Alaettin KÖKSAL


15-TEMMUZ- 2016,  İHANETİN ORTAYA ÇIKTIĞI BİR GECEDİR. 

--------------


15-Temmuz-2016 tarihli darbe girişimi CİA- MOSAT, ABD-İsrail destekli FETÖ maşasıyla yapılmak istenen, çok yönlü bir darbe kalkışmasıydı. Türkiye karşı hiçbir zaman iyi niyetli olmayan şer güçlerin, yapmak istedikleri ahlaksız darbe girişimi, millet tarafından püskürtülünce, zalim şer güçler kendilerini temize çıkarmak için, yaptıkları ahlaksızlığı ülkelerinde besledikleri FETÖ maşasına yüklemeye çalıştılar.  

Devletimizin yetkilileri ve  istihbarat örgütleri, Bu çirkin ve ahlaksız darbe girişiminde rol alan iç ve dış destekçilerini  açığa çıkarmadan,  meseleyi sadece FETÖ maşası üzerinden konuşursak,, darbe girişiminin hangi maksatla yapıldığını doğru bir şekilde tarihin sayfalarına kayıt edemeyiz.      

15-Temmuz-2016 gecesi, Muhterem cumhurbaşkanımızı teslim almak, alamadıkları takdirde şehit etmek suretiyle, şehitler ve gaziler diyarı vatanımızı emperyalist şer güçlerin vesayetine teslim etmeyi hedefleyen karanlık bir gece olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini alan, ibret için nesilden nesile aktarılacak olan ihanetlerle dolu bir gecedir. Bu karanlık gecede dış ve iç destekli FETÖ militanlarının milletin öz malı olan silahlarla vatanını, dinini milletini, bayrağını savunan sivil ve resmi görevli insanları acımasızca kurşunlayan milletin meclisini bombalayan mankurtların mağlup olduğu bir gecesi olarak anılacaktır.  

15-Temmuz-2016 gecesinde ve öncesinde, ülkemizin kalkınmasını önlemek için, kimlerin kimlerle ne gibi pazarlıklar yaptıklarını saklayan bir gece olarak hafızamızda bir soru işareti olarak kalacaktır. O gece tankların arasında sıvışıp kaybolanların, “Ben Başbakan olacağım “ diyenlerin hayallerinin yıkıldığı bir gece olarak hatırlanacaktır.  O karalık gecede, kim kimin yanında olduğu, kimlerin sesiz kaldığı,  Twitter hesaplarını kapatıp, hainler yenilince hesaplarını açanların kimlerin olduğunu ifşa eden bir gecedir.  

15-Temmuz-2016 gecesi,  Ekonomiden siyasete, bürokrasiden güvenliğe kadar her alana sızmış olan hainlerin yaptıkları son hamleleriyle, ekonomik olarak ülkemize 350 milyar dolar yakın bir zarara uğradan faizleri %4,5 seviyesinden %20 seviyesine çıkmasına vesile olan, üzerinde çok yönlü konuşulması gereken karanlık bir gecedir.  

15-Temmuz-2016 gecesinde  “ Sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır” ilahi fermanın tecelli ettiğine, o karalık gecede, bay bayan genç yaşlı insanların gönlünde var olan imanın yeniden bir dirilişle ayağa kalkarak, sis bulutlarını dağıtarak karınlığı aydınlığa çeviren yiğitlerin imanlarına ve cesaretlerine şahit olduk.   Hiç kimseden emir almadan, Yüce Allah’ın (CC) yardımıyla,  canı pahasına meydanlara çıkarak, tankların önüne kendilerini siper eden müslüman milletimizin, zalimlerin ve hainlerin karanlık suratlarına,  manevi bir şamarın indirildiği bir gece olarak hatırlanacaktır. 

