Zihni AĞIRMAN


FİLİSTİN BAYRAĞI DEĞİŞMELİ

--------------


Türkiye tarih boyunca Müslüman dünyasına sahip çıkan, Müslümanların önderi ve kurtarıcısı olarak görülen, Davos’ta hesabı gören bir ülkedir.

Osmanlı İmparatorluğu’dan beri İslam dinini en iyi şekilde savunan, Arap halkına yapılan zulümlere karşı duran, Müslüman kanının akıtılmasına müsaade izin vermeyen bir ülkedir.

Ramazan Bayramı’nda Gazze’yi bombalayarak 200’ün üzerinde Müslümanın öldürülmesine karşı İsrail’e ve siyonizme karşı duran ülke yine Türkiye’dir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM’deki konuşmasında “Dünya 5’ten büyüktür” derken, sadece Türkiye’nin haklılığını ve hakkını korumak değil aynı zamanda tüm Müslüman Alemi’nin de savunuculuğunu yapmıştır.

Türkiye her zaman ve her koşulda ezilen Müslümanların yanında yer almış ve haklarını ne pahasına olursa olsun koruyan bir ülkedir.

Türkiye tarih boyunca Arap ve Müslüman halklarının haklarını korumuş ve her zaman en ön safta savaşmıştır.

Ama Araplar ve Müslümanlar ne yazık ki bunun tam aksine Türkiye’nin arkasında saklanmasına rağmen gerçek manada hiçbir zaman samimi davranmamıştır. (Birkaç ülke hariç)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Ürdün ve Irak ile görüşerek İsrail’e karşı hava üssü kurma girişimleri İsrail’i çok korkutmuş olacak ki Filistin’e saldırılarına son verdi.

Türkiye, Arap ve Müslüman dünyaya bu gözle bakarken Filistin Bayrağı’nın anlamı milyonlarca Türkü derinden üzüyor.

O vesile ile Filistin Bayrağı’nın değişmesi gerekir.

Neden mi?

Anlatayım.

Günümüzde kullanılan Filistin bayrağı, İngiliz diplomat Sir Mark Sykes tarafından I. Dünya Savaşında Araplık şuurunu uyandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Filistin bayrağı olarak kullanan dört renkli bayrak, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Arapların milli bayrağı olarak kabul edilmişti. İngilizler tarafından tasarlanan bayrakta dört renk (beyaz, yeşil, kırmızı, siyah) kullanılmıştır.

Filistin bayrağında yer alan yatay renklerin anlamı:
En üstteki siyah yatay çizgi, Abbasileri; ortadaki yeşil renk Şii Fatımileri; alttaki beyaz renk Emevileri temsil eder.
Kırmızı üçgen ise 1916 yılında Osmanlı Devletine isyan eden Şerif Hüseyin’in kabilesi Haşimoğullarını diğer bir görüşe göre Arapların Osmanlı Devletine karşı bağımsızlığı için dökülen kanı temsil eder.

Tarih boyunca Emeviler beyaz sancak; Abbasiler siyah sancak; Şii Fatımiler, yeşil sancak kullanmıştır. Kırmızı da Türklere karşı Arapların bağımsızlığını temsil eder. Bu dört renk, Arapların milli renkleridir.

Şerif Hüseyin, 1916 yılında İngilizlerin desteğiyle Osmanlı Devletine karşı Arap İsyanını başlatan şahıstır. 1917 ve 1924 yılları arasında Osmanlı Devletinin parçalanmasından sonra Şerif Hüseyin, Hicaz’da bağımsız bir Arap devleti kurmuştur. İbni Suud tarafından Hicaz Suudi Arabistan’a dahil olana kadar oğlu Ali tarafından yönetilmiştir.

Şerif Hüseyin’in beş oğlu vardı:
Ali, 1925 yılına kadar Hicaz Krallığını yönetti.
Abdullah, mevcut Ürdün Krallığını da yöneten hanedanın kurucusudur.
Faysal, önce Suriye Arap Krallığını yönetmiş; ardından da Irak’ı yönetmiştir.
Prens Zeyd bin Hüseyin ile Hasan herhangi bir başarı gösteremeyip ölmüştür.

Sonuç olarak günümüzde kullanılan Filistin bayrağı, İngilizler tarafından tasarlanan ve 1916’da Osmanlı Devletine ayaklanan Arap milliyetçilerinin kullandığı bayraktır.

Bayrakta yer alan dört renk de Arap hanedanlarını temsil eder.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek Dovos’da gerek BM’de gösterdiği ve tarihler boyunca devam eden sahiplenmeye karşı Filistin, bize her an Şerif Hüseyin’in Osmanlı Devletine karşı ihanetini hatırlatan bayrağını değiştirmelidir.