İlginizi Çekebilir​​​​​​​Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Burs Başvuruları Başladı

İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Trabzon Çaykaralılar Derneği 2021-2022 Öğretim yılı burs başvuruları başladı.

Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu yaptığı açıklama aşağıdadır.

Değerli üyelerimiz ve takipçilerimiz;

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı burs başvuruları ile alakalı gerekli açıklamalar şu şekildedir:

Burs başvuruları 5 Ekim 2021 da başlayıp 22 Ekim 2021 tarihinde Saat:18:00’ da sona erecektir.

* Üniversite öğrencilerin başvuru evrakları en geç 22 EKİM 2021 Cuma günü saat:18.00’a kadar Trabzon ve Çaykaralılar Dernek Merkezinde olması gerekmektedir. Evraklar şahsen ya da Posta yoluyla derneğimize ulaştırılmalıdır.

* Eksik ve yanlış evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. vatandaşı olmak.

• Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.

• Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 1 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

• Özel üniversiteler de okuyanlar için, Tam Burslu olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

• Vakıf üniversitelerinde ücretli okuyan öğrenciler

• Açık öğretim öğrencileri

• Uzaktan öğretim öğrencileri

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

EKLENECEK BELGELER

Trabzon ve Çaykaralılar Derneği sayfasından temin edilecek "Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Burs Başvuru Formuna; “Form www.tcaykara.org.tr temin edilebilir.”

• LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

• Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi.

• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerini içerecek şekilde alınmalıdır)

• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına Ad Soyad yazılmalıdır.)

• "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devlet)

• Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)