İlginizi ÇekebilirAnahtar Kelimeler: Uzungöl Platformu Planı Ankara'

Uzungöl Platformu İmar Planı İçin Ankara'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili olarak Uzungöl Halkının taleplerini iletmek üzere Uzungöl Platformu tarafından Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen ziyarete Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok,Çaykara Belediyesi Meclis Üyesi Seyfullah Kaya,Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk,Uzungöl Birlik A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz,Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş,Yüksek Şehir Plancısı Merve Özen ile Uzungöl Platformu Temsilcilerinden Uzungöl Haber Sahibi Abdullah Özen katıldılar.

Platform temsilcileri Ankara’da Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile yaklaşık 5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarının da katıldıkları toplantı son derece verimli geçti. Toplantıda Uzungöl Platformu temsilcileri tarafından Uzungöl İmar Planı ile ilgili olarak hazırlanan Rapor Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman ve Daire Amirlerine sunuldu.

Uzungöl Platformu tarafından hazırlansan ve Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili olarak Uzungöl Halkının beklentilerini içine alan ve yine Uzungöl Halkının Plan Kararları ve Plan notları ile ilgili çekincelerini ifade eden 16 maddelik rapor tek tek masaya yatıralarak maddeler halinde ayrı ayrı görüşüldü.

Platformun raporu ve diğer  taleplerin genelinin toplantı esnasında yaklaşık olarak %80 oranında yapılabilecek olunduğunu Platform temsilcileri bildirdi. Taleplerin karşılık bulması halinde Uzungöllü vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan 18 uygulaması sonucu parsellerde birden fazla hissedarlık sorunu da çözülmüş olacak ve diğer detaylarda da vatandaşların çoğunu memnun edecek öneriler  mevcut.

NELER YAŞANMIŞTI?

Uzungöl Koruma İmar Planının askı sürecinden iptal sürecine kadar Uzungöl Platformu temsilcilerinin girişimleri neticesinde Uzungöl genelinde vatandaşların maduriyetlerinin dikkate alınması,hali hazırın dikkate alınması ve plandaki bazı eksiklerin giderilmesi için yürütülen süreçte 29.07.2021 Perşembe günü yeni bir gelişme yaşandı. Uzungöl Platformu temsilcileri önceki aylarda Çevre ve Şehircilik  Genel Müdürlüğü tarafından Uzungöl'de bir çalışma yapmak için gönderilen teknik ekibin gelmesinden sonra platform tarafından hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Trabzon ziyareti esnasında Uzungöl'de Trabzon Büyük Şehir Belediyesinin yapmış olduğu çay bahçesinin ziyaretinde Uzungöldeki imar planının iptal olma nedenleri ve bu zamana kadar yaşanan süreci anlatarak, imar planının iptal olmaması için yapılan çalışmanın değerlendirilmesi ni talep eden Platform temsilcileri Bakan Bey'in talimatı ile "1 hafta içinde raporu alıp değerlendirelim ve hakkaniyetli bir şekilde vatandaşı da mağdur etmeden ne yapılması gerekiyorsa yapalım "demesi ile gelişen süreç dün (29.07.2021 Perşembe) Ankarada Çevre ve Şehircilik Genel Müdürülüğünde yapılan toplantı ile değerlendirildi.

UZUNGÖL HALKININ TALEPLERİ

Uzungöl Platformu adına Uzungöl Birlik A.Ş. Başkanı İdris Akyüz ve Uzungöl Platformu temsilcileri tarafından hazırlanan Düzeltme raporunda talep edilen düzeltmeler kişiye özelden çok genel olarak insanları rahatlatacak talepler olarak oluşturuldular.

5 Ana başlık altında hazırlanan Düzeltme Maddelerinin Ana Başlıkları şunlar;

1-Kamuya terk edilen alanların daraltılması imar planı esasları çerçevesinde kesilen park,eğitim ve benzeri donatı alanlarının 3-4 kat fazlalığı

2-Gereksiz yolların iptali veya daraltılması

3-Tescilli yapıların korunması 

4-Topografik ve jeolojik olarak yapımımümkün olmayan ancak planda vatandaşa yük olarak aktarılan bazı planlamaların düzeltilmesi

5-Plan notlarında sorun teşkil eden konuların özellikle 18.madde parselasyon planı,yapılaşma şartları gb. Düzeltmeler talep edilmiştir.

