Alaettin KÖKSAL


DİN BİLGİNLERİYLE SOHBET (3) 

--------------


Din bilginlerimizle sohbet ederken asla bir toptancı mantığıyla hareket etmediğimi söylemek isterim. Her şart altında hakkı üstün tutan, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen gerçek âlimlerin ve din bilgilerinin yanından konuşmak ve yazmak gibi bir edepsizlikte bulunmaktan, Yüce Allah’a sığınırım.  

Tevhit inancını tam olarak içselleştirmeyenler için, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini birkaç paraya satanlar var ya, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacaktır. Kıyamet günü onlara bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar elem verici bir azaba müstahaktırlar.” ( Ali İmran 77) 

“Birde onlardan bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye, dillerini eğip bükerler.  Oysa Allah tarafından değildir. Allah adına bile yalan söylerler.” (Ali İmran 78)“Böylece kıyamet günü kendi veballerini tam manasıyla yüklendikleri gibi, bilgisizlikleri yüzünden hak yoldan saptırdıkları kimselerin veballerinin bir bölümünü de yükleneceklerdir. (Nahl 25)  

Naklettiğimiz ayetlerde işaret edilen günümüzün din bezirgânlarına günümüzün din bilginleri Kur’an ve sünnet ışığında gererli cevapları vermelidirler. Susarak meydanı onlara bırakmaktan sakınmalıdırlar. “Kur’an bize yeter” diyerek, hadisleri yetersiz, mezhepleri gereksiz görenler, bazı sahabelere ve müçtehit imamlarına edepsizce dil uzatan din bezirgânlarına bazı sorular sormak istiyorum.  

1-Kur’an-ı kerimde tekrar edilen bazı ayetleri, bir ayet saymak suretiyle Kur’an- kerimin 6666 ayet olmadığını söylemenin ne faydası vardır?  Hâşâ Yüce Allah (CC) bazı ayetleri tekrar etmesi sizin anlayışınıza göre yanlış mıdır? Hayır diyeceğinize göre,  o zaman meseleyi saptırarak halkın kafasını neden karıştırıyorsunuz? 

2-  “Kur’an bize yeter” cümlesiyle, dolaylı bir şekilde Hz. Peygamberi aradan çıkarmaya çalışan sizler, ibadetlerin nasıl yapılacağını Kur’an ayetleriyle izah edebilir misiniz? “Namaz kılın zekât verin” gibi ve benzeri ayetleri Hz. peygamber olmadan nasıl yerine getirileceği hususunda başka bir bilginiziniz olduğunu söyleyebilir misiniz? Hz Peygamberimiz (s.a.v.)  “Namazınızı benden gördüğünüz gibi kılın” buyurmuştur.(Buharı)  

3-Namaz, oruç, hac ve zekât ibadetlerinin nasıl yerine getirileceği hususundaki hadisleri kabul ettiğiniz halde, toplumun genelini ilgilendiren siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve askeri alanlardaki ibadetlerimizin nasıl yapılacağını hadislerle ve ayetlerle, neden konuşmuyorsunuz?  Yüce Allah’ın (CC) haram kıldığı faizin, zinanı, kumarın içkinin, domuzun toplum üzerinde ki yıkıcı etkilerini nede gündeminize alamıyorsunuz? Sözünü ettiğimiz haramları sulandırmaya çalışan ahlaksız din bezirgânlarını, yoldan çıkmış haram zadeleri ve destekçilerini ilminizle niçin susturmuyorsunuz?    

4-Akllarına güvenerek konuşanlar, Hz. Ali’nin (r.a) su sözünü unutmamalıdırlar. “Ayaklarına mest giyenler, akıllarına göre hareket edecek olsalar, mestlerin üzerini değil altına mesh etmeleri gerekir.” hal böyle olunca, hayatımızın kurallarına akıl değil, vahiy koymaktadır. Akıllarını Kur’an ve sünnette teslim etmeyenler, İslam ümmetinin ve dünya insanlığının aradığı huzur ve barış düzeni kurabilirler mi? vahye teslim olmayan akıl, insanı dinden ve ahlaktan saptıracağını, düşünemeyecek kadar şuursuz olabilirler mi? 

  

“Sana bu muazzam kitabı indiren Allah’tır. O’nun bir kısım ayetleri var ki, anlamları kesindir. Onlar kitabın temellini oluştururlar. Diğer bir kısmı da anlamları birbirine benzeyen ayetlerdir. Ama kalplerinde bir yamukluk bulunanlar, fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak için, onlar sadece benzer olanların peşine düşerler. Oysa onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ‘Biz ona inandık hepsi Rabbimizdendir’ derler. Bununla beraber, özü temiz olanlardan başkası düşünemez.” (Ali İmran 7)  

5- Bu kadar açık bir uyarıya rağmen kesin bir bilgi sahibi olmadığınız konular üzerinde yorumlar yapmak ayette geçtiği gibi fitnelere alet olmak doğrumudur?  

6- Ta-Ha suresinin 5. Ayetinde diğer surelerde gecen “ O Rahman arş üzerinde hükmünü icra etmektedir” bu ayette ve benzeri ayetlerde gecen ‘İSTİVA kelimesini, her kesimi ikna edecek bir şeklide açıklayabilir misiniz?   İstiva kelimesine, oturmuştur manası verenler olduğu gibi kuşatmıştır manası da verenler olmuştur. Oturmuş manası verenler, hâşâ Allah arşın üzerine oturmuştur demeye getiriyorlar. Böyle düşünen insanlara, Yüce Allah (CC) arşı yaratmadan önce nerde oturuyordu sorusuna cevap verebilir misiniz?  

7- Kur’an’ın icaz’ını (üstünlüğünü) ayetlerin nüzul sebeplerini mücmel, müphem, nasih ve mensuhun ne anlama geldiğini bilmeyen insanların kafasını karıştırmak suretiyle uçuruma doğru sürüklediğinizi anlayamayacak kadar basiretsiz olabilir misiniz? 

8-  Gelişen ve değişen şarlara göre toplumun önüne çıkan bazı dini meseleleri, Kur’an ve hadislere bağlı olarak yıllar önce müçtehit imamlarımız tarafından müzakere edilerek karara bağlanan bazı meseleleri, yeni imiş gibi günümüze taşıyarak, mezhep muhalifliği yapmak, yeni bir mezhep kurmanın yolunu açmak değil midir?  

9.  Bazı hadislerin Kur’an ayetleriyle örtüşmediğini söylemek suretiyle hadis ravilerine güvenmediğinizi söyleyerek, sahabeyi zan altına bırakarak nasıl bir tahribatta yol açtığınızı ve kimlere hizmet ettiğinizin farkında mısınız?   Bazı ayetlerin tefsirini yaparken tarihi kaynaklara ve bazı hadislere ve sahabelerin içtihatlarına dayanarak açıklamaya çalışmanız “Kur’an bize yeter” anlayışınızla ters düştüğünüzü anlayabiliyor musunuz? 

10- “Hadislerin hepsini süpürüp atmadığımız gibi hepsini de süpürüp almıyoruz” ifadesini kullanan zat, hadisleri süpürüp atmak, süpürüp almak gibi bir seviyesizliğe düştüğünü anlayabiliyor mu? 

11- Müslüman olan bir insan kendi günahının haricinde başkalarının günahını yüklenmek gibi bir gaflete düşebilir mi?  müslüman âlimlere, müçtehit imamlara iftira edebilir mi? Şarlara bağlı olarak yaptıkları içtihatları tutarsız görebilir mi?   “Kur’an bize yeter” diyerek, hadislerin faslı bitmiştir diyebilir mi?