15-Temmuz-2016 gecesi; 251 şehit, 2 bin 193 gazi vererek, dış destekli FETÖ ihanetinin püskürtüldüğü, Türkiye’ye vurulmak istenen yeni ve eski prangaların kırıldığı, Hak’ın batıla galip geldiği bir gecedir. Vatanı, devleti dini, bayrağı, milleti mukaddes değerleri ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan haini alnında vuran ve hainler tarafından şehit edilen rahmetli Ömer Halis demir’ler gibi, Yüce Allah’a verdikleri sözü yerine getiren şehitlerin ve gazilerin gecesidir.  

15-Temmuz-2016 gecesi; imanın ihaneti yendiği gecedir. Yüce Allah’ın (CC) izniyle, şehitler ve gaziler diyarı vatanımızı, zalimlerin ve işbirlikçi hainlerin tarihi geçmişimizden haberi olmayan kiralık katillerin, imandan, Kur’an’dan, sünnetten nasibi olmayan din istismarcılarının, vesayetçilerin mankurtlaşmış modern kölelerin şerrinden kurtarmak için,  göğüslerin siper eden, canlarıyla ve kanlarıyla,  o karanlık geceyi sabahın aydınlığına kavuşturan şehitlerimizin ve gazilerimizin gecesi olarak tarihe geçmiştir.   

 O karanlık gecede meydanlara çıkarak “ Eşsiz, evlatsız, anasız ve babasız yaşanır, lakın vatansız dinsiz ve imansız yaşanamayacağını haykırarak, zalimlerin ve hainlerin karşısına baş eğmeyen yiğitlerin gecesidir.  Rahmetli Erbakan hocamızın  “ Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, kadınıyla erkeğiyle ihtiyarıyla genciyle birlikte hareket eden, imanlı ve inançlı insanların birlikteliğidir.” ifadesinin ispatlandığı bir gece olarak anılacaktır.  

15- Temmuz- 2016 tarihli Bu karanlık gecenin arka planında, ülkenin kalkınmasına önlemek, Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek, hainlerin lideri olan kişiyi Amerika’dan Türkiye ye gönderip, iç savaş çıkarmak suretiyle, Macaristan da bekletilen NATO güçler vasıtasıyla Türkiye’yi işgal etme planlarının bozulduğu bir gece olarak hatırlanacaktır.    

15-Temmuz-2016 darbe gecesini hazırlayan şer güçlerin ve işbirlikçi hainlerin hesap edemedikleri iki şey vardı. Birincisi Yıllarca uğraşarak bu aziz milletin kalbinden imanlarını söküp attıklarına inanmaları. İkincisi, zalimlerin İslam dinine ve müslümanlara karşı kurdukları hain tuzaklarının Yüce Allah(CC) tarafından yıkılıp atılacağına inanmamalarıydı.  

Şer güçlerin ve işbirlikçilerin ülkemizi sömürmek dolaylı bir şekilde işgal etmek, müslümanları dinlerine karşı ılımlaştırmak suretiyle dirençlerini ve cihad şuurlarını kırmak için yıllarca ve özenle planlayarak kurdukları hain tuzakların tutmayacağını,15-Temmuz-2016 gecesinde bir sefer daha görmüş oldular.    Dünyevilikleri için akıllarını zalimlere ve zalimlerle işbirliği yapan insanlara teslim etmiş mankurtlar, yapılan ihaneti gördükleri halde, sümüklü böcek gibi kabuklarına çekilerek, efendilerinin verecekleri emirleri yerine getirme hesapları yapmakla ömürlerini tüketeceklerdir. 

Zalimler ve içteki iş birlikçiler bilsinler ki, İslam dininin muhafazası, İslam ümmetinin yeniden birliğinin sağlanması, Mekke,  Medine, Kudüs ve diğer İslam şehirlerinin ve beldelerinin korunması görevini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) Hendek harbi sırasında İstanbul’un fethedilmesi müjdesini bu aziz millete vermiştir.  Dinimize imanımıza sahip olduğumuz surece, Yüce Allah’ın  (CC) yardımı, Hz. Peygamberimizin duası kıyamette kadar üzerimizde olacaktır. Karanlıkları aydınlığı çeviren Yüce Allah’dır. Tedbir bizim, takdir Yüce Mevla’mızındır.