3. DÜNYA SAVAŞINI YAŞAYANLAR, 4. DÜNYA SAVAŞINA MI HAZIRLANIYOR?
Tarih: 13.2.2016 19:07:08
Alaettin KÖKSAL

Makalemize başlık olarak koyduğumuz soru cümlesine cevap vermek için, 1699 tarihiden bugüne kadar, İslam dünyası ve Türkiye üzerinde oynan siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel olayları hatırlamak gerekir. Osmanlı´nın Balkan ve Rus savaşlarını, birinci ve ikinci dünya savaşını, Filistin topraklarında İsrail devletinin neden kurulduğunu, Siyonist inancına göre, “Arz-ı Mevut” dedikleri Nil´den Fırat´a kadar uzanan topraklara sahip olma planlarını ve 2. Sultan Abdülhamit han´ın tahtan nasıl ve neden indirildiğini bilmeden bu soruya sağlıklı cevap veremeyiz.

 Türkiye de ve İslam dünyasında yapılan dış destekli darbeleri, terör olaylarını, Erbakan Hocanın neden siyasete girdiğini, kimler tarafından engellendiğini,  cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan´a kimler neden muhalefet ettiklerini doğru bir şekilde analiz edemezsek sorumuza doğru cevap vermiş olamayız.

Bu soruya okuyucularımızın nasıl cevap vereceklerini bilemiyorum.  Birinci dünya savaşı dört, ikinci dünya savaşı altı sene sürmüştür.  Bana göre; 3. Dünya savaşı 1948 tarihinde Filistin toprakları üzerinde hileli bir şekilde kurulan İsrail devletinin varlığı ile başlamış, bugüne kadar 68 yıl geçmiştir. Tarihi süreç içinde yapılan genel ve kısmı savaşları, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dünya savaşları gibi bir tasnife tutmak isabetli değildir. Savaşın gerçek adı hak-Batıl savaşıdır.

Şer güçlerin tarih boyunca yaptıkları alçakça saldırılardan, istedikleri neticeyi alamayınca, sağ sol kavgalarıyla binlerce gencimizi birbirleriyle öldürdüler. Halkın seçtiklerine kelepçe vurmak, idam ettirmek suretiyle, milleti susturmaya çalıştılar.  Ülkenin maddi ve manevi kalkınmasına engel olmak için askeri darbeleri devreye soktular, muhtıralar verdiler,28-Şubat-1997 post modern darbeyle,  7-Şubat-2012 MİT ve 17-25 Aralık Halk bankası operasyonlarıyla devletin milli ve yerli kalkınmasına engel olmaya çalıştılar. . Hülasa akılınıza gelen gelmeyen her türlü ahlaksızlıklarla birlikte vahşice saldırmışlardır, halende saldırmaktadırlar. Yüce Allah´ın lütfuyla istedikleri neticeyi alamadılar ve alamayacaklarıdır.

68 yıldır rahat yüzü görmeyen İslam dünyası çok zor şartlar altında Şer ittifakına karşı şanlı bir direniş gösterdi. Zaman geldi ezildi, zaman geldi kan kustu, toprakları işgal edildi alçakça katliamlara maruz kaldı, kahpece namusları kirletildi. Şer güçler ve onların iş birlikçileri zevklerinden sabahlara kadar tepindiler, tıksırıncaya kadar içip sarhoş oldular. Bu dünyanın böyle gideceğini sananlar, ansızın büyük bir inkılâpla sarsılacaklarını da bilsinler.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Suçlular simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar” “ Biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar.Birde bakarsın yok olup gitmiş. Allah´a karşı yakıştırdığınız nimetlerden ötürü yazıklar olsun size” (Rahman 41 Enbiya 18)   

Yazdığımız bu makale vesilesiyle, vatanını, milletini, dinini bayrağını, devletini ve mukaddes değerlerini seven, milli ve yerli düşünen sade bir vatandaş olarak seslenmek istiyorum.  Devlet yönetiminde söz sahibi olan iktidarlar, muhalefette olan siyasiler, yetkili sivil ve resmi bürokratlar, halkımızı bilgilendirmeye çalışan aydınlar, yazarlar, gazeteciler, sivil toplum örgüt temsilcileri, kanaat önderleri,  Bir partiye veya bir düşünceye olan muhalefetimizi kin ve husumete çevirip, ülkeye ve milletimize zarar vermeyiniz. “Öfkeyle kalkan ziyanla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir. Sabrın sonu selamet hırsın sonu felakettir.. Sabır acıdır meyvesi tatlıdır.” Yarın eyvah dememek için, hepinizi ve hepimizi akliselime davet ediyorum. 