UZUNGÖL KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI 18 HAZİRAN’DA ASKIYA ÇIKMIŞTI

Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı 18-06-2021 tarihinde plan parsel bazında düzeltme yapılarak askıya çıkarılmıştı ve 19-07-2021 tarihinde askıdan indirilecektir.

Vatandaşlar 19 Temmuz 2021 tarihine kadar askıdaki İmar Planı için itirazda bulunabilecekler.

1-YOL İPTALİ

Gölbaşı mevkii barajlar altındaki bu parselde dere boyu yolun iptal edilmesi parsel bütünlüğünün korunması ve parselin ön cepheden yolun var olduğu bu anlamda parsel performansının bozulduğu var olan mevcut yapıların korunması  anlamında düzeltmeye gidilmesini  öneriyoruz

2-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE YOL DEĞİŞİKLİĞİ

Yaklaşık 35 yıldır bu alanda konaklama hizmet sunan işletmelerin var olduğu dolayısıyla bu alanın en azından et/k yada konut gelişim alanına alınmasi önem arz etmektedir.Plan içinde bir çok alanda enerji nakil hatlarının geçtiği alanların iz düşümü fonksiyon değişikliği yapmadığı ancak bu alandaki nakil hattının geçtiği alanda fonksiyonel değişiklik yapıldığı parsel performanslarının etkilendiği görülmektedir.Tüm parseller dereden ormana doğru bütün gittiği dolayısıyla yolun dere boyu çekilmesi ve bu mağduriyetin giderilmesi açısından park alanlarının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

3-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

Bu alanda dere boyu oto park alanının rekreasyon alanı olarak değiştirilmesi  kısmi eğitim alanı kismenaçik/kapalı otoparkın tamamı  uygulamalıturim meslek lisesi olarak değiştirilmesi  önceki dönem imar planında olduğu gibi kalması ve dolayısıyla vatandaşa ek bir yük getirmeyecektir

4-FONKSİYON VE YOL DEĞİŞİKLİĞİ

Askıdaki plan ile onaylanan plan arasındaki farklılığın mahkeme kararları doğrultusunda yapılan değişiklik ile kısmen sorun giderilmiştir ancak batıya doğru devam eden yolun  en fazla 7 metreye çekilmesi ve otoparkın iptal edilmesi önem arz ediyor

5-FONKSİYON VE YOL DEĞİŞİKLİĞİ

Mahkeme kararları doğrultusunda değişikliğe gidilen bu alanda batı tarafına devam eden yolun dereye pararlel bir şekilde devam etmesi ve yolun 5 metreye çekilmesi otoparkın iptal edilip bu alanın konut gelişim alanı veya günübirlik alan olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

6-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

Günübirlik alanın  et/k veya tercihli  turizm alanı olarak değişikliğe gidilmesipark alanı içindeki kamu dışı mülkiyetlerin ise iptal edilmesi yada rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Gerek bilirkişi raporları gerek ise yasal sınırlar çerçevesinde ayrılan park alanlarının fazlalığı vatandaşlara aşırı yük getirerek gereksiz bir şekilde dop oranlarının artmasına sebep olmaktadır.

7-FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİK

Uzungöl girişten itibaren yolun öska tarafından ikiye ayrılması  devam eden yolun 12-13 mt olarak planlanması ve ayrılması istenen  karşı yolun   10 mt olarak devam etmasi şehir içi araç trafiğini önemli ölçüde azaltacaktır.

8-FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİK VE YOL İPTALİ

Teleferik iz düşümüne denk gelen alan üzerinde planlanan yol ve park alanının mahkeme kararları doğrultusunda iptal edilmesi  gerekmekte olup söz konusu iz düşümü altIndaki arazilerin  yapılaşmaya açılması, değişik illerde örneklerde de mevcut olduğu gibi teleferik hattı altında yapılaşma engelinin açılmasi elzemdir.

