Alaettin KÖKSAL


11 AYIN SULTANI RAMAZAN AYININ VE DEĞER GÜN VE GEÇELERİN FAZİLETİ.  

-------------------------------------


Yüce Allah (CC) ) İman eden etmeyen insanların tövbelerini kabul edeceğini buyurmaktadır. İman etmiş günahkâr müslümanların dua tövbelerinin kabulü hususunda uyanık olmalar için, her gecenin içinde saklı olan bir vakti, her haftanın içinde faziletli olan Cuma gününü, her senenin içinde kıymetli olan Ramazan ayını ve bu ayın içinde saklı olan kadir gecesini koyarak, insanların devamlı bir arayış içinde olmalarını istemiştir. 

Yüce Allah (CC)  insanlar arasından seçtiği Peygamberleri, diğer insanlardan üstün kıldığı gibi, İman eden insanları da, iman etmeyen insanlara karşı üstün kılmıştır. İman ehli insanlar arasında ki üstünlüğü de takva ile belirlemiştir. Her günün gecesinde saklı olan kıymetli bir vaktin olduğu, gecelerden Kadir gecesi, günlerden Cuma, aylardan Ramazan ayı diğer gün, gece ve aylardan üstün kılındığı ayet ve hadislerle bildirilmiştir.  

[“Her günün gecesinde bir vakit vardır ki, şayet bir müslüman o vakte rastlarsa ve Allah’tan bir hayır isterse, Allah onun dileğini verir. Bu vakit her gecede vardır.”  (Müslim)  Bu vaktin sabaha bir saat kala olduğu rivayet edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır “ onlar seher vaktinde istiğfar ederek bağışlama isteyenlerdir.” Al-i İmran 17)  “Kur’an-ı kadir gecesinde indirdik, kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadr 1,2)] 

 [“Ey İman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alım satımı bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır” “ Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın da, Allah’ın lütfundan nasip arayın ve Allah’ı çok anın ki, kurtuluş bulasınız.” (Cuma’a 9-10)] 

Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v.)  Cuma gününün fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır. “Üzerinize güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı. O gün cennette konuldu, o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim) 

“Bir kimse, güzelce abdest alıp cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasında istemeden yaptığı günahları bağışlanır. Kim ki hutbe okunurken konuşursa ve başka işlerle meşgul olursa, boş ve manasız bir iş yapmış olur ki, Cuma gününün faziletinde mahrum olur.” (Müslim) 

“Cuma günü içinde öyle bir an vardır ki, kul o anda Allah’tan bir şey dilerse, Allah onun istediğini verir.” ( Tirmizi)   

“Cuma namazını gideceğiniz zaman boy abdesti alın, güzel koku sürünün, temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin” (Buharı)  “Herkim önemsemediğinden dolayı arka arkaya üç sefer Cuma namazını terk ederse kalbi mühürlenir” (İbn Mace)  

 Aylar içinde Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram ay kılınmıştır. Bu ayların, haram kılınmalarının elbette birçok hikmetleri vardır. birinci sebep savaşların karşılıklı olarak yapılan siyası, sosyal, ekonomik, ahlaki, hukuki ve kültürel alanlarda k tahribatını önlemek, insanların sulh ve barışına vesile olmak içindir. Bu ayların Faziletleri, Ramazan ayının haricinde diğer aylarda yapılan sevap ve günahlara daha fazla mükâfat veya ceza verilmesidir. Her şeyin en doğrusunu bilen sadece Yüce Allah’tır (CC)   

Cuma gününün ve Ramazan ayının kıymetlerini anlamadan, Cuma namazının orucun faziletini anlayamayız. Her bir gecenin içinde saklı olan bir vaktin kıymetini bilmezsek seher vaktinde kalkıp dua etmenin önemini bilemeyiz. Beş vakit namaz kılmanın miraç olduğunu anlamazsak, Yüce Allah’ın huzurdan durduğumuzu idrak edemeyiz.  Ahiretle alakalı ibadetlerimizi abdestli yaptığımız gibi, meşru olan dünya işlerimizi de abdestli yaparsak 24 saatimizi zikirli geçireceğimizden Cuma günü ve diğer günlerin gecesinde saklı olan o vakte kavuşmamız zor olmayacaktır.  

YÜCE ALLAH (CC) RAMAZAN AYI HAKKINDA ŞÖYLE BUYURMAKTADIR:  

 “ O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı birbirinden ayırt eden, apaçık delillerle hidayet rehberi olan Kur’an ramazan ayında indirildi. Onun için sizden herkim bu aya ulaşırsa onda oruç tutsun. Kim hasta ve yolculukta bulunursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor.  Ramazan ayını oruçlu geçirmenizi, size hakikat yolunu gösterdiği için de Allah’ın yüceliğini tanımanızı ve Kendisine şükretmenizi ister” (Bakara 185)  

Yüce Allah (CC)  Kur’an-ı kerimi Ramazan ayı içinde saklı olan kadir gecesinde indirmeye başlatarak 23 senede tamamlandığını Kadir suresinin birinci, Maide suresinin üçüncü ayetiyle bizleri bildirmektedir. Ramazan ayının “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluşumuza vesilen olan bir ay” olduğunu bizlere bildiren Hz. Peygamberimiz (s.a.v.),  başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır.  “Yalan söylemeyi, yalanla amel etmeyi bırakmayanın yemeyi, içmeyi terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur” (Buharı) 

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur.  Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır.  Sonra bir melek şöyle seslenir; Ey hayır dileyen! İbadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen!  Uzatma günahlarından vazgeç, Allah bu ayda tövbe eden nice kullarını ateşten azat etti. Bu durum Ramazan ayı boyunca devam eder” (Tirmizi) 

Ramazan ayının diğer aylardan faziletli olmasının birinci nedeni,  tüm insanlığın kurtuluşa vesile olacak olan, Kur’an-i Kerimin bu ayda indirilmeye başlanması.  İkinci neden bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinin bu ayın içinde bulunması. Üçüncü neden farz olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesidir.   

Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan insan, cehaletinden dolayı yüklendiği emanetin sorumluluğunu gaflete düşmeden, yerine getirebilmesi ve şerefli kılındığı makamdan aşağıya düşmemesi için, Yüce Allah (CC)  insanı uyaran yol gösteren Hz. peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir.   Yarattığı canlı, cansız tüm varlıkları, kutsal mekânları,  günleri, geceleri ve ayaları insanın emrine vermiştir.  Sözünü ettiğimiz nimetlerin faziletlerinden istifade etmek ve imtihanı kazanmak için insanoğlu önce iman etmeli sonra emredilen ibadetleri ihlâsla yerine getirmeye gayret etmelidir. Tüm müslümanların Ramazan ayının faziletinden istifade etmelerini, tuttukları oruçların kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ederim.