Bugün Sayın T. Erdoğan´a muhalefet edenler,  şer güçlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde muhalefet etmekten sakınmalıdırlar. Milli konularda tek vücut halinde hareket etmeyenler, ülkenin milli çıkarlarına zarar verdiklerini geç kalmadan anlamalıdırlar. İktidarı uyarmak siyasi hatalarını eleştirmek kendi içimizde yapılması gerekli olan önemli bir vazifedir. İktidarı dış devletlere şikâyet etmek, İran´la bir savaş olursa İran´ın yanında yer alırım, PYD terör örgütü değildir demek ülkemizin siyasetçilerine yakışmaz. Bu gibi siyasetçilere de milletimiz asla itibar etmez.

Dün planlı bir şekilde,  2. Abdülhamit Han´a ve Erbakan Hocaya muhalefet yapma senaryolarını yazıp uygulayanlar, bugün aynı şekilde Sayın Erdoğan için yapılmaktadır. Hainlerin yazdıkları muhalefet senaryolarını, yerli ve milli düşünen hiçbir yazar, aydın, gazeteci, bürokrat, kanaat önderi, siyasetçi bilerek veya bilmeyerek alet olmamalıdır.

Düne kadar Amerikan emperyalizmine ateş püsküren sözde solcular,   bugün Amerikan âşıkları olduklarına hayret etmiyorum.  Materyalist kafalar; kolektivizmin alt sınıfı olan komünist, kapitalist, faşist, sosyalist sınıflarında yetiştirildiklerinden ister istemez kolektivizmi planlayan üst kapitalizme hizmet etmeye mahkûmdurlar. Materyalist düşünce ile yetişenler perdenin arkasındaki gücün tesirinde olduklarından bir sınıftan diğer sınıfa geçmeleri yadırganmaz.

Türkiye ve İslam coğrafyası üzerinde oynan oyunları basit siyasi getiri uğruna görmek istemeyenler şer güçlerin hain planlarına alet olabilirler mi.?   Allah göstermesin yarın Türkiye karşı doğrudan fiili bir savaş açılırsa, Sayın cumhurbaşkanını fütursuzca eleştirmekten ve Siyonist emperyalistlerin hain planlarına bilerek veya bilmeyerek alet olmaktan başka hiçbir marifetleri olmayanlar hangi safta yer alacaklardır?  Ülkemiz ve İslam dünyası hem içten ve hem de dıştan vurulduğunu göremeyecek kadar kör, duyamayacak kadar sağır, konuşamayacak kadarı dilsiz, anlamayacak kadar beyinsiz, hissetmeyecek kadar vicdansız olanların gelecekleri karanlıktır.

Bugün polise askere kurşun sıkanlar yarın fiili bir savaş çıkarsa içimizdeki hainler bilmelidirler ki, askere ve polise bir tek kurşun sıkma imkânı bulamayacaklardır.

Zira milli mücadelede olduğu gibi, bu aziz millet, vatanı, namusu, bayrağı, devleti ve dini için her cephede severek yerini alacaktır. Dünün mandacı zihniyetini taşıyanlar da nerde saklanırlarsa saklansınlar bir daha bu milletin önüne çıkıp ahkâm kesemeyeceklerdir. Tarihin kendi lehlerine tekerrür etmesini bekleyen mandacılar bilsinler ki tarih eskisi gibi yazılmayacaktır. Biliniz ki müslümanlar tarih boyunca Yüce Allah´ın izniyle yenilmediler ve yenilmeyeceklerdir. Çünkü inanlar üstündür, asla mahzun olmazlar, Yüce Allah´tan ümitlerini kesmezler.

Üç asırdır ölüyorsunuz ve eziliyorsunuz diyen batı hayranı mandacılar, şu hususu çok iyi kavrasınlar. Hak yolda mücadele ederek, zaferi görmeden ölenler, şehit makamına ulaşarak en büyük zafere ulaştılar. Zaferi görmek için bekleyenler şehit olmak için sıralarını bekliyorlar. Anlamayanlar için kısaca söylemek gerekirse müslüman için mağlubiyet diye bir şey yoktur. Ölürse şehit kalırsa gazi olarak galip gelecektir.

Özetle anlatmaya çalıştıklarıma inanmayanlar için Yüce Allah şöyle buyuruyor; “O gün zalim ellerini ısıracak, Eyvah! Keşke peygamberler beraber bir yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falancayı dost tutmasaydım” (Furkan 27-28) kanaatime göre, 4. Dünya savaşı ateşli silahlarla olmayacaktır ilimle kalemle siyasetle dünyayı sarsacaktır ve insanlar fevç -fevç İslam dinine gireceklerdir. İnananlar mutlaka galip geleceklerdir zira Yüce Allah´ın hem müjdesi hem de yardımı vardır.

