İlginizi ÇekebilirAnahtar Kelimeler: Uzungöl ' Çilesi
  • Salı 9 ° / 5 ° Fırtına
  • Çarşamba 9 ° / 5 ° Bulutlu
  • Perşembe 10 ° / 5 ° Fırtına

Uzungöl'ün İmar Çilesi

Uzungöl Halkının imar Planı İle İlgili sıkıntıları Devam ediyor

Uzungöl insanı tarih boyunca hiçbir şeyden çekmedi İmar Planından ya da bir başka ifade ile olmayan İmar Planından çektiği kadar

Neler çekmedi ki Uzungöl insanı…

1963 Yılında Belediye oldu Uzungöl.Ve de o gün bu gündür tam 58 senedir İmar Planı ile ilgili hep sıkıntılar yaşadı Uzungöl insanı.

Ya İmar Planı olmadığı için İmar konusundaki sıkıntılarını çözemedi Uzungöl insanı yada getirilen ve Uzungöl’e giydirilmeye çalışılan İmar Planı Uzungöl’e dar geldiği için,Uzungöl gerçekleri ile örtüşmediği için sorununa çözüm bulamadı.

1990 Yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi Uzungöl.Eski ahşap evleri koruyacağız dediler.Eski ahşap evlerin dokusuna dokunmazsınız dediler

İyi de Kardeşim aile büyüdü.Eskiden anne baba ve çocuklar aynı evde kalıyorlardı.Eskiden gelin de aynı evde anne baba ile kalıyordu.Ama şimdi kalmıyor kardeşim.Devir değişti.Gelin daha gelmeden ev istiyor.Ev olmayınca gelmiyor.Peki ne  yapsın Uzungöl insanı?Oğlunu gelinini nereye koyacak.

Uzungöl’ün Aydın İnsanları senelerce haykırdılar.Kardeşim dediler.Uzungöl’ün İmar konusuna bir çözüm bulun.Bu böyle olmaz dediler.Ama nafile.Bağırdılar,çağırdılar,çığlıkları boşa gitti Uzungöl insanının.

Peki sorun neydi?

Sorun şuydu Sevgili Dostlar.Şimdiye kadar hazırlanmış olan tüm İmar Planları Uzungöl gerçeklerinden aykırı olarak hazırlandı.Hiç bir İmar Planı Uzungöl gerçekleri ile örtüşmedi.Çünkü Ankara’dan Maket plan hazırlandı ve insanların önüne konulmaya çalışıldı.

Uzungöl’ün aydın insanları bu dönemde de devreye girdi.Kardeşim dediler.Hazırladığınız bu İmar Planları Uzungöl’e uymuyor.Uzungöl’e gelin.Bölge insanının görüşünü alarak ve bölgeyi tanıyarak bir İmar Planı hazırlayın.

Yine Çığlıkları boşa gitti.Ankara bildiği türküyü okudu gene…

2000 ile 2020 yılları arasında nerede ise İmarsız yaşadı Uzungöl…Onu yapacaksın yasak.Bunu yapacaksın yasak.

Kardeşim diyor Uzungöl insanı.Çocuklarım büyüdü.Onlara başlarını sokacak bir yuva kurmam lazım.

Kuramazsın…

Senelerce İmar Planı Bekledi Uzungöl…Bir türlü gelmeyen İmar Planı sonrasında…Uzungöl insanı…Kamu arazisine zerre kadar zarar vermeden çevreye zerre kadar zarar vermeden,senelerdir anlatıyorum.Bir kere daha yenileyeceğim.Ormana en küçük zarar dahi vermeden.Ormandan bir tek dal dahi koparmadan…Kendi Tapulu arazisi üzerinde.Kendi baba toprağı üzerinde…

Çocuklarına bir yuva yapmaya çalıştı.

Ve o kara gece geldi.22 Aralık 2019.Bir türlü getirilemeyen İmar Planından dolayı ceza Uzungöl insanına kesildi.Bir gece yarısı operasyonu ile Yıkım makineleri Uzungöl’e çıktı.

Allahım neler yaşandı o gece…Uzungöl Halkı Toma’yı o gece tanıdı.Uzungöl halkı tazyikli suyu o gece tanıdı.Uzungöl halkı biber gazı ile o gece tanıştı.

