TİHEK Heyeti Ataköy Hastanesini Ziyaret Etti

TİHEK Heyeti Ataköy Hastanesini Ziyaret Etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yöneticileri, Çaykara Ataköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yöneticileri, Çaykara Ataköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyarette kurum başkan yardımcısı Selahattin Doğan ve beraberinde 14 üye katıldı. Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ziyarete eşlik etti. Hastane Başhekim vekili Opr.Dr. Şaban Uysal Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yöneticilerine slayt gösterimi ile hastaneyi tanıttı.Daha sonra hastaneyi gezen yöneticiler, yatan hastalarla tek tek görüşerek bilgi aldılar./resimler/2017-10/18/1430557790944.jpgZiyaret sonrasında açıklamada bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısı Selahattin Doğan, beklentilerinin üzerinde bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, hastanede çalışan tüm personele teşekkür etti. 

Hastane Başhekim Vekili Opr.Dr.Şaban Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ?bazı yeni uygulamalara yönelik  ekiple fikir alışverişinde  bulunduklarını, görülen eksikliklerinde hızla tamamlanıp hastalarımıza daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya çalışacaklarını,? ifade etti. /resimler/2017-10/18/1431252166532.jpgKURUMUN FAALİYET ALANLARI VE GÖREVİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2012 yılında 6332 sayılı Kanun´la kurulmuş olan Türkiye İnsan Hakları Kurumu´nun yerini almak üzere, 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kuruldu.  

CUMHURBAŞKANLIĞI, TBMM VE BAŞBAKANLIĞA RAPOR SUNULACAK

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Başbakanlık ile ilişkili bir yapıda kuruldu. Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapacak. İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirecek. Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletecek. Kurum, Cumhurbaşkanlığına, TBMM´ye ve Başbakanlığa sunulmak üzere yıllık raporlar hazırlayacak. 

KURUL GÖREVİNİ BAĞIMSIZ OLARAK YERİNE GETİRECEK

Kurumun karar organı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu olacak. Kurul, görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine getirecek.

Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.

GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAYAMAYACAK

Başkan ve üyeler ile kurum personeli, edindikleri gizli bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak. Kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamayacak

Haber: Çaykara Gündem Gazetesiİlginizi Çekebilir