Alaettin KÖKSAL


SEÇİLMİŞLER VE ATANMIŞLAR, HALKIN HÜR İRADESİNE SAYGILI OLMALIDIRLAR 

--------------


Halk tarafından seçilmiş siyasiler, siyasiler tarafından atanmış bürokratlar, Halkı can kulağıyla dinlemiyorlarsa, dinliyormuş gibi yaparak halkı aldatıyor veya atlatıyorlarsa, ülkeye ve millete kâmil manada hizmet edemezler. Herhangi bir partinin adayı olarak seçilen bir milletvekili, öncelikle siyaset ilmini bilmeli ve ülke nüfusunun tamamının vekili olduğunu unutmamalıdır. Ülke genelinde yaşayan İnsanların dinine, mezhep ve meşrebine, ırkına, diline,  cemaatine, tarikatına, partisine bakmadan herkese eşit olarak hizmet vermelidir.   İhanete, şiddette, hırsızlığa, yolsuzluğa rüşvete, her türlü ahlaksızlığa ve fitneye bulaşan insanları asla savunmamalıdır.  

Halk tarafından seçilmiş siyasilerin ve atanmış bürokratların asıl görevi, ülkemiz üzerinde hain emelleri olan şer güçlere karşı caydırıcı bir güce sahip olmak için her yönüyle kalkınmış bir ülke idealiyle çalışmaktır. Bunun yolu da güçlü bir şekilde halkın desteğini almak suretiyle iktidar olmaktır. Halkın desteğini almak isteyenler, milli ve yerli projelerle halkı ikna etmeli dilek temennilerini dinleyerek halkın istek ve önerilerini güçleri oranında yerine getirmelidirler. Bu yönde gayret göstermeyenler, halkın desteğini alamazlar. 

Milletvekilleri seçildikleri bölgelere giderek, halkın yoğunlukla gittiği hastanelerde, emniyet müdürlüklerinde,  okullarda, tapu ve vergi dairelerinde, nüfus müdürlüklerinde ve diğer il müdürlüklerin de gördükleri muameleyi tebdili kıyafet yaparak yerinde denetlemelidirler.     

Devleti yöneten iktidar partisi, bakanlarıyla, milletvekilleriyle ve üst seviyedeki bürokratlarıyla halka karşı adil, cömert ve merhametli olmalıdırlar. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi “ Allah’ın on pulunu bekleye dursun on kul; Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimatı kurt yapmaz kurtlara şah olsa.” anlayışından uzak durmalıdırlar. 

AK Partisine veya cumhur ittifakına alternatif olmak için, kurulan millet ittifakı, halkın karşısına maddi ve manevi yönde halkı ikna edici projelerle çıkamadıklarından cumhur ittifakına karşı alternatif olamıyorlar. Bu durumu gören AK partisi rehavete düşmemelidir.  AK partisi önümüzdeki seçimleri kazanmak istiyorsa ki istiyor, hiçbir AK partili kendilerini alternatifsiz görmemelidir.   

2023 seçimlerini rahatlıkla kazanmak isteyen AK partisi, halkın maddi ve manevi beklentilerini ertelemeden gereğini yapmalıdırlar.  İşçi, memur ve bağ-kurlu olan emekli maaşları arasındaki derin farklılıkları makul bir seviyeye getirmelidirler. Sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirmelidir. İşçi emeklilerinin beklediği intibak yasasını gerçekleştirmelidir.  Fakülte mezunu olan kamu işçisini yönetime idareci olarak katılması sağlanmalı, en az on yıl hizmeti olan işçiye ve işçi emeklisine yeşil pasaport alma hakkı tanınmalıdır.   