Ve tam 96 ev yıkıldı.Tam 96 ailenin umutları hayalleri,birikimleri yerle bir oldu.

2020 İtibarı ile Yeni Bir İmar Planı getirildi Uzungöl’e.İmar Planı ile ilgili süreç devam ediyor.Şu an itibarı ile Mahalleler bazında 18.madde uygulaması askıya çıkmış durumda.12 Şubat 2021 tarihinde bu süreç de tamamlanmış olacak.

Peki yeni getirilen İmar Planı Uzungöl’ün ihtiyaçlarına cevap veriyor mu?

Üzülerek ifade etmek isteriz ki ne yazık ki Hayır.

Daha önce hazırlanan İmar Planında yapılan hatalar ne yazık ki bu sefer de yapıldı.

Gömlek Uzungöl’e yine dar geliyor.Giydirmeye çalışıyoruz ama olmuyor.Gömlek Uzungöl’ün üzerine oturmuyor.

Şimdi gelin Yeni İmar Planında yer alan aksaklıklara hep birlikte bakalım

Uzungöl Birlik A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz bu eksiklikleri maddeler halinde sıralamış.İşte o maddeler:

ASKIDAKİ UZUNGÖL KORUMA AMAÇLI İMAR İLE İLGİLİ ÇEKİNCELER

1-İmar planı ile alakalı geçici afet alanlarının ıslahı,kaya düşmesi tehlikesi alanların ıslahı ve kısıtlı olan uzungöl yerleşime yönelik önemli bir bölümünün afet alanından çikarılması ve dolayısıyla plana dahil edilmesi gerekmektedir.

Geçici afet alanlarının plana dahil edilmesi gerekir

2-Turizm faaliyetlerinin hiç olmadığı alanda ‘’uygulamalı turizm meslek lisesi’’planlanması yanlış, oteller bölgesinde iptal edilen eski planda olduğu gibi şimdiki planda ‘’açık kapalı otopark’’alanı olarak gösterilen eski orman işletme arsasına kaydırılması doğru olacaktır.

3-İnceli mahallesi planda yol olarak tasarlanan koşan deresini geçtikten sonra yapımı fiziki olarak imkansıza yakın (146 nolu ada kenarına) ki yolun yapılması halinde oluşacak rampa nedeni ile işletmesi çok sorunlu olacağı kesindir.Söz konusu yolun mevcut olduğu şekilde korunması mantıklı olacaktır.

5-Mezarlık simgesi ve ağaçlandırılacak alan aynı olduğundan tasnif edilmesi sorun olacaktır.Ayrıca mevcut durumda mezarlık olan bir çok alan planda görülmemektedir.Şimdiki durumda ana mezarlık olan monoyir mezarlığı hiç görülmemektedir.Bu alanın kesinlikle mezarlık olarak işlenmesi gerekmektedir.Soz konusu imar planı içerisinde mezarlık alanlarının keşfi kültür varlıkları kurulu tarafından keşfedilip,imar planına işlenmediği,imar planı bu bağlamda revize edilmediği sürece askıda olan imar planı hukuki olarak  dayanaksızdır.

6-Plan dahiline alınması hiçbir engeli olmayan bir çok yer plana dahil edilmeyerek plansız alan olarak kalmıştır.Plan dahiline alınması gerekmektedir.

7-İmar planı sınırlarına kazomat mevkinin de eklenmesi en azından klazomat yoluna kadar taşınması ve yolun altına kadar imarın çekilmesi bütünlük anlamında daha doğru olacaktır.

8-Eğitim kurumlarının isimlendirilerek planda olması gerekir.

9-İmar planı genelinde arazilerin topokrafik yapısana uygun olmayan yol planları açıkça görülebilmektedir. Yaklaşık 30-40 derece arazi eğimi olan Filak Alçak köprü  ve Kaplanoz bölgelerinde uygulanan yol planının uyumsuzluğu buna örnektir.  Bu yol düzenlemesinin topografik uyumluluğunun mümkün olmadığı, mevcut imar planının bu bazda revize edilmesini ve arazide keşif ile birlikte yeniden düzenlenmesi zaruridir.

10-160 ada ve 18,22,34, nolu parseller üzerinde planlanan alanın 143 ada ve 13 parsele kaydırılmasını önermekteyiz(askeri alan)

11-Ticari alanlar (kırmızı alan)çok sınırlı olup mevcut alana ilave gerenisli köprüsü karşısı ,çamlıkta planlanan .otoparkın kaldırılması ve ticari  alan yapılması ayrıca merkezden itibaren inceli köprüsüne kadar olan ana yol kenarında da ticari alana dahil edilmesi iyi olacaktır.

12-Kıyı kenar çizgisi dışında kalan günübirlik alanlarda emsal artışına gidilmesi max.iki kat yapılmak kaydı ile konaklama imkanının sağlanmalıdır.

13-İkinci madede belirtildiğ gibi orman işletmesi eski arsasında planlanan otopark alanının kaldırılması ,planda iki nolu yan dere olarak gösterilen derenin sağına ve soluna ikame edilmesi .Ayrıca bu parselin tamamının uygulamalı turizm meslek lisesi olarak planlanması bir önceki planda olduğu gibi yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

14-Gölbaşı mevkii deki derenin karşısı yeşil alan ve otopark olarak  ön görülen parsellerin kırsal pansiyon statüsünde planlanması ve bu hattaki yolun dere boyu düz devam etmesi ayrıca çok kısa mesafe içerisinde düşünülen 11.50 metre yolun küçültülmesi  önem arz etmektedir.

15-Konut gelişme alanları(sarı alan) iki kattan  üç kata çıkartılması gerekir.Kısıtlı olan araziyi dikkate aldığımızda ilave olarak planlanacak katların bölgeye gerek nufus gerekse turizm destek personelinin mevsimsel ikametinde çok katkı sağlayacaktır.

16-mevcut olmayan enerji nakil hattı(ENH)ve mevcut olanların imar planında imar parselleri üzerinde isabet etmektedir.ENH larının mümkün olması yeşil alan ve imar yollarının üzerine gelebilecek şekilde planlanması uygun olacaktır.

17-İmar planında çok anlamı ve fonksiyonu olmayan ,parsel performanslarını olumsuz etkileyen üç ve beş metrelik yolların bir daha gözden geçirilmesi  ve minimal anlamda planlanması verimli olacaktır.

18-Alçak köprü 267 ada içinde bulunan ve DSİ taşkın sahası olarak belirtilen alanın,istinat duvarı veya tahkimat ile islah edilmesi ve çok kıymetli bu alanın konut gelişme alanı olarak plana dahil edilmesi gerekir.

19-Merkez kuran kursu arkasında kalan yeşil alanın günübirlik alan olarak planlanması.

21-Çamlık mahallesinde planlanan otoparkın,arıtmanın tam karşındaki regülasyon alanının yanına  taşınması, bu alanın ticari alan olarak planlanması gerekir.Ayrıca filak ırmağı deresinden,planda askeri alan olarak belirlenen noktaya kadar ticari alan olarak planlanması  önerimizdir.

22-Uzungöle hizmet verecek,marangoz,kaynakçı,marangoz,elektrikçi,oto tamir,lastikçi vesair esnafın hizmet verbileceği minik bir sanayi sitesinin plana işlemesi gerekmektedir.Özellikle turizm mevsiminde bu tür destek ünitelerine üzüngöl’ün çok ihdiyacı olduğunu bilmekteyiz.

23-Çamlık küme evlerinde askıdaki imar planına  göre otoparkı alanının yanında planlanan  askeri alanın kastel köprüsü yanındaki yeşil alana kaydırılması doğru olacaktır.Kontrol noktası olarak düşünülen bu alanın önerdiğimiz yere alınması da verimli çalışma olacaktır.

24-Kastel yamaç mevkii de yeni konut alanı hiç planlanmamıştır.İnsanların ihtiyacı göz önüne bulundurularak bir kısım alanın konut gelişme alanı olarak planlanması son derece yerinde olacaktır.

25-Mevcut haliyle inceli mahallesi Turizm ile iç içe olduğundan ve filak küme evler bir kısım parsellerin (uygun olabilecek)ETK olarak planlanması uygun olacaktır.

26-Tüm yerlerde çatı arası katlarının iskana açılması sağlanmalıdır.Çatı değerli olan ve turistler tarafından en çok talep gören bu alanların atıl kalması çok ciddi anlamda kayıp olacaktır.Uzungöl’ün kısıtlı olan arsa stoku göz önünde bulundurulduğunda,çatı aralarının (doğal olarak çıkabilecek hacimlerin)kesinlikle iskana açılması gerekmektedir.Mümkünse çatı aralarına fener konulması,kullanılacak çatı aralarının emsale dahil edilmemesi.

27-Büyükköy mevkiinde 136 ada 97,98,99,100,101,102,103,118,119,120 ve 141 nolu parseller daha önce imar planı kapsamında iken mevcut planda kapsam dışı kalmıştır.Mevcut planda bu parsellerin üstünden geçen  8 metrelik yol aşağı kaydırılarak plana ilave edilmesi ve dolayısıyla bu parsellerin de yol almasını sağlamak önem arz etmektedir.

28-İmar planının genelinde yeşil alan ve parklara aşırı derecede yer verilmiştir.Bu da 18 uygulamasında dop oranlarının yükselmesine ve kısıtlı olan uzungöl arazilerinin daha çok küçülmesi ve çok ortaklı bir yapıya dönüşmesine sebep olacaktır.

30-Teleferik alanının konumu itibarıyla uygun olmadığı ve trafik yönünden daha fazla sıkışıklık oluşturacağı dolayısıyla daha uygun yere alınması ve çaykara belediyesinin gerek ihalede gerekse devamında yaptığı uygulamaların hukuksuzluğunun önüne geçilmesi

31-Anlamsız yolların yapımı ve parsel bütünlüğünü bozan yolların düzeltilmesi ve daha rasyonel çözümler üretilmesi sahada uygulanabilirliğin sağlanması önem arz etmektedir.

32-18 uygulamasının uzungöl şartlarında ortalama parsel büyüklüğünün 500 metrekarenin altında olması hasebiyle  uygulanabilirliği noktasında planın meriyete geçmesin de ciddi sıkıntıların doğacağı ve parsel üzerinde çok ortaklı parsellerin üretileceği dolayısıyla parsellerin kullanılması anlamında  çözümsüzlüklerin oluşacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalınacaktır.Bu uygulamanın farklı alternatiflerle çözüm bulunması önem arz etmektedir.

33-Planda öngörülen nüfus sayısının 2035 yılında 2500 olacağı, dolayısıyla planda  yapılaşmanın dar tutulması  uzungöl’de  yerleşik hayatın devam etmesini karşılamadığı gibi turizm talebine de kesinlikle cevap vermemektedir.

34-Değirmenden merkez camiinin yanındaki köprüye kadar 15 metrelik yolun konulması halinde,mevcut binaların tamamı imar yoluna girecektir.Bu güzergahtaki yolun karayolları kamulaştırma sınırı olan 12 metreye çekilmesi.

35-TAKS oranının mümkünse %35 den,%40 a çıkarılması.

36-Minimum parsel büyüklüğünün mümkünse 250 metrekareye,değilse 300 metrekareye çekilmesi.

37-Mevcut planda iamar adaları,imar parseli oluşturmaya uygun değildir.(Legolar gibi yapılmıştır).Mevcut şekliyle bu adalara imar parseli veya konut yerleştirilmesi mümkün değildir.İmar adalarının daha düzgün hale getirilmesi(parsel köşelerinde ve ortalarında oluşturulan girinti ve çıkıntıların) düz hale getirilmesi.

38-İmar plan notlarının tekrar incelenerek yapı cepheleri,pencereler ve çatılar gibi alanlara ilişkin hükümlerin beldemize uygun hale getirilmesi(pencere boyutları hükmünün kaldırılması,çatı malzemesinin alaturka kiremit  olmaktan çıkarılması(sadece renk belirtilmesi),dış cephe kaplamasında ahşap şartının kaldırılarak sadece renk belirtilmesi.

39-Çatılarda beşik çatı şartının yeniden düzenlenmesi.(Örneğin 120 metrekareye kadar olan yapılarda beşik,bundan büyük yapılarda dört omuz çatı yapılması.

40-Yapılar 140 metrekareden büyük yapılamaz şartının kaldırılması.

41-Hem bölgede yaşayan insanların hemde uzungöle gelen misafirlerin spor yapacağı sosyal ve kültüren alanların planda arılmadığı görülmektedir.Kamuya ayrılan bunca alan içinde spor kompleksinin olmayışı plan ciddiyetini ve gerçek ihdiyacın çok uzağında kalmaktadır