O gün geldiğinde, mandacılar güvendikleri beylerin yanlarına gitme hususunda ülkeyi terk edebilecekler mi?  Edemezler,  zira mandacılar da bilir ki,  şer güçler, mandacıları ülkelerine kabul etmeyeceklerdir. O gün mahcup olmamak için, bugünden batı hayranlığını, batı vesayetini, mandacı zihniyeti terk etmek suretiyle milletle kaynaşıp, dinle barışmalıdırlar.  Bizim nesil görür mü bilmem, inancım şudur ki, o günler yakındır ve insanlık görecektir. Biz bugünden o güne not düşüyoruz.  Geleceğimizin teminatı genç nesillerimiz, bu yolda mücadele eden, çile çeken bedel ödeyen insanları unutmasınlar.

Bildiğiniz gibi İslam dini, son ilahi dindir. Müslümanlarda bu evrensel dinin mensuplarıdır. Gericiler ise; İslam dinini kabul etmeyerek, daha önce gönderilmiş ve insanlar tarafından bozularak ahlaksızlaştırılan dinlere doğru meyledenlerdir. İslam dinini kâmil manada anlayan ve yaşayan şuurlu müslümanlardan  gerici ve vatan haini olmaz.. Teröre bulaşmaz terör örgütlerini desteklemez. Askere, polise kursun sıkmaz. Yapancı güçlerin planlarına alet olmaz. Cahiliye dönemlerindeki ahlaksızlıklara boyun eğmez. Gıybet, iftira, dedikodu yapmaz.  Irk, dil, gelenek ve mezhep faklılıklarımızı tahrik etmeye çalan şer güçlerin planlarına alet olmaz.

3.dünya savaşını yaşayan İslam dünyası 4. Dünya savaşına mı hazırlanıyor surumuza Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Hollanda´dan cevap vermiştir. “Rusya´nın, Suriye´deki varlığı tehlikeli bir oyundur. NATO ve Rusya güçleri arasında bir çatışma riski olabilir.”( Star gazetesi 12-Şubat-2016) 

Rusya Başbakanı Medvedev; “Suriye´de uzlaşı sağlanmazsa dünya savaşı çıkar. ABD ve Araplar, savaşı kolayca kazanabileceklerini sanıyorlarsa yanılabilirler.”(Haber Türk gazetesi 12-Şubat-2016)

MEDVEDEV: “Amerika-Rusya ve Türkiye dünya savaşının çıkmasını önlemeli .. ” (Star gazetesi 12-Şubat-2016) Bu ifadeler bizim düşüncelerimizi doğrulamaktadır. 3. Dünya savaşı bitmek üzeredir 4. Dünya savaşının galibi, barış medeniyeti olan İslam´ın ve İslam ümmetinin olacaktır.

Bakınız Kur´an bizlere ne diyor. “ Müslümanlar kardeştir. Yüce Allah´ın dinine sarılınız kurtuluşa eriniz. Tefrikaya düşmeyiniz, bölünüp parçalanmayınız.  İşlerinizi aranızda istişare ediniz. Çekişerek zayıf düşmeyiniz. Yahudi ve Hıristiyanları kendinize dost edinmeyiniz emirlerine boyun eğmeyiniz. Onlara uyarsanız onlardan olursunuz. Onlar sizi asla kabul etmezler. Size bir kötülük dokunduğunda sevinirler. Size bir iyilik geldiğinde kinlerinden parmaklarını ısırırlar. Ağızlarıyla sizleri kandırmaya çalışırlar, kalpleriyle geri dururlar.sözlerinde durmazlar..” 

Şer güler 3. Dünya savaşını  kültür emperyalizmi yoluyla, ifsat mikroplarıyla siyasi ve ekonomik krizlerle terör olaylarıyla, maddi manevi bütün güçlerini birleştirerek İslam dünyasına saldırırlarken, iyilerini tenzih ederek söylüyorum, bazı siyasetçi ve aydınlarımızın fütursuzca konuşmalarından ve yazdıklarından milletçe rahatsız olduğumuzu artık anlasınlar ve kendilerine çeki düzen versinler.. Siyasilerimize, aydınlarımıza sözü olan herkese sesleniyorum.  Ne olur, ülkenin ve milletin milli menfaatleri için bir araya gelerek azami müştereklerinizi konuşunuz. Tahterevalli oyunlarından, kalem kavgalarından, sözlü sataşmalardan vazgeçiniz.