Halk tarafından seçilmiş belediye başkanları, bölge insanlarının tamamının temsilcileri olduklarını unutmadan,  halka tarafsız bir şekilde hizmet etmelidirler. Sorumlu oldukları şehre hizmet getirirlerken adil davranmalıdırlar.  Şehir planlamasını yaparlarken her türlü gelişmeyi, nüfus artışını, sanayileşmeye bağlı olarak göç alma durumunu,  dikkate alarak okul, park, camı alanları açmak, cadde ve sokakları geniş tutmak, gibi ve benzeri hususları dikkate alarak imar planlamalarını yapmalıdırlar. İmtiyazlı kişilerin istek ve taleplerine göre imar değişiklikleri yapmamalıdırlar.    

Belediye personelinin halka nasıl davrandıkları ciddi bir şeklide takip etmelidirler.  Sorumluluk bilinciyle işini yapanla, yapmayanı ayırt etmelidirler.  Ehliyetsiz, liyakatsiz kişileri yöneticilik makamına getirmemelidirler. Yandaş, yoldaş, arkadaş, partidaş anlayışıyla hareket etmekten uzak durmalıdırlar.  Yönettikleri şehrin veya bölgenin meselelerini ehemmiyet ve aciliyet noktasında tespit ederek, hizmet planlaması yapmalıdırlar. Yapılacak hizmetler, halka duyurularak, halkın fikri alınmalıdır. Halkın fikrini ve düşüncesine alan yöneticiler, halkın yönetime katıldığı hissini vererek, gönüllerini fethetmelidirler.  

 Belediye hizmetlerini daha verimli hale getirmek için, üst seviyeli bürokratlara ihtiyaç duyduklarında, öncelikle belediye bünyesinde çalışan memurlardan ve sözleşmeli personelden istifade etmelidirler. Bu husustan ehliyet ve liyakat hususunda seçici olmalıdırlar. Zaruret olmadıkça bölge dışından belediye bünyelerinde üst seviyeli bürokrat ve personel almamaya özen göstermelidirler.  Belediye başkanları ve üst seviyedeki bürokratlar, kapıları imtiyazlılara açık tuttukları gibi, köyden gelen garibana da açık tutmalıdırlar. Geleceği yönelik genç elamanların alımına ve yetişmelerine azami dikkat etmelidirler. 

Devletin atanmış bürokratları,  yasalar doğrulusunda halka karşı adil davranarak hak edene hakkını, haksızlık yapanın cezasını vermelidirler. Valiler, kaymakamlar,  Emniyet müdürleri zaman- zaman tebdili kıyafet yaparak, halkın içine girmeli,  halkın istek ve taleplerini yerinde dinlemelidirler.   

Halkın haklı istek ve taleplerini yerine getirmek için yasal bir engel varsa, durum milletvekillerine veya bakanlara yazılı olarak bildirerek,  yasal bir düzenlemenin yapılmasını önermelidirler.  Seçilmişler ve atanmışlar birlikte hareket ederek, halkı samimiyetle dinlerlerse, kısa zamanda ülkemiz arzuladığı huzura kavuşacağına inanarak birlikte çalışmalıdırlar.  

Atanmışlar;  halk tarafından seçilerek iktidara gelen partiyi iktidardan düşürmek için kanun dışı hareketlere başvurmamalıdırlar. Siyasi partileri iktidara taşıyan ve iktidardan düşürecek olan, halkın hür iradesi olduğuna yürekten inanmalıdırlar.  Halk bilmez anlamaz düşüncesiyle hareket edenler, gün gelir kendilerinden hesap sorulur düşüncesiyle hareket etmelidirler. 28 –Şubat-1997 surecinde Başbakan olan rahmetli Erbakan hocayı iktidardan düşürmek için başrol oynayan Generaller cezalandırıldığı halde, kedilerini beşli çete olarak adlandıran sivil ayaklarda cezalandırılmalıdır. 

 28-Şubat surecinde, başta Rahmetli Erbakan hocamıza, Refah partisine destek veren milyonlarca insana yapılan zulümleri ve hakaretleri alkışlayanlarla birlikte hareket eden, MİM’İ düşmüşleri Yüce Allah’a (CC) havale ediyorum.