İlginizi Çekebilir  • Salı 38 ° / 23 ° Güneşli
  • Çarşamba 39 ° / 24 ° Güneşli
  • Perşembe 40 ° / 22 ° Güneşli

Uzungöl Platformundan Basın Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz Turizminin en önemli Merkezlerinden Uzungöl’de hazırlabnan İmar Planı ile ilgili olarak Uzungöl Platformu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karadeniz Turizminin en önemli Merkezlerinden Uzungöl’de hazırlabnan İmar Planı ile ilgili olarak Uzungöl Platformu tarafından  bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Uzungöl Platformu adına Başkan İdris Akyüz tarafından gerçekleştirilen açıklama şu şekilde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 01.11.2019 tarihli ve 256692 sayılı oluru ile 1 nolu Cumhur Başkanlığı Kararnamesinin 109.maddesi uyarınca onaylanan Trabzon ili Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesi 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı süreci hakkında bilgilendirme;

5 ekimde2019 tarihinde başlayan yıkım süreci çerçevesinde Uzungöl halkı ve (platform) olarak ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI nezdinde yıkımlar ve imar planı ile ilgili görüşmeler yaparak sürecin doğru yürütülmesi konusunda bir dizi istişareler yaptık.Bu kapsamda sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı MURAT KURUM ile görüşüp, taleplerimizin uygulanabilir bir plan ve bu plan dahilinde kurtarılabilecek yapıların plana göre kurtarılması, planda kurtarılamayacak yapıların ise bir plan dahilinde yıkılması talep edilmiştir.Söz konusu taleplerimiz olumlu değerlendirilmiş ve çözüm oluşturulacağı ifade edilmiştir.Ancak sürecin devamında yerinde bir çalışmanın yapılacağı sözü verilse de ne yazık ki bu yapılmayarak masa başında apar topar bir plan yapılarak uzungöl’ün gerçeklerinden uzak, paylaşımsız, kamunun kuşatması, halkın yok sayılması ve burada yüzyıllardır bir yaşamın var olduğu ve devam ettiği hesaba katılmadan çözümsüzlük üreten bir plan yapılarak halkın önüne konulmuştur.Yerinde bir çalışmanın yapılacağı ve bakanlık ekibinin beklendiği bir anda yüzlerce asker eşliğinde yıkım işlemi başlatılmıştır. Söz konusu plan kapsamında 2017 tarihinden sonra yapılan ruhsatsız 118 yapıdan 7 adet yapının tam olarak kurtarıldığı 16 cıvarında yapının ise kat eksiltme şeklinde değerlendirilip yaklaşık 95 yapıdan bir çoğunun yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Uzungöl imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 08/11/2019 tarihinde askıya çıkarılmış ve bir aylık askı süresi içinde plana yaklaşık 700 itiraz yapılmıştır. 07/12/2019 tarihinde askıdan indirilmiştir.

Bu planda vatandaşların yaptığı 700 itirazın ve Uzungöl deki sivil toplum kuruluşların (Uzungöl platformu) ilaveten yapmış olduğu Uzungöl’ün genelini etkileyen 42 adet plan hatalarının ve 41 adet plan notlarındaki sorunların düzeltilmesi talebi bakanlığa bizzati iletildi, Tabiat Varlıkları Genel Müdürü sayın Mehmet Ali KAHRAMAN ve daire başkanı Cem DEDEŞ Bey ile tartışıldı. kendileri plandaki bu hataların düzeltileceği ve sorunların asgariye inderileceğini söylemelerine rağmen ne yazık ki ne 700 itirazın ne de 83 adet genel itirazın değerlendirilmediği, lokal ve birkaç değişiklikle beraber 06/04/2020 tarihinde

ve  pandemi süreci dahilinde birkaç önemsiz düzeltmeyle tekrar askıya çıkarılmıştır. Göstermelik bu askı süreci 05/05/2020 tarihinde son bularak askıdan indirilmiştir.

Gelinen bu noktada; Uzungöl imar planı, Uzungöl gerçeğinden uzak ne yerel halka cevap verir mahiyette ne de Uzungöl turizm potansiyeline cevap vermektedir.Gerek planda, gerek ise plan notlarında yerel halkın çok ortaklı hale getirilmesi ve akabinde çözümsüzlük üretilip yapılaşmanın önünün kesilmesi ve ticari değeri yüksek olan alanların tamamının yasal yoldan el konulması gerçeğiyle karşı karşıya kalınmıştır.

PLANDAKİ ORTAK SORUNLAR:

1-Kamuya ayrılan alanların büyüklüğü(park,otopark eğitim alanları,yollar,)dolayısıyla kısıtlı olan arazinin DOP oranlarıyla dahada kısıtlanmasına imkan sağlayacaktır.

2-planda öngörülen bazı yolların eğimi pratikte uygulanması mümkün olmamakla beraber mezar alanlarından geçirilerek mağduriyetler üretmektedir.

3-Bazı kamu yapılarının(hastane,okul,jandarma)alanlarının kamunun mevcutta yeri olmasına rağmen vatandaşın arazisi üzerinde planlanması

4- Gerek aile mezarlıkları ve gerekse genel mezarlıkların plana dahil edilmemesi plan mantığı na aykırı bir durumdur.

5-Planda uzungölün tamamında spor komplekslerinin oluşturulmaması planın ciddiyeti noktasında sorun yaratmaktadır.

6-Uzungölün silüetini etkileyen ve tek ÖSKA (özgün silüetin korunacak alan) üzerinde daha önce planlanan teleferiğin yapılan itirazlar neticesinde kaldırıldığı ancak 2. Askı sürecinden sonra tekrar aynı yere konulmaya çalışılmaktadır.Daha uygun ve daha verimli alanların değerlendirilmeyip her plan çalışmasında bu güzergahın seçilmesi düşündürücüdür.

7-Coğrafi ve jeolojik açıdan hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen imar dışı bırakılan alanların imara dahil edilmesi dolayısıyla geçici yapılaşma şartlarıyla oluşacak mağduriyetlerin önlenmesine katkı sağlayacaktır.

8-Hali hazırın planda kullanılmaması yüz yıllardır bu bölgede süre gelen yaşamın hiçe sayılmasını ve mağduriyetlerin katlanmasına yol açacaktır.

9-Son değişiklikle beraber DOP oranlarının %45 oranına çekilmesi ayrıca değerlendirilmesi gereken önemli bir sorundur.

Uzungöl Platformu

İdris Akyüz