Bana göre, ülkemiz ve İslam dünyası 3. Dünya savaşının en ağır bedellerini öderken, kediye kolay av olan serçeler gibi şuursuzca birbirimizle kavga yaparak şer güçlere kolay yutulan bir av olmayalım. Adı konulmamış 3. Dünya savaşı bitmek üzereyken, iktidarı ve muhalefetiyle çok akıllıca davranarak, Türkiye bu kirli savaştan darbe almamalıdır. Kalın sağlıcakla.

 

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
NİYET HAYIR, AKIBET HAYIR. (02 Eylül 2019 - Pazartesi)
MUHTEREM DEVLET BAŞKANIM. (20 Ağustos 2019 - Salı)
SİYASETNAME VE SİYASET (28 Mayıs 2019 - Salı)
DOSTUN ATTIĞI GÜL YARALAR BENİ (09 Mayıs 2019 - Perşembe)
ABD, SURİYE DEN ÇEKİLİYOR MU? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
MARİFET İLTİFATA TABİDİR. (20 Kasım 2018 - Salı)
SUÇ VE CEZA, ADALET, HAKKANİYET VE AF. (29 Eylül 2018 - Cumartesi)
MÜSLÜMAN MİLLET, ZALİMLERE BOYUN EĞMEZ. (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
KUR´AN RAFTAN İNMELİ MASAYA HÂKİM OLMALI (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
KADERE İMAN EDEN, KEDERDEN EMİN OLUR. (29 Haziran 2018 - Cuma)
SABIR; BARIŞA VE ZAFERE AÇILAN KAPIDIR. (17 Şubat 2018 - Cumartesi)
NANKÖR SİYONİSTLER OSMANLIYA BİTTİ DİYEMEZ! (03 Ağustos 2017 - Perşembe)
“MARUL 50 KURUŞ” (09 Temmuz 2017 - Pazar)
ENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN EVET (04 Mart 2017 - Cumartesi)
TESETTÜR YÜCE ALLAH´IN EMRİDİR. (11 Eylül 2016 - Pazar)
ER REFİK KABLE´T TARİK (06 Mayıs 2016 - Cuma)
ÖZGÜRLEŞMENİN YOLU ŞEFFAFLIKTAN GEÇER (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
İSLAM DÜŞMANI İMANSIZLARDAN DOST OLMAZ (16 Mart 2016 - Çarşamba)
EY MANAHO YÜRÜYEN MAKRİ İNSAN! (24 Aralık 2015 - Perşembe)
AĞIR MAKALE (2) (11 Ekim 2015 - Pazar)
DÜŞÜNEBİLEN İÇİN, AĞIR MAKALE (1) (03 Ekim 2015 - Cumartesi)
RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER. (26 Temmuz 2015 - Pazar)
SABRIN SONU SELAMETTİR (29 Ocak 2015 - Perşembe)
YILIN SONU, YILIN BAŞI NASIL KUTLANMALI (28 Aralık 2014 - Pazar)
ZİNANIN HER TÜRLÜSÜ SUÇ SAYILMALIDIR. (22 Eylül 2014 - Pazartesi)
SAADET PARTİSİ KENDİNE YAZIK EDİYOR. (29 Temmuz 2014 - Salı)
EY ÜMMET-İ MUHAMMED! (24 Haziran 2014 - Salı)
BAŞI DUMANLI TÜRKİYEM (29 Mayıs 2014 - Perşembe)
MİLLETİN SEVDİĞİ DÖRT SİYASİ LİDER, (09 Nisan 2014 - Çarşamba)
BAŞBAKAN?IN YANINDAYIM. (19 Ocak 2014 - Pazar)
İNSAN ŞEREF VE ONURUNU KORUMALIDIR. (07 Mart 2013 - Perşembe)
EY SİYONİSTLER! DÜNYAYI SAHİBSIZ SANMAYINIZ. (12 Aralık 2012 - Çarşamba)
KÜRT KARDEŞLERİMLE HASBİHAL (15 Kasım 2012 - Perşembe)
KİBİR KULESİ, TEVAZU OVASI.. (01 Kasım 2012 - Perşembe)
Siyaset alanında derin hareketlenmeler (03 Ağustos 2012 - Cuma)
İnsan Hayatı Nehir Gibidir (01 Temmuz 2012 - Pazar)
Lafla Peynir Gemisi Yürümez (24 Nisan 2012 - Salı)
Ben de 28 Şubat Mağduruyum (08 Mart 2012 - Perşembe)
Müslümanlar Nerede Nasıl Vuruluyor? (14 Aralık 2011 - Çarşamba)
Ben Köyümü Seviyorum (28 Temmuz 2011 - Perşembe)
Sayfa:
SAYFA EDİTÖRÜ

Trabzon için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:51 07:37 12:34 14:54 17:13 18:46
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar

 

/resimler/2015-5/15/1603147087579.jpg
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi