Alaettin KÖKSAL


ASİMETRİK SAVAŞA KARŞI, SEFERBERLİK ÇAĞRISI


Asimetrik savaş nedir?   Gayrinizamî harp usullerini içine alan çok yönlü bir savaş yöntemidir. Bir başka ifadeyle, güçlü/güçsüz olan askeri birliklerin,  birbirlerini alt etmek için savaş hukukuna aykırı olarak yürüttükleri örtülü bir savaş taktığıdır.

Asimetrik savaşın bir ayağı psikolojik harekâttır. Uyanmakta olan bir devin, Yenidünya düzeninde söz sahibi olmaması için, devin gövdesini parçalamak, kollarını budamak suretiyle, şer güçlerin tüm İslam dünyasına karşı başlatmış oldukları harbin adı psikolojik asimetrik savaştır. Askeri terminoloji de, bu savaşa ?Düşük yoğunluklu çatışma´ denilir.

Psikolojik asimetrik harp;   Klasik savaşların yerine daha insani görüntüsü altında, sinsice ve haince planlanan, klasik savaşlardan daha acımasız savaş tekniklerinin kullanıldığı bir savaş şeklidir. Zalimlerin yaptığı psikolojik asimetrik savaşla,  İslam ülkelerini düşük yoğunluklu mezhep, meşrep, ırk ve bölge savaşlarına iterek ümmet bilinciyle hareket etmelerine mani olmaya çalışmaktadırlar.  Müslümanları birbirleriyle çatıştırarak, maddi ve manevi güçlerini çökertmek suretiyle, şer güçlerin emrine uysal köle haline getirmek için, zalimlerin alçakça planladıkları ahlaksız bir harp usulüdür.

Şer güçler; Psikolojik asimetrik savaşlarla hedef aldıkları ülkelerin ekonomik kalkınmalarına engel olmak için ekonomik krizler çıkarırlar.  Döviz kurlarıyla oynamak suretiyle ham madde girdi fiyatlarını arttırarak üretilen malların maliyetlerini yükselterek ihracat pazarlarına engel olurlar.    Askeri anlaşmalardan, istihbarat paylaşımından vazgeçerek, emniyet ve askeri güçlerimizin moralini bozmaya çalışırlar.

 

Uluslar arası ve yerli medya vasıtasıyla yanlı ve kasıtlı algı operasyonları yaparak,  milletin moral değerlerini bozan alçakça planlarını devreye sokarlar.  Planladıkları her türlü hain terör olaylarıyla kalkınmakta olan ülkelere, özelikle Türkiye´mize insan, zaman ve ekonomik kayıplar verdirmenin yanında halkı terör seviciler ve terör karşıtları olarak ayırmanın uğraşını verirler.

Hulasa edersek, şer güçler; Psikolojik asimetrik savaşı kazanmak için, meşru gayrı meşru her yolu denedikleri gibi canlı cansız her vasıtayı kullanmaktan çekinmezler.   İnsanları öldürmek, tarihi eserleri yol köprü baraj hastane fabrika mabet aklınıza ne gelirse yıkmak ve yok etmek için teknolojik güçlerini kimyasal silahlarını acımasızca kullanırlar.   Bazı insanlara tehdit ve şantaj yaparak, bazılarına makam mevki, kadın, şan, şöhret ve parayla satın alarak, kendi emellerine hizmet ettirirler. 

Üzülerek ifade edelim ki bir kısım insanlar, siyasetçiler, aydın ve yazarlar bilerek/bilmeyerek şer güçlerin psikolojik asimetrik savaş taktiklerine alet olmaktadırlar. Bazıları mahalle baskısından korktukları için, kaş yapayım derken göz çıkarmaktadırlar. Bazıları da güçten yana olduklarından ve güçlülerin galip geleceği düşüncesiyle isteyerek ve ya istemeyerek akıllarını ve kalemlerini kolayca satabiliyorlar.

Kim ne derse desin şer güçlerin ülkemize ve İslam dünyasına karşı başlattıkları psikolojik asimetrik savaşın üç ana sebebi vardır. İslam dünyasının ayağa kalkmaya başlaması, Türkiye´nin büyüme sürecine girmesi,  İslam dünyasının moralini yüksek tutan bir Tayyip Erdoğan gibi liderin çıkması ve arkasından daha güçlü liderlerin çıkacağı endişesidir. 15-Temmuz-2016 darbe girişimi mağlubiyetle sonuçlanan psikolojik asimetrik bir savaş olarak tarihe geçecektir.

Bilelim ki psikolojik asimetrik savaşları başlatan şer güçler materyalist olduklarından ve ölümden korktuklarından, inanmış davası için şehit olmayı göze alan bir milleti, Yüce Allahın yardımıyla mağlup edemeyeceklerdir.

Bazı siyasilerin ve yazarların, şer güçlerin ülkemiz ve İslam dünyası üzerinde açıkça uyguladıkları psikolojik asimetrik savaşın ülkemize ve milletimize nasıl zarar verdiklerini düşünmeye zaman ayırabilselerdi, 01-Ocak- 2017 yılbaşı gecesinde yapılan terör saldırısını, insanların hayat tarzına müdahaledir?  diyerek İslam dinine ve diyanet teşkilatının Cuma hutbesine saldırmanın gayreti içinde olmazlardı.

  İyilerini tenzih ederek söylüyorum, Sözde, halkçı, sosyal demokrat, laik,  liberal olduklarını söyleyenler tarihi geçmişlerine bakarak, kimlerin, ne şekilde insanların hayat tarzlarına müdahale edildiğini düşünerek konuşmayı becerebilselerdi, şer güçlerin hain psikolojik asimetrik tuzağına düşmezlerdi.

Yılardır şer güçlerin yaptığı psikolojik asimetrik savaşlara karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, milleti şer güçlerin tuzağına düşmemeleri hususunda, dikkatli, sabırlı ve uyanık olma seferberliğine çağırmıştır. Bazı siyasiler ve aydınlar bu çağrıya bilerek veya bilmeyerek tepki göstermişlerdir.   Konu buraya gelmişken kısaca seferberliğin ne olduğunu özetlemeye çalışalım.

Seferberlik;  Ülkenin ve milletin milli menfaatlerine uygun maddi ve manevi herhangi bir işin yapılması,  bir engelin kaldırılması bir bela ve musibetten korunmak için kısmı ve toplu olarak yapılan işbirliğidir. Mesela; İlim seferberliği,  bulaşıcı hastalıklardan korunma seferberliği,  düşman saldırılarına, insan onur ve haysiyetine zarar veren her türlü ahlaksızlıklara, terör ve benzeri belalara, birlikte ve kısmı olarak karşı durmak seferberlik kapsamı içindedir.

Seferberlik;    Düşmana karşı toplu olarak savaşa çıkmak anlamına da gelir. İslam´ı ıstılahta ki karşılığı; NEFR-İ NEFİRDİR. ( aynı düşünce ve heyecanla bir araya gelen topluluk)  Nefr; heyecan veren bir işten dolayı yerinden fırlayan.  Nefir;  Aynı heyecanla toplanan topluluk.

Seferberlik iki şekilde mütalaa edilmiştir. Kısmı seferberlik (Nefir-i has); Bir belayı defetmek için bir kısım insanların sefere çıkması yeterli görüldüğünden, bu görev Müslümanların üzerine farz-i kifayedir.   ?  müminlerin hepsi birden toplanıp sefere çıkmasınlar. Öyleyse onların her kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bir bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.? (Tevbe 122)  Bu ayet-i Kerimeden anlaşılan, bir kısım insanlar sefere çıkacak, diğer kısmı ülkenin maddi ve manevi meseleler hususunda çalışmalarına devam edeceklerdir.

 Genel seferberlik ( Nefir-i amme);  Ülkenin her türlü düşman tehlikelerine karşı devlet başkanı cihad ilan ettiğinde bu çağrıya tüm müslümanların icabet etmesi farz-ı ayn´dır.   ? Sizler gerek hafif gerekse ağırlıklı olarak seferber olunuz. Mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Eğer bilen bir toplum iseniz bu sizin için daha hayırlıdır.? ( Tevbe 41)

Genel seferberlik ilan edildiğinde, köle efendisinden kadın kocasından evlat ana ve basından borçlu alacaklısından izin almadan cihada çıkar. Âlimler ve savaşabilecek durumda olan çocuklarda cihatla mükellef olurlar. ( Ömer Nasuh Bilmen Hukuku İslamiye)   Zalimleri ve işbirlikçi hainleri durduracak şuurlu bir ümmet bilinciyle,  Yüce Allah´a emanet olunuz.