9-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  plana konan ve itirazlar sonucu son onaylanan 2020 planında plandan çıkarılan teleferik hattının son askıdaki imar planında tekrar yerleştirildiği görülmektedir. Uzungölün ana temasını oluşturan Büyükköy mevkiinin görünümünü önemli ölçüde etkileyecek olan bu hattın özellikle (öska)alanı içinde olması ayrıca sorun teşkil etmektedir.Koruma ilkeleri doğrultusunda böyle bir yapılaşmaya gidilmesi hem bu alanın yoğunlaşmasına tarafiğin sıkışmasına ve kontrolsüz yapılaşmanın önünü açacaktır.Teleferik hattı için daha rasyonel çözümler üretilmesi ve tahribatın önüne geçilmesi gerekmektedir.Vatandaşaisnad edilen tahribatı devlet kendi eliyle yapmaması koruma esaslarına aykırı davranması bu alanının kaybolmasına zemin hazırlayacaktır.Söz konusu bu planlamadan dönülmesi ve/veya iz düşümü  etkilerinin tekrar değerlendirilmesini önermekteyiz.

10-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ VE YOL DARALTILMASI

Resimde işaretlediğimiz afat kapsamı dışında kalan alanın   et/k  alanı içine dahil edilmesi  Yaylaönü,Şekersu istikametinde devam eden yolun 8-10 metreye düşürülmesi 

11-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

Planlanan park alanı içinde mevcutta hastahane ve eğitim alanı(askeri alan) olması hasebiyle yeniden bir sağlık tesisi ve askeri alan yaratılmadan bu alanın aynı şekilde değerlendirilmesi kalan alanın da en azıdan  rekreasyon alanı olarak planlanması yerinde olacaktır

12-YOL VE FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

Resimdeki batı  tarafında kalan park alanının iptal edilip çatalın batı kısmı yolun aşağı  kaydırılması ve yola  gelen mezarlığın zarar görmesini önleyecektir. Bu ve bunun gibi hataların planda tekrar değerlendirilmesi ve önlenmesi hassasiyetler noktasında önem arz ediyor

13-YOL DARALTILMASI

Uzungöl’e girişi sağlayan bu yolun son planlamada 15 metreye çıkarılması  hem kara yolları kamulaştırma alanına girmesi hemde yol boyunda mevcut yapıların mevcut plana göre revizyona girmesine sebep olacaktır. Mahkeme kararları doğrultusunda kara yolları kamulaştırma alanı içindeki alanlar 18 e konu olamaz ve bu alanların kamulaştırması bitmeden   18.madde parselasyon planı yapılamaz.  Dolayısıyla imarın uygulanması mümkün değildir.Bu kapsamda yolun 12-13 de sabit kalması ve buradaki yükün azaltılması noktasında hemen karşı tarafında diğer mahallelere ve Bayburt’a transit araçların geçişi için yol planlanmasını öneriyoruz

14-FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ

İşaretli alanın  ticaret veya et/k alanına alınması mevcut planda  var olan  park alanlarının olması gereken dört kat daha fazla olması dop oranlarının yükselmesine ve var olan yerleşik yapının daha çok ortaklı hale gelmesine sebep olacaktır.Yapılaşmanın yüzde 60-70 oranda bittiği bir alanda yeniden imar ve 18.madde uygulaması yapılması yeni parselasyonda mülkiyetlerin değişmesi ve çok ortaklıkların  oluşmasına zemin hazırlayacaktır ve buda bölgede sosyolojik sorunların oluşması kaçınılmaz olacaktır.Bu bağlamda gerek kamu hizmetleri alanları gerek ise parkların olması gereken den fazla olması ve mülkiyetlerin değişmesine etki edecek faktörlerin giderilmesi önem arz ediyor 

15-YOL İPTALİ

Dere boyu sağlı ve sollu devam eden yolların iptal edilmesi zira  ihtiyacın dışında afet alanları içinde yol planlaması yapılamaz  son mahkeme kararlarında da bu örnekten dolayı iptal  kararı verilmiştir.Anlamı ve neye hizmet getirdiği anlaşılmayan bu yolun iptal edilmesi önem arz etmektedir.

16-YOL İPTALİ

Gölbaşı mevkiinde  bulunan bu ırmağın varlığı filen yüzde doksanının olmadığı ve var olduğu zamanlar  ve  yer altından seyir istikametinin böyle olmadığı herkesçe bilinmektedir.

Bu kanalın seyir istikametinin düzeltilmesi  kanalın iki tarafından planlanan yolun iptal edilmesi ve gereksiz mağduriyetlerin  giderilmesi ni öneriyoruz.

PLAN KARARLARI VE PLAN NOTLARI İLE İLGİLİ ÇEKİNCELER

1-Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planında BAKDEA olarak planlanan alanlarda yapılaşma koşulları çerçevesinde emsal 0.05 yerine  0.10 olmalıdır

2-Özel hükümler ile belirtilen çatı arasındaki iskan sınırlaması kaldırılmalı ve iskan amaçlı kullanım yolu açılmalıdır

3-Özel hükümlerde belirtilen birden fazla bodrum kat kullanılamaz ibaresi kottan dolayı açığa çıkmış bodrum katlarından diye tadil edilmelidir.Uygulamada sorun ve sıkıntı yaşatacak bir ibare söz konusudur.Sanki birden fazla bodrum kat yapılamaz gibi şeklinde anlaşılmaktadır.oysa açığa çıkmış bodrum katından sonra tamamen gömülü bodrum katı yapılabilmelidir.

4-Gelişme konut alanlarında binaların max taban alanı 140 m2’den 150 m2’ye,yükseltilmelidir.150 m2’lik taban alanı sosyal konut niteliğindeki çaslışmalar için daha verimli olacaktır.

5- Günübirlik alanlarda yapılaşma koşulu 500-1000m2 olarak değiştirilmesi gerekir. Ayrıca max. İnşaat alanı 150m2 den 200m2 ye yükseltilmelidir kafe restoran gibi mutfak alanları için 200m2 lik alan yeterli olacaktır. 

6- Plan notlarında yapı boyları hakkında verilen bina derinlik ve cephe şartları 15metre ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma turizm bölgeleri (ETK) alanlarında 25metre olmalıdır. Bina boyu max. 15 metre, derinliği de 15 metre düşünüldüğünde max. 225m2 taban alanlı bir otelin kullanışlı ve ihtiyaca cevap vermeyeceğini düşünülmektedir.

7- Eko Turizm alanlarında 5 oda sınırlaması kaldırılmalı, 3 oda koşuluna getirilmelidir. Ekonomik kabiliyeti daha düşük ailelerin turizmden pay almalarına olanak sağlanmalıdır.

8- Plan kararlarında kamp alanı olarak planlanan mekansal alanların yapılaşma koşulları kısıtlı olduğundan emsal değeri 0,10 olması ve sökülüp takılabilir bungalov tanımı uygulamada sorun yaşanmaması açısından detaylı olarak tanımlanmalıdır.

9- Rekreasyon alanlarında emsal değeri 0,10 olmalı ve minumum parsel büyüklüğü bölgenin coğrafi yapısı göz önüne alınarak kaldırılmalıdır.

10- Ağaçlandırılacak alanlar içerisinde tanımlanan birimlerin 10 metre büyüklükte yapı yapma hakkı 20 metre ye çıkarılmalı ve yine bu alanlarda emsal 0,10 olması Uzungöl gibi kısıtlı arazi yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

11- İmar planı kararı ve plan notlarında 18 yapılması  Uzungöl özelinde kısıtlı arazi ve yapılaşmanın büyük oranda olduğu bir alanda uygulanması sosyolojik ve daha büyük sorunlar üretecektir.Dolayısıyla farklı alternaatiflerin kullanılması doğru olacaktır.

12- Planın tamamına veya turizmin yoğun olduğu alanlarada bodrum katlarının verilmesi ve bu alanlarda makine dairesi veya otopark olarak kullanılması önemli ölçüde  park sorununun çözecektir.

13- Hem bölgede yaşayan insanların hem de Uzungöl’e gelen misafirlerin spor yapacağı sosyal ve kültürel alanların planda ayrılmadığı görülmektedir.Kamuya ayrılan bunca alan içinde spor kompleksinin olmayışı plan ciddiyetini ve gerçek ihtiyacın çok uzağında kalmaktadır.

14-(ÖÇK) Alanları dışında kalan mahalleler ile yapılan istişarelerde imar planı dışında kalmaları yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bu mahallelerin plansız yapılaşma çerçevesine değerlendirilmesi ve ÖÇK  alanının planı yeniden revize edilmesi  daha doğru bir yaklaşım olacaktır