Uzungöl´de Su Mekanları ve Bir Balık Yolu Projesi
Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof.Dr.Necati Ağıralioğlu´nun kaleme aldığı " UZUNGÖL TURİZMİNDE SU MEKANLARI VE BİR BALIK YOLU PROJESİ” adlı araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz
Tarih: 12.7.2018 09:19:40/ 4107okunma / 1yorum

/resimler/2018-7/12/0921071829976.jpg  

UZUNGÖL TURİZMİNDE SU MEKANLARI

VE

BİR BALIK YOLU PROJESİ 

1.GİRİŞ

Uzungöl ve vadisi giderek artan bir şekilde yerli ve yabancı gezginleri yöreye çekmektedir. Uzungöl yaklaşık 1200 metre rakımdadır ve yukarısındaki havza alanı 153,6 kilometrekaredir (Bakınız Tablo 1). Çaykara topraklarının yüzölçümü 573 kilometrekare olduğuna göre toplam ilçe topraklarının yüzde 27´si Uzungöl vadisindedir. Uzungöl vadisinin ana deresi Haldizen Deresidir. Bu derenin 1400 metre rakımındaki Muldat Deresi kavşağında havza alanı 98,2 kilometrekare olup ilçe topraklarının yüzde 17´si kadardır. Bu havzada sadece Demirkapı ve Arpaözü mahalleleri ile onların yaylaları bulunmaktadır. Havza Özel Çevre Koruma Alanı ve SİT Alanı ilan edilmiştir. Bu geniş alan turizm açısından daha verimli değerlendirilmelidir. Bunun için bazı çalışmalar yapılması gerekir. 

Tablo 1 Haldizen Deresinde bazı kesitlerde rakım ve havza alanları

            Dere adı ve Kesiti

 Rakımı, m

Alanı, km2

Haldizen Deresi-Uzungöl Çıkışı

1200

157,60

Haldizen Deresi- Muldat Deresi kavşağı

1400

98,20

Haldizen Deresi- İpsil Deresi Kavşağı

1700

62,66

Haldizen Deresi-Aşağı Mahalle Kavşağı

1800

48,39

Demirkapı Deresi- Yayla Köprüsü

2070

24,39

2.UZUNGÖL VADİSİ TERCİH SEBEPLERİ

Tatil ve piknik için insanların Uzungöl´ü tercih etmelerinin sebepleri çeşitlidir. En önemlileri, yazın serin iklimi ve yeşil bitki örtüsü yanında Uzungöl´ün kendisi, etraftaki çam ormanları, yaylalar ve vahşi dağlar, göller ve derelerdir. Aslında insanları tatilde ve piknikte cezbeden suyun dinlendirme vasfı dolayısıyla sumekânlarıdır. Haldizen vadisinde buz gibi ve tertemiz suları olan dereler, göller, şelaleler ve pınarlar ve yazın kar yığınları insanları çekmektedir. İnsanlar bu derelerin sesini dinlemek, onların akışını seyretmek, serinliğini hissetmek suya erişmek ve ona dokunmak, hatta hiçbir kirlilik kaynağı bulunmayan soğuk sularından avuç avuç içmek ister.

3.HAVZADA SU MEKÂNLARI

Yüzlerce pınardan başka havzanın gürül gürül akan coşkun dereleri, krater gölleri ve Ağustos ayında bile erimeyen kar yığınları vardır. Bu derelerin en bariz vasfı alabalık yetişme şartlarının uygun olmasıdır.

Alabalıklar su üzerinde uçuşan ve su yüzeyine konan sinek ve böcekler, toprak solucanı ve küçük balıklarla beslenir. Alabalığın farklı türleri vardır. Bilindiği gibi kırmızı benekli alabalıklar soğuk ve temiz sularda yaşarlar. Mevsime göre derelerde aşağı ve yukarı göç ederler. Kırmız benekli bir alabalık resmi Şekil 1´de gösterilmiştir.. Lezzeti çiftlik balıklarınınkine hiç benzemez. Bu alabalık türü Türkiye´de sadece belirli yerlerde yetişebilmektedir. Bunlardan biri de Haldizen Deresi ve kollarıdır./resimler/2018-7/12/0923059019658.jpgŞekil 1 Kırmızı benekli alabalık  

Haldizen Deresi vadisinde 8 dere bulunmaktadır. Doğudan batıya doğru bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır. Bu derelerin hepsi doğdukları dorukların karlarından beslenir ve çoğu üzerlerindeki göllerden adlarını almışlardır. 

1-İpsil Deresi: 2960 metrelik tepeden doğan bu dere Arpaözü Mahallesi topraklarının içinden geçerek 1700 metre rakımda Haldizen Deresine katılır. 

2-Küçükyayla Deresi: 3321 metre rakımlı tepeden doğar, sarp kayalıklardan ve kar yığınlarının altından akarak Derebaşı Düzlüğüne gelir. Buzlu Göl bu dere üzerindedir. Derebaşı Düzlüğünden ve Küçükyayla içinden geçerek Aşağı Mahallenin aşağısında 1800 metre rakımında Demirkapı Deresine karışır. Derede bol olan alabalıklar Derebaşı Düzlüğüne kadar çıkabilir. Oradan sonraki kayalıklardan düşen şelalelerden yukarı çıkamaz. 

3-Demirkapı Deresi: Bu dere, Trabzon´un en yüksek yeri olan (3376 metre) Demirkapı Tepesinden doğar. Suyu en bol olan ana deredir. Pir Ömer Gölü, Karagöl ve Küçükgöl bu dere ve kolları üzerindedir.  Derede bol alabalık yetişir. Balıklar Demirkapı üst düzlüğüne kadar çıkabilir. 

4-Batır Deresi: Batır (Bahadır, Badır) Deresi, 3335 metre yükseklikteki Batır Dağından doğar. Kale Dağı ve diğer dağların ve küçük bir gölün sularını toplayarak Batır Düzünden bir şelale ile aşağı iner. 2250 metre rakımında Demirkapı Deresi ile birleşir. Balıklar Batır Düzüne kadar çıkamaz. Ancak 2400 metreye kadar çıkabilir. Çünkü orada yüksek ve kayalardan oluşan bir şelale vardır. 

5-Sarıçiçek Deresi: 3158 metre rakımlı Kayışkıran Tepesinden doğan bu dere Sarıçiçek Gölünden aşağıya doğru yüksek birkaç şelaleden düştükten sonra Mezit Çayırındaki Mezit (Mezid, otu büyümüş, artmış) Düzüne iner. Mezit Çayırının üst tarafından daha yukarıya balıklar geçemez. 

6-Aygır Gölü Deresi: 3010 metre yükseklikteki Haldizen Tepesinden doğan bu dere Aygır Gölünden geçerek, 2150 rakımında Balık Gölü Deresi ile birleşir. 

7-Balık Gölü Deresi: 3071 metre yüksekliğindeki tepeden doğan bu dere Balık Gölüne akar, oradan basamak basamak inerek 2010 rakımında Demirkapı Deresi ile birleşir (Şekil 2). Bu derede ve Balık Gölünde kırmızı benekli alabalıklar boldur. Gölde suyun üstünde bulunan ve uçuşan kelebek ve sinekleri yakalamak için sudan çıkıp havaya zıplayan balıkları her an seyretmek mümkündür. Bu balık oynaması gölün manzarasına ayrı bir güzellik katar.katar./resimler/2018-7/12/0930061544286.jpgŞekil 2 Demirkapı Deresi

8.Muldat Deresi: 3160 metre rakımlı tepeden doğup Karagölden ve Muldat Yaylasından geçer ve Muldat Deresi kavşağında Haldizen Deresine katılır.

Görüldüğü gibi bütün bu dereler Haldizen Deresine akar.

Bu göllerden yalnız Balık Gölüne balıklar çıkabilir.

Alabalıklar kirliliğe karşı çok hassastır. Aşırı ve kaçak avlanma ve kirlenme yüzünden Türkiye´de bazı derelerdeki alabalıkların nesli tükenmiştir.

Bu sekiz dereye karışan bazı küçük dereler de vardır. Ayrıca havzada yüzlerce soğuk su pınarı mevcuttur.

Uzungöl vadisi su kaynaklarının ve özellikle derelerinin deterjan ve diğer her türlü kirlilikten korunması şarttır. Yoksa bir süre sonra turistler kaçar ve bindiğimiz dalı kesmiş oluruz.

Bu dereler üzerindeki sadece Aygır Gölü ve Balık Gölüne araba ile ulaşılır. Diğerlerine ulaşılamaz.

4. BİR BALIK YOLU PROJESİ

Batır Boğazındaki şelaleden dolayı Batır Deresindeki Batır Düzüne balıklar çıkamamaktadır. Hâlbuki bu boğaz yörenin en soğuk yerlerinden biridir ve Batır Dağından yaz boyunca buz gibi soğuk sular akar. Batır Düzüne balıkların çıkabilmesi için Batır Deresinin bir kısım sularının Batır Düzündeki 2500 metre rakımlı noktadan yaklaşık yatay bir yatakla Demirkapı Deresine katılması mümkündür. Şekil 3´deki haritada bu güzergâh A ve B noktaları ile gösterilmiştir. Burada A Batır Düzündeki su alma yerini B ise Demirkapı dersindeki Arkbaşı´nı göstermektedir.

Bunun için sadece bir iş makinesi ile 2 kilometre uzunluğunda bir kanal açılması yeterlidir.  Haldizen Deresinde 2250 metre rakımlı kavşak noktasından yukarıya göç eden balıklar 2400 metre rakımlı noktadan sonra yapılacak kaplamasız bir yatakla Batır Düzüne ulaşabilir (Şekil 4). Bu kanal kesinlikle betonla kaplanmamalı, tabii malzemeden olmalı ve yatağın içine balıkların barınabilmesi için iri taşlar yerleştirilmelidir (Şekil 5). Bu balık yolunun bazı kesitleri geniş tutularak akım hızları düşürülebilir./resimler/2018-7/12/0932046998939.jpg Şekil 3 Yörenin Haritası/resimler/2018-7/12/0932427468475.jpgŞekil 4 Bir balık yolu projesi şeması/resimler/2018-7/12/0933194969193.jpgŞekil 5 Doğal bir balık yolu resmi

Gelişmiş ülkelerde son zamanlarda pek çok yayın ile akarsulardaki balık geçitleri ve yolları üzerinde durulmaktadır. Hatta 1970´li yıllarda yaptıkları enerji maksatlı küçük barajları ortadan kaldırarak balıkların aşağı ve yukarı göçleri sağlanmaktadır.

  • 5. TARİHİ BİR TESİSİN CANLI TUTULMASI

Haldizen havzasının insanları eskiden hayvancılıkla geçinirdi. Çünkü rakım çok yüksek olduğundan yörede sadece arpa, buğday ve patates yetiştirildi.

Havzanın güneyi yüksek ve karlı dağlarla çevrilir. İpsil, Küçükyayla ve Haldizen derelerinin kuzey kısımları yazın hayvan otlamasından korunur ve bu çayırlarda yetişen otlar biçilip evlere taşınarak kışın hayvan yemi olarak kullanılırdı. Bunun için Küçükyayla Deresi Güney yamacında Kayınlık, Haldizen Deresi Güney-Batı kısmında Mezit Çayır ot bakımından çok değerliydi.

Mezit Çayırının verimini daha da artırmak için Demirkapı Deresinden Arkbaşı´nda, su Ark Deresine çevrilmiş ve Büyükyayla hizasından yeniden bir kanalla Demirkapı Deresine yönlendirilmişti. Derenin iki kenarına iki taş duvardan kenar ayak yapılarak üstünden sular Mezitbaşı´na götürülürdü. Bu suyolu Şekil 3´te B-C-E-F- G noktalarını birleştiren güzergâhtır. Burada B Arkbaşı´nı, G ise Mezitbaşı´nı göstermektedir. Buradan çeşitli arklarla Mezit çayırları sulanırdı.

Ayrıca her yıl 1000 büyük baş ve yaklaşık 1500 küçükbaş beslenen Büyükyayla´nın gübreleri de bu sulama kanalına aktarılırdı. Bu gübreleme için Şekil 3´teki C-D-E güzergâhı da devreye girerdi. Burada D Büyükyayla´nın kuzeyindeki en yüksek noktayı göstermektedir. Güz gelip yayla boşalınca her evin aşağısında 5-10 metre uzunluğunda yığın haline gelen hayvan gübrelerine yayla başından ark suyu çevrilerek bütün yaylanın gübreleri su ile birlikte Mezit çayırlarına verilirdi.

Çayırların verimin artırdığı için bu tesisin her yıl bakım ve onarımı yapılırdı.

Küçük bir emekle canlandırılacak bu sulama ve gübreleme tesisini gelen yerli ve yabancı gezginlerin görmesini sağlamak uygun olacaktır.

6. SONUÇ

Bu çalışmada Uzungöl vadisinin su kaynakları değerlendirilmiştir. 

-Burada havzadaki su kaynaklarının deterjan ve diğer kirliliklerden korunması,  

-Yörede bulunan ve insanların büyük ilgisini çeken göllerine belli standartta ulaşım yolunun (araba yolunun) sağlanması,  

-Bir balık yolu projesinin gerçekleştirilmesi,   

-Tarihi Sulama ve gübreleme tesisinin canlandırılması, üzerinde durulmuştur. 

Bizim nesiller bunları gerçekleştiremezse, gelecek nesillerin yapacağına inanıyorum.

Ancak bunlar bir en evvel devreye sokulursa, turizmin ve dolaysıyla Türkiye´nin gelişmesine erken katkı sağlanmış olur. Geç kalınırsa, altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz. 

KAYNAKLAR

Ağıralioğlu, Necati, Altunkaynak,  Abdüsselam, ve Özger, Mehmet,  Konaktepe Barajı ve HES I-II Projesi Balık Geçitleri Tasarım Raporu, İTÜ  İnşaat  Fakültesi, Temmuz  2015.

Ağıralioğlu, Necati; Bir İnceleme ve Gözlem:" UZUNGÖL VADİSİ", Çaykara Gündem Gazetesi,  6.7.2015.  

Kanık, Hilmi; Yedi Göller´de Arap Rüzgârı, Çaykara Gündem Gazetesi, 10.7.2018.

www.caykaragundem.com
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (1 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Ahmet Mutluoğlu
16.7.2018 14:07:18
Elinize, zihninize sağlık Sayın Hocam. Sizin de vurguladığınız gibi ülkemizin şu an olması gereken nokta en az yüz milyon tursit...Bu projeler oralara ulaşıp geçmek için çok yol gösterici olacaktır inşallah.
11 Yaşındaki Onat, Hafızlık Bölge Şampiyonu!
11 Yaşındaki Onat, Hafızlık Bölge Şampiyonu!
Uzungöl Merkez Kur´an Kursu Öğrencilerimizden 11 yaşındaki Hikmet Onat Hafızlık Yarışmasında Trabzon ve Bölge Birincisi olmayı başararak Ankara´da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Trabzon İlimizi ve de Karadeniz Bölgesini Temsil etme hakkı kazandı
Çaykara´da Milli Birlik ve Kardeşlik Köprüsü
Çaykara´da Milli Birlik ve Kardeşlik Köprüsü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dolayısı ile Çaykara İlçemizde gerçekleştirilen çeşitli Etkinlikler gerçekleştirildi.
Türk Hava Kurumu Çaykara´ya Teşekkür Ediyor
Türk Hava Kurumu Çaykara´ya Teşekkür Ediyor
Vatandaşlarımızın Gönüllü Bağışları ile Ülkemizde Havacılığın gelişebilmesi ve de gençlerimizin Havacılık Sevdası ile Yetişebilmesi sevdası ile yola çıkan Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çaykara İlçemizde Görev Yapan Muhtarlarımız ile Kaymakam ve Belediye Başkanına Plaket Takdimi gerçekleştirildi.
Çevre Katliamına Kim Dur Diyecek?
Çevre Katliamına Kim Dur Diyecek?
Trabzon´un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl ile Turizmin yeni gözde yeri Demirkapı- Yedigöller bölgesine giden binlerce yerli ve yabancı turistlerin yol kenarlarına attıkları poşetleri yiyen inek telef oldu.
Yedi Göller´de Arap Rüzgarı
Yedi Göller´de Arap Rüzgarı
Sultanmurat Yaylası ve Uzungöl ile birlikte Çaykara İlçemizin en önemli Turizm Bölgelerinden Yedi Göller Bölgesine Yerli ve Yabancı Turistler yoğun bir ilgi gösteriyor.
Yente Balı Değerine Değer Katıyor
Yente Balı Değerine Değer Katıyor
2018 Turizm Mevsiminin ilk günlerini yaşadığımız bu günlerde Çaykara İlçemizde çok farklı bir heyecan daha yaşanıyor.Çaykara Kaymakamlığı,İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Çaykara Ziraat Odası İş Birliği ile Yente Balı´nın Marka Değeri olarak üreticiye ulaşabilmesi için yoğun bir tempo içerisinde çalışmalara devam ediliyor.
Çaykara Mahalle Sandık Sonuçları
Çaykara Mahalle Sandık Sonuçları
24 Haziran Pazar Günü Tüm Ülkemizde olduğu gibi Çaykara İlçemizde de Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri ve de 27. Dönem Milletvekili Seçimleri gerçekleştirildi.
Çaykara İmar Barışını Dinledi!
Çaykara İmar Barışını Dinledi!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve de vatandaşlarımız tarafından büyük bir heyecan ile beklenen İmar Barışı Yasası ile ilgili olarak Çaykara İlçemizde Halkı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı!
Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı!
Çaykara Yeşilalan Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil 200 metre uçuruma uçtu.
Limonsuyu Yaylasında Ağlatan Kaza
Limonsuyu Yaylasında Ağlatan Kaza
İlçemiz Limonsuyu Yaylasına bağlı Öküzlü Yaylasında meydana gelen kazada 23 Yaşındaki Murat Baş İsimli Teknik Eleman elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti.
Karadeniz´in En Yüksek Mescidi Karakaya´da
Karadeniz´in En Yüksek Mescidi Karakaya´da
Çaykara İlçemizin En Yüksek Yeri olarak Turizme Hizmet veren ve de özellikle son senelerde Yerli ve yabancı Turistler tarafından çok büyük bir ilgi görüyor.
Elektrikli Bisiklet Kazalarına Kim Dur Diyecek?
Elektrikli Bisiklet Kazalarına Kim Dur Diyecek?
Uzungöl´de Elektrikli Bisiklet motorun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bu otomobilden sağ çıktı!
Bu otomobilden sağ çıktı!
Çaykara-Sultanmurat yayla yolunda meydana gelen kazada emekli öğretmen Necmi Sezer mucize eseri araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Çaykara´da Rus İşgali ve Bir Kesit
Çaykara´da Rus İşgali ve Bir Kesit
Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof.Dr.Necati Ağıralioğlu´nun kaleme aldığı " ÇAYKARA´DA RUS İŞGALİ VE BİR KESİT” adlı araştırma yazısını sizlerle paylaşıyoruz
İyi Bayramlar Çaykara
İyi Bayramlar Çaykara
On bir ayın sultanı Ramazan´ın bugün son günü, yarın bütün Müslümanlar Ramazan Bayramı´nı kutlamanın sevincini yaşıyor.
Uzungöl Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanını Seçti
Uzungöl Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanını Seçti
SS Uzungöl Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2018 Salı Günü gerçekleştirildi.Uzungöl´de bulunan Kooperatif Genel Kurul Toplantısında gerçekleştirilen seçimler sonucunda Turizmci Şenol Şen Kooperatif Başkanlığına seçildi.
Arpaözü ve Demirkapı Yol Bakım Çalışması Devam Ediyor
Arpaözü ve Demirkapı Yol Bakım Çalışması Devam Ediyor
İlçemiz Arpaözü ve Demirkapı Mahallelerimizde Yol Bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Çaykara Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İş birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun Mali katkıları ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Şu çalışmalar gerçekleştiriliyor
Çaykara´da Karne Heyecanı
Çaykara´da Karne Heyecanı
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için son ders zili bu gün çaldı ve de öğretncxilerimiz için yaklaşık3 ay sürecek olan Yaz Tatili bu gün itibarı ile başladı.
Köknar´da Yıl Sonu Sergisi Büyüledi
Köknar´da Yıl Sonu Sergisi Büyüledi
Köknar Ortaokulundan Büyüleyen Resim Sergisi.İlçemiz Köknar Ortaokulu tarafından her Eğitim Öğretim Yılının son Döneminde gerçekleştirilen Yıl Sonu Sergisi 6 Haziran 2018 Çarşamba Günü gerçekleştirildi.
Taşkıran´da 15 000 Yavru Balık Dereye Bırakıldı
Taşkıran´da 15 000 Yavru Balık Dereye Bırakıldı
Eğitim Öğretimdeki Akademik Başarılarının yanı sıra Sosyal ve Kültürel Etkinliklerdeki etkinliklerdeki aktiflikleri ve de Doğaya olan duyarlılıkları ile bilinen Taşkıran Eğitim Kurumları tarafından Taşkıran Mahallemizde bulunan Süren Deresine 15 000 adet yavru balık bırakıldı.
Çaykara Protokulü Uzungöl´de Buluştu
Çaykara Protokulü Uzungöl´de Buluştu
Çaykara Protokolü Uzungöl´de İftar Organizasyonunda bir araya geldiler.Uzungöl Sezgin Otel tarafından Geleneksel olarak her sene Ramazan Ayında gerçekleştirilen Çaykara Protokolünü İftar Organizasyonunda bir araya getirme Organizasyonu bu sene 5 Haziran 2018 Pazartesi Akşamı gerçekleşti.
Kaymakam Ayrancı ve Başkan Tok Uzungöl Esnafı İle Buluştu
Kaymakam Ayrancı ve Başkan Tok Uzungöl Esnafı İle Buluştu
Kaymakam Ayrancı ve Başkan Tok Uzungöl Esnafı ile bir araya gelerek Yeni Turizm Sezonunu değerlendirdiler.
Okul Müdürleri İftarda Buluştu
Okul Müdürleri İftarda Buluştu
Okul Müdürleri İftar Organizasyonunda bir araya geldiler.Trabzon İlimizde bulunan Fen Liseleri,Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi Kurum Müdürleri İftar Organizasyonunda Uzungöl´de bir araya geldiler.
Uzungöl Gençleri Şekersu´da Buluştu
Uzungöl Gençleri Şekersu´da Buluştu
Uzungöl Gençleri Şekersu Yaylasında buluştu.Her akşam farklı bir yerde buluşarak Ramazan Coşkusunu farklı bir şekilde yaşayan Uzungöl Gençleri bu defa Şekersu Yaylasında bir araya gelerek İftar Coşkusunu birlikte yaşadılar.
İlçe Protokolü İftarda Buluştu
İlçe Protokolü İftarda Buluştu
Çaykara Muhtarlar Derneği üyeleri iftar yemeğinde ilçe Protokolü ile bir araya geldi.
Çaykara İlçe Tarımdan Üreticiye 36 Düve
Çaykara İlçe Tarımdan Üreticiye 36 Düve
Çaykara İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Çaykara İlçemizde bulunan ve de şartları tutan toplam 6 Üreticiye 36 adet Düve Desteği gerçekleştirildi.
Multat  Yolu Genişliyor
Multat Yolu Genişliyor
İlçemizin en uzak Yaylalarından olan Multat Yayla Yolunda yol genişletme ve tavsiye çalışmaları devam ediyor.
SAYFA EDİTÖRÜ

Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi