Gülden TAŞ


BİTMEDİ

--------------


BİTMEDİ

Vatana münha-sır dı güzide bir hal olan

Okudum binbir halde yazdım yazdım bitmedi

Kaderine yazılıp, kaderinde kaybolan

Levhi kalem alnında kazdım kazdım gitmedi

 

Topraklar acı kokar küllerin arasından

Feryad figan yükselir kanayan yarasından

Gözler gözleri görmez zifirin karasından

Vakitsiz kızıl düşer ezdim ezdim bitmedi

 

Hengame arşta gizli neye niçin katanlar

İnsanlık tezgâhında insanlığı satanlar

Feveran düşüncenin mahremin de yatanlar

Yedi bölge yedi dağ gezdim gezdim bitmedi

 

Gazel okur çoğusu söz düşünceyi tıkar

Dört nalda sürgün atlar olduğu yeri yıkar

Pranga düşünceler od-unda ateş yakar

Su oldum derya deniz sızdım sızdım bitmedi

 

Hangi melanettir ki güçler saklı ardında

Emanete hiyanet yazmaz kulun gardında

Herşeye erdi aklım canlı yaşam derdinde

Kainatın sırrını çözdüm çözdüm bitmedi

 

Hangi hak helal eder kalıtsalda ivmesi

Zamanın öncesinden öncesini evmesi

Hak! Temel şart koşmuştu

Emaneti sevmesi

Yanardağ bir kıvılcım tozdum tozdum bitmedi

 

Oysaki Gülden idi coğrafyam baştanbaşa

Vebali boynundadır borçluyuz kurda kuşa

Bu vatan bizim diye Mustafa Kemal paşa

Emaneti yurdumda sözdüm sözdüm bitmedi