bölümü de Yenice Köyü ne sınır merkezi de Çalışanlar ve Taşçılar la sınır olup üç yerleşim biriminden meydana gelir. Ekonomisinin temelini çay ve fındık oluşturur. Dışa bağımlı kapalı ekonomiye sahiptir. Merkezin de bulunan dükkanlar göçler nedeniyle tamamen kapanıp canlılığını kaybetmiştir. 

YENİCE MAHALLESİ (MARDADAS ) 

İlçenin güney batısında olup, ilçeye 4 km. mesafededir. Köyün %80 i beton olup kalanı içinde çalışmalar devam etmektedir. Köyün tüm yerleşim alanları makas yollarla birbirine bağlı olduğu gibi üst bölümünden Kondu ve Güney Mahalleleri ile bağlantılıdır.

Yerleşim alanlarına göre Mahalleleri.

1 - Orta Mahalle. 2 - Karşı (İskampo ) Mahallesi. 3 - Aşağı veya Baykas Mahallesi

Köy önceleri Günebakan Köyüne bağlı olduğu için tarihi bilgilerini Günebakan Köyünde aramalı. Yönetim güçlüğü nedeniyle ayrılıp müstakil köye dönüştüğünde Zaimler adını almışsa da uzun sürmemiş adını Yenice olarak değiştirmiştir. 

ZİNCİRLİTAŞ (VECCENO ) MAHALLESİ                                               

İlçenin güneydoğusunda ve güneyinde yer alan iki yerleşim alanına sahiptir. Yerleşim alanlarını Solaklı Deresi birbirinden ayırır. İlçeye en yakın (2 km.) mesafededir.

Köyün doğusundaki yerleşim yerinde bulunan Veceno nun doğusunda iki kütle kaya mevcuttur. Kayalardan birinin üstünde bulunan kale kalıntılarının yapı şeklinden Cenevizli ler tarafından yapıldığı kanaati hakimdir. Bu nedenle köyün Cenevizli ler tarafından kurulmuş olabileceği düşüncesi ağırlık basmaktadır.Köy Kabataş (Fotinos ) Köyüne bağlıyken idari yapı zorluğu nedeniyle 1954 yılında Kabataş dan ayrılıp bağımsız köye dönüştü. Köy üstündeki iki kaya kütlesinin zincirle birbirine bağlı olduğu efsanesi dikkate alınarak köye ZİNCİRLİTAŞ adı verildi. Yerleşim alanlarının adları Veceno ( Yeşilalan ) Promut ( Çatalsu ) olarak anılmaktadır.

Tarla olan arazilerinin çoğunluğu fındığa dönüştürüldü. Kısmen da çay mevcut olup bu iki ürün dışında dışa bağımlı kapalı ekonomiye sahiptir. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Dernekpazarı Mahalleleri
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
SAYFA EDİTÖRÜ

Bugün
-1 °C
Cuma
-1 °C
Cumartesi
-1 °C
Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi