İlginizi ÇekebilirAnahtar Kelimeler: Uzungöl Planı Masaya Yatırıldı
  • Pazar 11 ° / 8 ° Bulutlu
  • Pazartesi 11 ° / 9 ° Fırtına
  • Salı 11 ° / 9 ° Bulutlu

Uzungöl İmar Planı Masaya Yatırıldı

Uzungöl’de bulunan Uzungöl Platformu tarafından Uzungöl’de uygulanmakta olan İmar Planı ve 18. Madde ile ilgili olarak halkın görüş ve önerilerinin alındığı “İmar Planı Toplantısı” gerçekleştirildi

Uzungöl Platformu adına Uzungöl Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz tarafından gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen ile Şehir Plancısı Uzungöl’lü akademisyen Fahrettin Kul katıldı.

Toplantıda Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen tarafından 18.Maddenin uygulanması ile ilgili vatandaşlara bilgi verildi.Ayrıca vatandaşlar sorunlarını ifade ettiler.Toplantıya katılan Ercan ŞEN ve Fahrettin KUL vatandaşların karşılaşmış oldukları sorunlar ile ilgili çözüm önerilerini ifade ettiler.

Toplantıda Uzungöl Halkı tarafından Uzungöl’de Uygulanabilir bir İmar Planı konusunda birlikte hareket etme kararı alındı.

1-Uzungöl’de uygulanan Koruma amaçlı İmar Planının olumlu ve olumsuz yönleri.Bu İmar Planının Teknik yönden uygulanabilir olup olmadığı

2-Uzungöl için uygulanabilir bir İmar Planının zorunlu olduğu

3-Mevcut İmar Planının Uzungöl’de uygulanabilirliği konusunda vatandaşların görüş ve önerilerinin alınması

4-Mevcut İmar Planının uygulanabilir olmaması durumunda yapılacak olan yeni çalışmanın ve çıkarılacak olan yeni İmar Planının yerinde ve vatandaşların asgari müşterekte birleşerek ve vatandaşların görüş ve önerilerinin alınarak hazırlanması

Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen bu madde ile ilgili olarak Uzungöl’de bir çalışma gerçekleştirilebileceğini,Teknik ekibin mimar ve mühendisler ile birlikte Uzungöl’de alanda çalışarak bir İmar Planı hazırlayabileceğini ve konusunda vatandaşlara bilgi verdi

5-Hazırlanan İmar Planının Uzungöl insanının ihtiyaçlarına 12 ay boyunca cevap verebilecek bir İmar Planı olması konusunda görüş birliğine varıldı

6-18.Madde uygulamasının zorunlu olup olmadığı görüşüldü

7-18 Madde uygulaması Uzungöl’ün tamamını kapsarken mahalleler bazında ayrı ayrı uygulanmasının beraberinde getirmiş olduğu sorunlar görüşüldü

8- Uzungöl’de vatandaşların 18.Madde ile ilgili yapılan itirazların reddedilme sebeplerini öğrenmek istedikleri ifade edildi.

9-Koruma Amaçlı İmar Planının sadece 18.madde ile sınırlı tutulmaması istendi

10-İmar Planı ve 18.maddenin Uzungöl için getirisi götürüsü nedir konusu tartışıldı