Alaettin KÖKSAL


HDP, PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VESAYETİNDEN KURTULMALI.


Sözde hak arama uğruna, şiddette dayalı, (PKK, PEJAK, PYD, EL-KAİDE, TALİBAN, IŞİD?) gibi benzeri örgütlerin tamamı, şiddete dayalı tüm eylemlerini İslam coğrafyasında yapmakta ve müslüman kanı dökmektedirler. Söz konusu terör örgütlerinin yönetici ve üyelerinin arasında az miktarda gayri müslim olsa da, üye ve yöneticilerinin çoğunluğu müslüman kimliklidir.

Bu örgütlerin, gayrı müslim devletlerin sınırları dâhilinde ve gayri müslim insanlara karşı yaptıkları göstermelik küçük eylemlerin haricinde, elle tutulur, şiddette dayalı ciddi eylemleri yoktur. Sözde hak arama adına terör örgütlerinin tamamı, dış şer güçler tarafından desteklenmektedir. Şiddette dayalı tüm faaliyetlerini ve cinayetlerini İslam coğrafyasında yapmaktadırlar.

Sözünü ettiğimiz bu örgütlerin bir kısmı İslam karşıtı ateist bir düşünceyle, diğer bir kısmı, İslam dinini hevalarına göre yorumlayan bir anlayışla hareket etmektedirler. Her iki kesim şiddetten beslenen İslam dinine ve müslümanlara zarar veren dış bağlantılı maşa örgütlerdir. Özelikle etnik yapı ve mezhep farklılıklarını, fitne ateşiyle körükleyerek, kardeşi kardeşe kırdıran, İslam dünyasının büyümesine ve bütünleşmesine engel olan, şeytanı güçler tarafından eğitilmiş, hür iradeleriyle akıllarını kullanamayan kiralık katillerdir.

İslam dünyasını, birinci ve ikinci körfez savaşı ve Arap baharıyla ile istedikleri gibi hal edemeyen şer güçler, son bir çare olarak terörist örgütleri devreye sokarak, netice almaya kalkıştılar. Bu çirkin eylemlerle, İslam dünyasının ve ülkemizin neler kaybettiğinin analizini yaparken, şer güçlerin ne kazandığına bakmalıyız.

Terörü ve terörizm besleyen iç ve dış fitnelere karşı, milletimiz ve milletin temsilcisi olan tüm siyasi partiler, aydın ve yazarlar, ?Mesele vatan ve millet olunca geresi teferruattır? anlayışıyla, hareket etmelidirler. Her şeyden önce, terörizmi başımıza bela eden dış şer güçlerin ve onların uzantısı olan maşalara karşı, milletçe güç birliği yaparak oyunu bozmalıyız.

Şer güçlerin, parçala böl ve yut planlarını dağ başındaki sağır sultan duyduğu halde, bazı siyasilerimiz ve yazarlarımız duymamış gibi davranarak, haksız ve tutarsız eleştirilerle ve insanları sokağa davet etmek suretiyle AK Partiyi vurmaya çalışmak ahlaki olmadığı gibi ayrıca manidardır. Etrafımız ateş çemberiyle sarılmışken, ateşe körük tutmak hiçbir partiye ve yazara fayda getirmez.

Şer güçler ve onların yerli uzantıları ne yaparlarsa yapsınlar, bilsinler ki, ülkemizi Merhum Saddam Hüseyin?in düşürdükleri tuzağa düşüremeyeceklerdir. Birinci ve ikinci tezkere arasındaki farkını görmeden veya anlamadan ikinci tezkereye hayır diyen CHP ?Kobani için tezkere çıkaralım? demesi, siyasi bir akıl tutulmasıdır. Böyle bir siyasi akıl tutulmasına düşmemek için, Sayın cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Kurmay başkanı, devletin diğer üst yöneticileri, AK partisi ve diğer siyasi partiler sabır ve teenniyle hareket ederlerse, zalimlerin açtıkları şer kuyusuna, Ebucehil misali Türkiye değil, hainler düşecektir.

İslam dünyasının huzurunu bozan terör örgütleri, iç ve dış şer çevrelerden siyasi, fikri, ekonomik ve lojistik destek bulamadıkları surece, ayakta durmaları, varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir. İnsanlarımızı rahatsız eden, PKK terör örgütü, ülkenin sosyal barışını, siyasal düzenini, ekonomik istikrarını bozmak ve bölgesel güç olmamıza engel olmak için, dış şer güçler tarafından desteklenen taşeron bir örgüt olduğu bilinmektedir.

Üzülerek ifade edelim ki, bilerek veya bilmeyerek, bir kısım ateist, liberal, sosyalist, komünist, İslamcı, kapitalist düşünceli Kürt ve Türk siyasetçi, yazar ve sanatçıların, adalet ve eşitlik hususunda sadece Kürtlerin mahrum olduğu algısını oluşturmaları ülkenin yararına olmamıştır. Oluşturulan bu yanlış ve yanlı algı, PKK gibi taşeron örgütlere dolaylı bir şekilde, fikri ve siyasi destek olmuştur.

Dıştan içeriye doğru bombalanan, ezilmişlik horlanmışlık algısı yüzünden, Kürt gençleri teröristlerin tuzağına düşürüldüler. Kanunsuz gösteriler yaparak devlete karşı isyana kalkıştılar. Dağa çıkarak Mehmetçikle çatıştılar. Kendilerine destek olmayan Kürt vatandaşlarımızı ölümle tehdit ettiler ve öldürdüler.

Terör yüzünden aileler parçalandı. Köyler boşaltıldı. Kürt halkı yıllarca oturduğu evini tarlasını terk etmek zorunda bırakılarak batıya göç ettirildi. Batıda ve doğuda yaşayan Kürtler, Türkler ve diğer etnik gruplar arasına nefret fitnesini sokmaya çalıştılar. Bütün bu olayları bilen Kürt gençleri, geçmişi ve bugünü iyi analiz etmelidirler.

Arka planda, birbirleriyle asla muhalif olmayan, ortak sermaye sömürüsünde buluşan, sol ve sağ görünümlü saltanatçı kapitalist menfaatperest baronların timsah gözyaşlarını aldanmamalıdırlar. Sosyalist, kapitalist baronların çocukları, batı ülkelerinde birlikte tahsil yaparak, gönüllerince eğlenirlerken, Kürt gençleri canları bahasına yaptıkları kanuni ve kanunsuz eylemlerle, saltanatçı ve sömürücü baronlara, dolaylı bir şekilde nasıl yardımcı olduklarını, hiçbir satılmışın tesirde kalmadan, aklıselimle yeniden düşünmelidirler.

Bir kısım Kürt vatandaşlarımız tarafından desteklenen HDP, tüm Türkiye?nin partisi olmak istiyorsa, PKK terör örgütünün vesayetinden kurtulmalıdır. İyilerini tenzih ederek söylüyorum, HDP? nin içinde siyaset yapan bir kısım ateist, solcu, alevi, Sünni, Kürt ve Türkler, basit siyasi çıkarları uğruna, Kürt halkına ve ülkenin bütünlüğüne zarar veren konuşmalara ve siyaset dışı eylemlere alet olmamalıdırlar.
Ülkenin özgürleşmesi hususunda, elini taşın altına koyan AK partisinin siyasi sabrını, devletin toleransını, hiçbir Kürt ve Türk vatandaşımız istismar ederek, çözüm surecini sabote etmemelidir. HDP?liler siyasi söylem ve eylemlerini yeniden gözden geçirmelidirler. Ölmekle, öldürmekle, yakmakla, polisi, askeri taşlamakla netice alınamayacağına düşünerek siyaset yapmalıdırlar. Barış ve huzurun yolu, karşılıklı diyalogdan, tahammül ve sabırdan geçtiği bilinciyle, milletin sabrını hiç kimse istismar etmemelidir.